Elektromagnetno zagađenje

Izloženost elektromagnetnim poljima i radio talasima povećava mogućnost od zaraze virusima zbog opšteg pada imuniteta. Detekcijom možemo da ustanovimo prisustvo zračenja.

Nauka pokazuje da, dok kratkotrajno zračenje radiofrekventnih talasa poboljšava imunološki sistem, dugotrajno zračenje ga potiskuje. Ovo nije kontradikcija. Mehanizam ovog učinka posebno je poznat i proučavan je u mnogim naučnim radovima

Elektromagnetski talasi otvaraju kanale kalcijumu u ćelijskim membranama i povećavaju koncentraciju slobodnih radikala. Otvaranje ovih kalcijumovih kanala stvara posebno povoljno okruženje za umnožavanje virusa. U stvari, neki virusi otvaraju kalcijumove kanale da bi omogućili njihovu replikaciju. Širenje virusnih infekcija je verovatno ubrzano zračenjem radio talasima. To je kofaktor koji treba uzeti u obzir pri analizi trenutne pandemije, zajedno sa zagađenjem vazduha i navikama pušenja.

Delovi postavljenih pitanja iz naučnih radova

Da li je Komisija razmatrala imunorepresivni efekat dugotrajnog izlaganja RF elektromagnetnim talasima pre nego što je promovisala 5G i slične tehnike koje značajno povećavaju nivo zračenja?

Da li je razmatrala mogućnost bolje replikacije virusa izazvanih izlaganjem radio-frekventnim elektromagnetnim talasima?

Koji savetodavni odbor daje potrebne podatke o uticaju elektromagnetnog zračenja na zdravlje?

Elektrosmog i 5G: Zdravlje i zaštita

Stvorili smo širok spektar patentiranih sistema zaštite pojedinca, čiji je fizički princip zasnovan na zakonu Lenca i Faradai-Neumann-a. Ove zaštite intervenišu na važan način (smanjenje buke čak i do 99%) na veoma širokom spektru frekvencija i mogu se primeniti na različitim sistemima, kako krevetnim tako i nosivim.

Čini se da je najjednostavniji način da se zaštiti okruženje, ali sistem je manje efikasan i izvodljiv nego što se misli, kako zbog toga što ekrani treba da budu totalni i uvek povezani sa zemljom, tako i zato što je nemoguće da ljudi žive u Faradejevom kavezu. Zaštita okoline i tela, u kombinaciji sa neefikasnošću uzemljenja, ili nedostatkom istog, takođe vas lišava energetske ishrane koju generiše prirodna magnetna pozadina sa rizikom od „akumulacije“ niskih i visokih frekvencija i srodnim posledicama na fizičkom i psihičkom nivou; iako trenutni efekat koji se postiže zaštitom ponekad može biti laskav, iz našeg istraživanja je veoma važno da boravak u zaštićenim prostorima bude kratkotrajan kako ne bi došlo do trajnog oštećenja tela.

Lična zaštita

Pored MERE PREDOSTROŽNOSTI poznate tokom upotrebe, odnosno u aktivnoj fazi vašeg mobilnog telefona, sada imate mogućnost da izbegnete nasilni uticaj na telo radio talasa, čak i u pasivnoj fazi, tako što ćete svoj mobilni telefon odložiti u odgovarajuće EKRANIZANO kućište kojim je opremljen Bodi Fender. Važno je zapamtiti da svaka zaštita mora biti uzemljena da bi bila efikasna. Pošto je Bodi Fender mobilni uređaj, poseban „tehnički uređaj“ je korišćen u krugu samog uređaja (prema patentu br. 102019000002333) da bi signale koji stižu do tela učinio biokompatibilnim, koristeći fizički zakon LENZ-FARADAI – NEUMANN.

ZBOG SVE VEĆE POPULARNOSTI LIČNIH BEŽIČNIH UREĐAJA

Ko nosi pametni telefon u svakom trenutku, odnosno u aktivnoj i pasivnoj fazi, izložen je radio talasima iz mnogo različitih izvora, uključujući i sam pametni telefon koji emituje oko 1,5 V neprekidno ili 24 sata dnevno. Često se ubacuje u džep sakoa koji se opet nalazi u gornjem levom uglu ili na srcu, ili u džepu pantalona fatalno blizu genitalija.

Ovo sa rizikom od izazivanja disbalansa u osovini hipotalamus-hipofiza-gonada, toliko važnog za hormonsku ravnotežu da može izazvati drugačiju imunološku odbranu, drugačiji tok autoimunih bolesti i drugačiju podložnost inflamatornim bolestima.

