Elaborat vašeg prostora

Detekcijom zračenja u vašem prostoru možemo da napravimo elaborat sa detaljno ucrtanim kretanjem i vrstama zračenja. Elaborat je namenjen kućnom ili poslovnom prostoru u cilju pronalaska najboljeg mesta.

U dogovoru sa vama možemo da napravimo detaljan Elaborat elektromagnetnih i bioenergetskih merenja za prostoriju ili ceo objekat. Elaborat je zadnji korak u dijagnostičkoj proceduri utvrdjivanja bioenergetskog statusa objekta/prostora. Sam elaborat predstavlja ukupni prikaz prostora i najdirektnije upisana merenja utvrdjenih zračenja.

Tražite detekciju zračenja

Detaljnom dijagnostikom prostora prema vašoj želji koristimo projektnu dokumentaciju za upis i definisanje plana prisutnih zračenja. Prikazom zračenja obuhvaćena su tehnička i prirodna zračenja pojedinačno upisana.

Osim dijagnostike i tumačenja upisanim izmerenih zračenja, možemo da vam predložimo izmene u prostoru ili da vam predložimo metode zaštite od zračenja. Dijagnostika prostora je namenjena za poslovni ili kućni prostor.

Proizvode koje možemo da vam ponudimo su patentirani Biouređaji stvoreni naučnim istraživanjem od strane kompanije Full Point Technology i uključuju zaštite za mesto spavanja ili radni prostor, a možemo da vam ponudimo i dodatne zaštitne uređaje za vreme kretanja.

Elaborat se izrađuje prema vašoj dokumentaciji prostora i uključuje detekciju, tumačenje i predlog  dodatnih izmena u prostoru. 

Geopatogena zona stresa su mesta, deo prostora  gde radimo, boravimo, spavamo, u kojima se intenzitet polja i energije stalno i nepravilno menja, a izlaganje zračenjima u tim zonama uvek je dugotrajno. Osnovno je pravilo izbegavati geopatogene zone stresa, jer intenzitet zračenja opada sa kvadratom rastojanja od izvora zračenja. 

Izaberite zaštitu za sebe

Stvorili smo široki spektar patentiranih individualnih sistema zaštite čiji se fizički princip zasniva na Lencovom zakonu i Faradei – Neumann zakonu. Sve zaštite intervenišu na važan način (smanjenje uznemiravanja čak do 99%) na vrlo širokom spektru frekvencija i mogu se primeniti na različitim sistemima kako za vreme spavanja, tako i preko dana u radu, vožnji, odmaranju ili kretanju.

BioOffice

BioRelax

BioDrive

BioDispozitiv

Poslovna Prilika

Ukoliko ste ambiciozni, otvoreni za izazove, motivisani da postižete više, spremni da plasirate svoje nove ideje i predloge, komunikativni ste i želite da vaš rad bude vrednovan i nagrađen, prijavite se za vaš posao budućnosti i predložite nam saradnju.

Vašu biografiju možete poslati na  prijava@geniusgroup.rs