Zajedno sa vama razvijamo kvalitetne programe za razvoj vašeg ličnog potencijala i resursa u vašoj kompaniji sa kojima možete brže da napredujete. Na ovom mestu možete da saznate sve novosti koje su trenutno u fokusu zanimanja.

Slušamo vaše potrebe i stvaramo nove mogućnosti

Izaberite programe prema vašim potrebama

Upravljajte vašim vremenom i svojim ličnim potencijalom

Kao zahvalnost vama koji ste napravili svoj prvi korak i tražili savet, razvijali smo programe koji su pomogli da se dostignu još bolji rezultati u poslu. Vaše lične potrebe pomogle su nam da zajedno nađemo brži put u rešavanju vaših prepreka.

PROGRAMIRANJE PODSVESTI

Podsvest ima ogromnu moć upravljanja u kontroli životnih iskustava

Ne zaboravite da su sve informacije smeštene ispod nivoa vašeg svesnog uma. Njihovog destruktivnog delovanja postajete svesni onda kada Vam ograničavaju napredak u stvaranju uravnoteženog, uspešnog i produktivnog života.

Podsvest je izuzetno moćno polje unutar ljudske psihe koje upravlja našim ponašanjem i vlada našim životom. Podsvest je sila i moć koja deluje onako kako je podešena, što znaci da u više od 90% slučajeva ona utiče na naše ponašanje, osećanja i upravlja našim načinom razmišljanja. U podsvesti se nalaze sve naše navike, kako dobre tako i loše i tačno je da nase podsvesne misli, osećanja i verovanja stvaraju našu realnost i na taj način nas vode kroz život. Značaj životnih iskustava u ranom detinjstvu je od suštinskog značaja za razvoj podsvesnih obrazaca ponašanja, što ne znači da podsvesni um osobe u adolescenciji i kasnije u odraslom dobu ne funkcioniše na isti način.

Upravo zato se mnogi ljudi bore kroz život, uvereni da njima vladaju moćne spoljašnje sile koje oni ne razumeju. Njima zapravo vladaju sile koje izviru iz njih samih, odnosno iz podsvesnih misaonih obrazaca, ubedjenja i verovanja. Podsvest ne pravi razliku izmedju dobrih i loših uverenja, već se brine za to da se sva naša uverenja dosledno i detaljno ostvaruju i odražavaju u našem životu. 

Uz program reprogramiranja posvesti možete da popravite svoje nesvesne funkcije i nastavite svoj jedini život kvalitetnije da živite na lepši način. Iskoračite iz loše sredine baš od ovog trenutka i izaberite da živite drugačije. Učenjem novih veština obogaćujte svoj život, stičete nova znanja i iskustva i stvarate sebi mogućnosti za napredovanje i sadržajniji život.

PSIHOKIBERNETIKA

Kreirajte idealnu predstavu o sebi i unesite koordinate za uspeh

Predstava o sebi je ključ ljudske ličnosti i principa ponašanja. Pa i puno više od toga, upoznavanje sebe određuje granice pojedinačnih dostignuća. Ova osobina utvrđuje šta možete, a šta ne možete učiniti. Proširite predstavu o sebi i proširićete oblast mogućeg!

Mozak i nervni sistem predstavljaju čudesan i složen ciljno usmeren mehanizam, posebnu vrstu ugrađenog upravljačkog sistema koji radi za nas, kao mehanizam uspeha ili protiv kao mehanizam neuspeha, u zavisnosti od toga kako manevrišete i od ciljeva koje pred njega postavljate. Kada postavljate svoje ciljeve postarajte se da spoljašnje dostignuće bude u skladu sa vašim unutrašnjim vrednostima. Jasno sagledavanje vrednosti je nešto na čemu traba raditi svaki dan. Pre nego što krenete određenim putem i donesete definitivnu odluku ka ostvarenju svog cilja, na trenutak zastanite i zapitajte se koji je vaš istinski sistem vrednosti. Dozvolite sebi da promenite navike i počnete sve ono što ste odlagali, odugovlačili ili izbegavali.

Definišite sasvim jasno svoju sliku o sebi pa i ako sada niste ni blizu svoje idealne slike, za početak je dovoljno da znate približno  kakvu sliku o sebi želite da vidite. Program psihokibernetike može da vam pomogne u vašim kibernetskim sposobnostima da sagradite još kvalitetniju sliku o sebi.

AKTIVNO SLUŠANJE

Posvećeno slušanje je ključni element uspešne komunikacije

Aktivnim slušanjem primamo korisne informacije, izbegavamo nesporazume i konflikte, pokazujemo da nam je stalo do sagovornika, pomažemo osobama sa kojima komuniciramo da jasnije sagledaju problem i na kraju, izgrađujemo odnos poverenja. Veština slušanja podrazumeva mnogo više od sposobnosti da čujemo poruku. Ona obuhvata razumevanje poruke, situacije i druge osobe. Aktivnim slušanjem izbegavamo prepreke u komunikaciji i poštujemo tuđa mišljenja, stavove i osećanja – drugim rečima, poštujemo integritet osobe koju slušamo.

