EAV Dijagnostika

Praćenjem promena na osnovnom nivou ćelije možemo da sprečimo mnoge tegobe koje mogu da nastanu u dužem periodu. To je metoda kojom se mnogo pre pojave jasnih simptoma bolesti registruju promene i prekid informacija na ćelijskom nivou.

Kako se kvantni pristup zdravlju EAV zasniva na činjenici da je svaki živi organizam izvor elektromagnetnog zračenja, to znači da organ koji je zdrav šalje zdrave frekvencije dok bolesni šalje nepravilne vibracije na osnovu čega je moguće otkriti stanje pojedinih organa i tkiva. Metoda poznata kao Elektropunkturna dijagnostika EAV ili Perkutana električna nervna stimulacija (PENS) zahvaljujući vezi između BAP (biološki aktivne tačke) i BAZ (biološki aktivne zone) kože, unutrašnjih organa i tkiva, može da odredi stanje odnosno funkciju organa i sprovede dijagnostiku.

Preventivna dijagnostika uticaja zračenja

Cilj dijagnostike je da utvrdimo koliki je uticaj zračenja u vašoj okolini na vaše zdravlje. Ukoliko dijagnostikujemo promene u zdravlju pre pojave prvih simptoma i detektujemo zračenje u vašem prostoru, možemo da uklonimo zračenje i sprečimo tegobe na vreme, pre pojave prvih simptoma.

Metoda poznata kao Elektropunkturna dijagnostika po Volu – EAV (nem. Elektroakupunktur nach Voll-EP) ili Perkutana električna nervna stimulacija (eng. Percutaneous Electrical Nerve Stimulation – PENS). Elektropunkturna dijagnostika po metodi dr Voll-a je bila najrasprostranjenija metoda elektopunkturne dijagnostike. Bila je osnovni mehanizam rada svih dijagnostičkih i  terapijskih aparata u oblasti biorezonatne medicine. Ova metoda nastala je 1953. godine, kada je dr Reinhold Voll, u saradnji sa inženjerom F. Verner – om započeo razvoj novih metoda elektropunkturne dijagnostike.

EAV indikator koristimo isključivo u cilju dobijanja informacija o trenutnom stanju organizma.

Izaberite zaštitu za sebe

Stvorili smo široki spektar patentiranih individualnih sistema zaštite čiji se fizički princip zasniva na Lencovom zakonu i Faradei – Neumann zakonu. Sve zaštite intervenišu na važan način (smanjenje uznemiravanja čak do 99%) na vrlo širokom spektru frekvencija i mogu se primeniti na različitim sistemima kako za vreme spavanja, tako i preko dana u radu, vožnji, odmaranju ili kretanju.

BioOffice

BioRelax

BioDrive

BioDispozitiv

Poslovna Prilika

Ukoliko ste ambiciozni, otvoreni za izazove, motivisani da postižete više, spremni da plasirate svoje nove ideje i predloge, komunikativni ste i želite da vaš rad bude vrednovan i nagrađen, prijavite se za vaš posao budućnosti i predložite nam saradnju.

Vašu biografiju možete poslati putem adrese iz kontakt forme.

GeniusGroup

Copyright © 2022 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Group je ovlašćeni distributer za Full Point Technology & Bioriposo LifeStyle

Dodatne informacije o proizvodima i uslugama saznajte putem kontakt forme.

Verified connection and very secure purchase protected by SSL certificate.

Kontakt tehničke podrške nalazi se na stranicama za kontakt