Persolog® test model ličnosti (DISC)

Persologov test za otkrivanje modela ličnosti je međunarodno priznat alat za otkrivanje i definisanje vrste tipova ličnosti. Iskustva dokazuju da je razumevanje karaktera ljudi koje vodimo posebno važno za uspešno rukovođenje.

Bez obzira da li se radi o razgovoru za posao ili testiranju za dobijanje vozačke dozvole, sigurno ste bar jednom u životu rešili neki test koji je trebao da otkrije crte vaše ličnosti. Ako ga rešavate prema uputstvu i pružate iskrene odgovore, ovakvi testovi mogu biti koristan način da vidite sa kojim kolegom ćete se bolje slagati i potencijalno izbeći konfliktne situacije kojih treba da bude što manje. Nezavisno o kojoj se količini stresa radi na vašem radnom mestu, svađe i neslaganja su zadnje što želite. Obzirom da sa istim ljudima radite u istom prostoru više sati, važno je da predvidite moguće stresne situacije i da ih izbegnete.

DISC TEST

Otkrijte kako ljudi pristupaju poslu i odnosima sa drugim osobama

Zašto se ovakav test naziva baš DISC model i koje su njegove karakteristike saznajte u nastavku teksta

D (Dominance) – Dominantnost

Osobine osoba koje spadaju u ovu grupu su sledeće: fokusiraju se na ostvarivanje ciljeva, demonstriraju samopouzdanje. Modeli ponašanja: sagledavaju širu sliku, ne biraju reči, prihvataju izazove, prelaze pravo na stvar. Komunikacija: mogu biti grubi u komunikaciji, otovreni. Na primer, mogu vas prekidati dok telefonirate ili čitati poruke dok Vi govorite. Kontakt očima može delovati preteće ili izazivajuće. Deluju nervozno, obično gledaju direktno u sagovornika i naginju se napred, ali samo kada su zaintersovani. Energični su i direktni. Govore brzo, glasno, kratko. Neće zazirati od konflikta, možda ga čak i rado prihvate. Njima je važan rezultat, moć, uspeh, odgovornost, položaj. Na primer, ako govorimo o poslu, ovakvi ljudi su samostalni u radu, veoma su aktivni, pokazuju inicijativu, rešavaju probleme, odlučni su da postignu rezultate uprkos preprekama, izazivaju sebe i druge. Ovakve karakteristike imaju ljudi koji su rođeni da budu lideri.

I (Influence) – Uticajnost

Osobine osoba koje spadaju u ovu grupu: fokusiranje na vršenje uticaja ili ubeđivanje drugih, otvorenost u međuljudskim odnosima. Modeli ponašanja: iskazuju entuzijazam, optimizam, vole da sarađuju, ne vole da ignorišu. Komunikacija: pozitivne su i komunikativne osobe, pričaju priče i anegdote. Energične su, zabavne, govore glasno i sa puno entuzijazma. Mogu delovati nekada površno i impulsivno. Rado dele osećanja sa drugima. Gostoljubivost im je jako važna – prijateljski su raspoložene i učtive. Vole direktan kontakt, imaju puno pokreta rukama i telom. Važna im je sloboda u radu, prilika da utiču na druge ljude, status. Dobri su u predstavljanju proizvoda, usluga, dobri su u građenju mreže kontakata, motivišu druge, unapređuju odnose. Ovakve karakteristike, na primer imaju influenceri, promoteri, osobe koje rade u medijima.

S (Steadiness) – Postojanost

Osobine osoba koje spadaju u ovu grupu: fokusiranje na saradnju, iskrenost, poverljivost. Modeli ponašanja: ne vole da ih neko požuruje, imaju smireno ponašanje, smiren pristup, pružaju podršku, uslužne su. Komunikacija: vrlo su ljubazne, srdačan, prijateljski, iskren kontakt očima. Uvek su spremne da saslušaju pažljivo i sa puno obzira. Govore tiho, odmereno i pažljivo. Često postavljaju pitanja kako bi razjasnili i potvrdili činjenice. Važna im je sigurnost, stabilno okruženje, podrška, dobri međuljudksi odnosi, osećaj pripadnosti. Takođe,ako govorimo o poslu razvijaju dobre timske odnose, pružaju podršku drugima, razvijaju ekspertske veštine, odgovara im rad u kancelariji, pažljivo završavaju posao. Ovakve karakteristike imaju osobe koje rade u logistici, koje se bave administrativnim poslovima, takođe, osobe koje rade u korisničkom servisu.