Slušajte sa iskrenim interesovanjem i uz kontrolu lične potrebe da kažete nešto. Stavite svoje misli i stavove u drugi plan dok slušate sagovornika, budite prisutni svojim mislima. Ne insistirajte na tome da uvek budete u pravu. Uložite napor potreban za aktivno slušanje. Nagrada za energiju koju uložite biće bolji odnosi sa ljudima koji vas okružuju i vaše lično zadovoljstvo tim odnosima. Aktivnim slušanjem primamo korisne informacije, izbegavamo nesporazume i konflikte, pokazujemo da nam je stalo do sagovornika, pomažemo osobama sa kojima komuniciramo da jasnije sagledaju problem i na kraju, izgrađujemo odnos poverenja sa sagovornikom. Pokažite da vam je stalo do onoga o čemu druga osoba govori za vreme razgovora.

Razvijena veština slušanja omogućava drugoj osobi da se oseća prijatno u komunikaciji i da ima poverenje u slušaoca i da mnogo lakše izrazi ono što je zaista želela reći. 

Program kako da naučite aktivno slušanje zahteva trening jer je slušanje ključni element uspešne komunikacije i predstavlja fokusiranje u ono o čemu osoba koju slušamo govori, kao i razumevanje sadržaja koji je izgovoren. Za aktivno slušanje je bitno da slušalac donese odluku da želi da sluša, da osobu koja govori gleda u oči, da ne govori previše, ne prekida sagovornika dok govori, da nauči da ćuti i pažljivo sluša.

VEŠTINE KOMUNIKACIJE

Dobra komunikacija je osnova za vaš uspešan posao

Ključ za uspeh u poslu i u životu je ostvarivanje, negovanje i održavanje dobrih odnosa s drugim ljudima, što je danas u vreme digitalnih medija i posebne vrste otuđenosti, sve teže. Konstruktivno rešavanje konflikata je važan deo ove slagalice, a ključ svega je delotvorna komunikacija.

Aktivno slušanje

Program kojim učite veštine komunikacije možete da dobijete osnove efektne i uspešne komunikacije, koje uključuju slušanje, saosećajnost, otvorenost i veštine razgovora, preporuke i primere kako voditi razgovor sa samopouzdanjem i znati kada treba biti tih i slušati sagovornika, a kada reći ne i jasno odrediti svoj stav, primere interakcija u različitim situacijama na poslu i u životu, uključujući one u kojima sve teče kako treba i one u kojima nešto ne valja, sa savetima kako poboljšati rezultate. Komunicirajte vrlo jasno, iskreno i smisleno, a da svojim stavovima ne izazovete revolt sagovornika. Ostvarite dobru saradnju dobrom komunikacijom.

Program veštine komunikacije donosi vam uputstva kako izaći na kraj sa konfliktima, saopštiti loše vesti, izneti neslaganja, izviniti se, dati otkaz ili prekinuti vezu i savete kako shvatiti, protumačiti i maksimalno koristiti neverbalnu komunikaciju, kao što su izrazi lica, ton glasa, stav i gestovi, strategije koje će vam pomoći da budete dobar timski igrač i dobijete najviše od svojih saigrača i predloge kako da utičete na sagovornike, budete ubedljivi i razvijate prijateljstva

U poslovnim kontaktima veština komuniciranja osigurava prednost nad konkurencijom

Naučite osnovne elemente efikasne poslovne komunikacije

Efikasna komunikacija je od suštinskog značaja za svaki odnos, pogotovo poslovni. Uspeh u prodaji i servisu pre svega zavisi od veština komunikacije. Menadžeri moraju biti visoko kompetentni kada je reč o komunikaciji. Timovi, koji su ključni element svake organizacije, formiraju se upravo kroz komunikaciju, a njihova efikasnost u poslu neposredno zavisi od veština komunikacije. Iz svega ovoga je jasno da bez efikasne komunikacije nije moguće ostvariti uspeh ni na jednom polju života, samim tim ni u poslovanju.

Uspešna komunikacija zahteva napor, zalaganje i učenje. Upravo to ovaj seminar nudi različitim strukturnim nivoima kompanije.  Učenje, vežbanje i otkrivanje tajni uspešne komunikacije prilagođeno je različitim obrazovnim profilima i zanimanjima. Takođe se naglasak stavlja na komunikaciju u horizantalnoj i vertikalnoj hijerarhijskoj ravni, tačnije između zaposlenih na istom nivou, kao i zaposlenih sa svojim nadređenima.

Način na koji Vaši zaposleni komuniciraju međusobno i način na koji se ophode prema klijentima, predstavlja sliku vaše organizacije. Edukativni trening iz efikasne eksterne komunikacije pruža vam mogućnost za razvoj znanja i veština neophodnih za komunikaciju sa postojećim i budućim saradnicima na način koji može doprineti vašem poslovanju i imidžu organizacije.

Uspostavite kvalitetan dijalog sa svojim saradnicima

Savladajte veštine komunikacije postavljanjem otvorenih pitanja koja vode do odgovora

Svaki problem lakše je rešiti ako ste okruženi prijateljima.

Popravite još bolje svoje poslovne rezultate

Budite uvek korak ispred drugih

Izaberite programe prema vašim potrebama

Kao zahvalnost vama koji ste napravili svoj prvi korak i tražili poslovni savet, razvijali smo programe koji su pomogli da se dostignu bolji rezultati u poslu. Vaše lične potrebe pomogle su nam da zajedno nađemo brži put u rešavanju vaših prepreka.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Usavršite svoj lični potencijal

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Web Radio

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs

We use icon pic from https://www.freepik.com