Pored induvidualne terapije, koja uključuje odnos klijent-terapeut, poslednjih nekoliko decenija veoma uspešno se primenjuje i grupni psihoterapijski rad. Grupna psihoterapija, poput individualne, pomaže ljudima da unaprede svoje načine nošenja sa problemima. Međutim, ovde se osoba, osim sa terapeutom, susreće sa grupom ljudi.

GRUPNI RAD

Usmeren je na interakciji među članovima grupe

Grupna psihoterapija usmerena je na interakcije među članovima grupe pa je, stoga, posebno prikladna za one koji imaju probleme u socijalnim odnosima vezanim za intimnost, poverenje, samopouzdanje itd. Interakcije u grupi obiluju povratnim informacijama koje pomažu osobi da identifikuje i menja obrasce ponašanja koji narušavaju njene odnose sa ljudima. Anksioznost i nesigrunost u grupi kod članova se manifestuje kroz ustručavanje da članovi otvoreno međusobno komuniciraju, kroz idealizaciju voditelja i usmeravanje na prepoznavanje svojih problema kod drugih članova grupe.

Zajedno ste mnogo jači

Grupna terapija se primenjuje u različitim grupama ljudi i podrazumeva veliki broj različitih tehnika rada. Nju u celini karakteriše nekoliko parametara. Tehnički okvir uključuje sledeće momente: broj stolica je od 8 do 12; stolice su poređane u krug tako da svaki član vidi onog drugog, idealan broj članova grupe je 7-8; terapeut uvek sedi na istom mestu. U okviru pravila i principa poželjnog ponašanja treba istaći da od člana grupe se očekuje da se obaveže na učestvovanje u grupi, da dolazi na grupne sastanke jednom nedeljno i da bude tačan. To su glavno osobine svake osoba koja treba da bude u grupi, da bi doživeli uspeh u radu.

Zahteva se poštovanje privatnosti drugih članova grupe – imena članova i informacije koje oni iznose su poverljivi. Od članova grupe ne traži se da na sastancima govore ili otkrivaju intimne podatke o kojima ne žele da govore. Ipak, više će profitirati, ukoliko su spremni da učestvuju, ukoliko su spremni da otvoreno pričaju o sebi. Grupa se nužno izveštava o predviđenim izostancima; iznenadni izostanci se prijavljuju voditelju kako bi ih on mogao prijaviti grupi, preporučljivo je važne životne odluke raspravljati u grupi, ni u seansi ni izvan nje nije dozvoljen telesni kontakt bilo koje vrste.

Ponašanje u grupnom radu

Prilagodite svoje ponašanje ostalim učesnicima u grupi

Početno ponašanje voditelja se sastoji u tome što on sprečava grupu da u prvoj seansi ćuti, daje do znanja grupi da ona ne može komunicirati preko njega, šalje poruku da on ne namerava da je strukturiše, ne dozvoljava da jedan član upravlja grupom, podstiče slabe članove da se uključe i pokažu svoja osećanja, upućuje članove grupe da ono što se dešava u grupi može biti naporno, teško i bolno, podstiče članove grupe na važnost iznošenja osećanja slobodno, otvoreno i spontano.

Pazite na komunikaciju

Kao deo procesa komunikacije u grupi javljaju se specifični grupni fenomeni. Neki od tih fenomena, kao što je fenomen ogledanja se ne javlja u induvidualnoj psihoterapiji. Opšte je načelo da je lakše videti tuđi problem nego svoj. Zahvaljujući fenomenu ogledanja, to jest viđenja dela sebe u drugim članovima grupe , ispitaniku viđenje sopstvenog problema postaje jasnije. Videvši u drugim članovima grupe svoje probleme i njihovo ispoljavanje i značaj koji oni imaju za nosioca problema, svakom članu grupe pružena je mogućnost da postane svestan svojih skrivenih aspekata sebe. Uključite se u potpunosti u trening i upoznajte svoje osobine.

U grupi se odvija proces socijalizacije, budući da dozvoljava pojedincu da ponovo nađe i odredi sebe u društvenom kontekstu. U grupi osobe postaju sve prisnije i otvorenije. Jedni druge upoznaju, jedni druge uče, otkrivaju, utiču na prevladavanje iskustava iz prošlosti koji sprečavaju promene. 

Doživljaj uzajamnog prihvatanja i razumevanja omogućava da simptom uđe u jezik, ali i da se stiče kapacitet sposobnosti za učestovanje i deljenje prostora. Na taj način svaki pojedinac ima mogućnost da izađe iz izolacije u socijalnu sredinu u kojoj se može, kao i u grupi, osećati sigurno i udobno.

Grupni rad zahteva zajedničko učešće svih zaposlenih

Prihvatanje fenomena grupnog rada gradi bolju zajednicu

Svaki problem lakše je rešiti ako ste okruženi prijateljima.

Popravite još bolje svoje poslovne rezultate

Budite uvek korak ispred drugih

Izaberite programe prema vašim potrebama

Kao zahvalnost vama koji ste napravili svoj prvi korak i tražili poslovni savet, razvijali smo programe koji su pomogli da se dostignu bolji rezultati u poslu. Vaše lične potrebe pomogle su nam da zajedno nađemo brži put u rešavanju vaših prepreka.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Improve your personal quality

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Web Radio

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs

We use icon pic from https://www.freepik.com