Glavobolja i Nervoza

Svaki dan smo svedoci čudnog ponašanja i reakcije ljudi u našoj okolini. Kada malo bolje pogledate to su ljudi koje dobro poznajete, ali ipak njihove reakcije nisu kao što su bile ranije.

Štetne posledice psihotronskih uticaja ogledaju se u promenama ponašanja ljudi nakon dužeg izlaganja delovanju snopa elektromagnetnog zračenja. Elektromagnetno vibraciono /pulsirajuće/ zračenje najveći uticaj vrši na mozak mlade osobe, posebno kod dece. Najviše je pogođena motorna – somatska oblast kore velikog mozga.

KARAKTERISTIKE PSIHOTRONSKIH UTICAJA

Metode i tehnike naznačene u uvodnom delu stručnog rada 5. naučne konferencije sa međunarodnim učešćem UDK: 537.6/.8:54-7 i naučnog saopštenja, odnose se na destabilizaciju frekventno – energetskog bilansa mozga, kao i drugih delova organizma, u smislu njihovog poremećaja rada, od potpuno zdravog do destabilizovanog ponašanja pojednih mladih ljudi. Razvojem prirodnih nauka, posebno fizike i biologije, kao i usavršavanje naučnih metoda u tim naukama, došlo se do značajnih rezultata u vezi sa postojanjem svega vidljivog i nevidljivog kao što su: zvuk, vibracije, frekvencije, energija i njihov uticaj na čovekov organizam.

Edvard A. Touba, predsednik Fondacije za svest o zdravlju ljudi, osnivač integralne medicine i docent Kalifornijskog univerziteta Ervin, saopštava da je ,,ljudsko telo energetski sistem, u kome su organizovani skupovi ćelija sa istovetnim obrascem vibracija, gde ćelije nemaju samo histološku sličnost, nego i istu energetsku frekvenciju. Destabilizacijom frekventno energetskog bilansa pojedinih organa, uključujući i mozak, kao i čoveka u celini, postiže se poremećenost njihovog rada, čime se od zdravog, dobije potpuno poremećen čovek“ (Todorov, 2006).

Ljudski organizam predstavlja složenu strukturu sa elektromagnetne tačke gledišta koja je sastavljena od skupova organa i sistema na koje elektromagnetno zračenje različito utiče. Količina apsorbovane energije je funkcija frekvencije, položaja organizma u odnosu na pravac polja i ostalih mernih parametara.

Poslovna Prilika

Ukoliko ste ambiciozni, otvoreni za izazove, motivisani da postižete više, spremni da plasirate svoje nove ideje i predloge, komunikativni ste i želite da vaš rad bude vrednovan i nagrađen, prijavite se za vaš posao budućnosti i predložite nam saradnju.

Vašu biografiju možete poslati putem adrese iz kontakt forme.

GeniusGroup

Copyright © 2022 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Group je ovlašćeni distributer za Full Point Technology & Bioriposo LifeStyle

Dodatne informacije o proizvodima i uslugama saznajte putem kontakt forme.

Verified connection and very secure purchase protected by SSL certificate.

Kontakt tehničke podrške nalazi se na stranicama za kontakt