Glavobolja i Nervoza

Svaki dan smo svedoci čudnog ponašanja i reakcije ljudi u našoj okolini. Kada malo bolje pogledate to su ljudi koje dobro poznajete, ali ipak njihove reakcije nisu kao što su bile ranije.

Štetne posledice psihotronskih uticaja ogledaju se u promenama ponašanja ljudi nakon dužeg izlaganja delovanju snopa elektromagnetnog zračenja. Elektromagnetno vibraciono /pulsirajuće/ zračenje najveći uticaj vrši na mozak mlade osobe, posebno kod dece. Najviše je pogođena motorna – somatska oblast kore velikog mozga.

KARAKTERISTIKE PSIHOTRONSKIH UTICAJA

Metode i tehnike naznačene u uvodnom delu stručnog rada 5. naučne konferencije sa međunarodnim učešćem UDK: 537.6/.8:54-7 i naučnog saopštenja, odnose se na destabilizaciju frekventno – energetskog bilansa mozga, kao i drugih delova organizma, u smislu njihovog poremećaja rada, od potpuno zdravog do destabilizovanog ponašanja pojednih mladih ljudi. Razvojem prirodnih nauka, posebno fizike i biologije, kao i usavršavanje naučnih metoda u tim naukama, došlo se do značajnih rezultata u vezi sa postojanjem svega vidljivog i nevidljivog kao što su: zvuk, vibracije, frekvencije, energija i njihov uticaj na čovekov organizam.

Edvard A. Touba, predsednik Fondacije za svest o zdravlju ljudi, osnivač integralne medicine i docent Kalifornijskog univerziteta Ervin, saopštava da je ,,ljudsko telo energetski sistem, u kome su organizovani skupovi ćelija sa istovetnim obrascem vibracija, gde ćelije nemaju samo histološku sličnost, nego i istu energetsku frekvenciju. Destabilizacijom frekventno energetskog bilansa pojedinih organa, uključujući i mozak, kao i čoveka u celini, postiže se poremećenost njihovog rada, čime se od zdravog, dobije potpuno poremećen čovek“ (Todorov, 2006).

Ljudski organizam predstavlja složenu strukturu sa elektromagnetne tačke gledišta koja je sastavljena od skupova organa i sistema na koje elektromagnetno zračenje različito utiče. Količina apsorbovane energije je funkcija frekvencije, položaja organizma u odnosu na pravac polja i ostalih mernih parametara.

Detekcija Zračenja

Osećate povremeno simptome vrtoglavice, glavobolje, nesanice, čestog noćnog buđenja, hronično ste umorni čak i posle dovoljno odmora, imate smanjenu koncentraciju, često ste depresivni ili osećate druge simptome koje ne možete da objasnite i dodatnim zdravstvenim pregledima. 

Mnoge simptome možete da uklonite detekcijom zračenja u vašem kućnom ili poslovnom prostoru.

GeniusGroup

Copyright © 2024 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Group je ovlašćeni distributer za Full Point Technology & Bioriposo LifeStyle

Za dodatne informacije o proizvodima i uslugama posetite stranicu za kontakt.

Sva elektronska plaćanja zaštićena su bezbednim protokolima.

Predlažemo vam slušanje Genius Web Music

Celokupan materijal na ovom sajtu je potpuno zaštićen autorskim pravima.

Tehnička podrška ovih stranica je Genius Web Team

Genius Group, Inc. © All right reserved.

Genius Group Global Enterprise Network is an independent owner of this content and any copying is strictly prohibited and punishable by international law.