C (Compliance) – Saglasnost

Osobine osoba koje spadaju u ovu grupu: fokusiraju se na kvalitet i tačnost, pravilnost, kompetencije. Modeli ponašanja: vole nezavisnost, objektivno rezonovanje, žele detalje, ne vole da nisu u pravu. Komunikacija: detaljne su, logične, precizne i oprezne kada formulišu pitanje. Veoma su orijentisane na činjenice, detalje i dokaze. U agresivnim ili neprijatnim situacijama trude se da izbegnu previše gledanja sagovornika u oči, trude se da budu oprezne kada je u pitanju pokzivanje osećanja, pa često deluju kao hladne osobe. Govore malo tiše, ujednačenim tempom i bojom glasa (deluje monotono). Važan im je kvalitet, sklad, pravila, jasno definisane uloge i zadaci. Takođe, odogvara im rad sa podacima, odogavara im da prate procedure, diplomatične su sa ljudima, vole da rešavaju kompleksne zadatke, ponašaju se u skladu sa standardima i procedurama kako bi izbegli grešku, konflikt ili opasnost. Osobe sa ovakvim karakteristikama uglavnom se bave finasijama ili računovodstvom.

Svaka delatnost se bavi određenom prodajom, svejedno da li je to proizvod ili usluga. Bilo šta da prodajemo, poznavanje ljudske psihe i načina na koje ona funkcioniše nam može biti od velike pomoći. Ljudska psiha funkcioniše u skladu sa određenim pravilnostima i ako ih poznajemo možemo to znanje iskoristiti da bismo imali bolje i produktivnije odnose sa klijentima. 

Šta dobijate?

Osnova ovog treninga jeste DISC test koji nam pomaže da bolje razumemo, kako druge ljude, tako i sebe. DISC test nije klasičan test ličnosti već je fukusiran na komunikaciju i međuljudsku interakciju i samim tim je veoma pogodan za sve koji se bave prodajom. Za ljude koji se bave prodajom, DISC test je veoma efikasan alat za unapređenje rezultata. U prodaji, DISC vam može pomoći da jasnije šta vam je potrebno da biste bili efikasniji, efikasnije ćete se povezivati sa klijentima, unapredićete veštinu komunikacije u svim sferama života i povećaćete broj zaključenih prodaja.

“DISC” znači Dominance (Dominantnost), Influence (Uticajnost), Steadiness (Postojanost) i Compliance (Saglasnost) – četiri osobine na čiju procenu se test fokusira. DISC vam pomaže da bolje razuemte sebe i sopstvene postupke u komunikaciji i interakciji sa drugim ljudima. Sa druge strane, on vam olakšava i razumevanje drugih ljudi, njihove motivacije, njihovog preferiranog stila komunikacije, načina kako grade poverenje.

Proverite lične osobine vaših zaposlenih

Tesitranje kadova organizacije vrši se u određenim okolnostima u grupama uz zadato vreme za rešavanje testa. Nakon testiranja vrlo brzo dobijate rezultate testa uz ličnu interpretaciju prikazanih rešenja.

Svaki problem lakše je rešiti ako ste okruženi prijateljima.

Popravite još bolje svoje poslovne rezultate

Budite uvek korak ispred drugih

Izaberite programe prema vašim potrebama

Kao zahvalnost vama koji ste napravili svoj prvi korak i tražili poslovni savet, razvijali smo programe koji su pomogli da se dostignu bolji rezultati u poslu. Vaše lične potrebe pomogle su nam da zajedno nađemo brži put u rešavanju vaših prepreka.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Usavršite svoj lični potencijal

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Web Radio

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs

We use icon pic from https://www.freepik.com