Objektivna naučna efikasnost

Naše uređaje smo podvrgli eksperimentisanju pomoću dijagnostičke opreme Bio-vell®, koju je patentirao naučnik Konstantin Korotkov, koja se redovno koristi u centrima za reanimaciju ruskih bolnica. Korišćenje ovog alata za ispitivanje omogućava procenu organskog stanja, emocionalnog stanja i energetskog stanja testiranih subjekata.

Na Tesla akademiji u Torinu pod rukovodstvom stručnjaka za Bio-Vell metod, dr Mauricija Force uradili smo seriju (10 + 1) testova (10 pravih uređaja i jedan placebo) sa isto toliko ispitanika podvrgnutih početnim evaluacija.(kolona 2) merenje podataka po drugi put posle 10 minuta uz korišćenje Bodi Fender-a (druga kolona) i treći put posle 20 minuta (treća kolona). Izvanredni efekti rebalansa odmah skaču na oči već nakon prvih 10 minuta upotrebe Bodi Fender-a, sa energijom bioenergetske ravnoteže koja se kreće od 6% do 99%, normalizujući hiperaktivnost hipofize i hipotalamusa, reaktivirajući stabilnost korteksa velikog mozga, da se ponovo aktiviraju peristaltičke funkcije debelog creva i sigme, da se ponovo aktiviraju biološke funkcije pankreasa. Opuštanje izazvano kontrakcijom lumbalnog dela kičme je takođe trenutno. Nakon 20 minuta korišćenja Bodi Fender-a, organska energija je blago opala, ali je ostala veća od one koju je imala subjekt pre upotrebe, ali je takođe stabilizovala preostale parametre jetre i bubrega koji još nisu izbalansirani u odnosu na prethodnu sesiju.

Tehnička zračenja

Ova vrsta zračenja obuhvata struju koja radi na 50Hz, odnosno emisiju EM zračenja svih elektro uređaja koje koristimo u domaćinstvu i na radnom mestu (računara, televizora, frižidera, bojlera, fena za kosu, itd.) i na elektro distribucijske sisteme (trafostanice, dalekovode, kućne elektro instalacije). 

Kumulirana oštećenja DNK tokom dužeg vremenskog perioda mogu dovesti do ekspresije jednih, odnosno supresije drugih gena što može indukovati nekontrolisano ćelijsko umnožavanje i pojavu kancera. Posledice genotoksicnog delovanja najbolje su vidljive u porastu incidence oboljevanja od malignih bolesti bele loze. Učestalo izlaganje EM polju slabi aktivnosti limfocita, imunog sistema organizma, a time umanjuje mogućnost odbrane od bakterijskih i virusnih infekcija. Rezultati kliničkih ispitivanja pokazuju uticaj EM polja na pojavu malignih bolesti izloženih osoba. Nađena je povećana smrtnost od svih oblika leukemije i akutne leukemije kod odraslih hronično izloženih EM polja preko 0,3µT. Utvrđena je veća pojava karcinoma (preovladavaju tumori pluća, faringsa, digestivnog trakta, respiratornih sinusa, tumori tireoidne zlezde, nervnog sistema, limfomi i melanoma očiju i kože) kod radnika čije je zanimanje vezano za rad sa električnom strujom. Delovi teksta preuzeti iz emisije prof dr Jovice Jovanovića.

Ukoliko niste u mogućnosti da uklonite uređaje ili neki drugi prostorni poremećaj u vašem kućnom ili poslovnom prostoru, možemo da vam ponudimo naše proizvode napraljne po naučnim metodama istraživanja dizajnirane za vaš prostor, tako da napravite najbolju zaštitu ze sebe, svoju porodicu i svoje radno mesto.

Izaberite zaštitu za sebe

Stvorili smo široki spektar patentiranih individualnih sistema zaštite čiji se fizički princip zasniva na Lencovom zakonu i Faradei – Neumann zakonu. Sve zaštite intervenišu na važan način (smanjenje uznemiravanja čak do 99%) na vrlo širokom spektru frekvencija i mogu se primeniti na različitim sistemima kako za vreme spavanja, tako i preko dana u radu, vožnji, odmaranju ili kretanju.

BioOffice

BioRelax

BioDrive

BioDispozitiv

Detekcija Zračenja

Osećate povremeno simptome vrtoglavice, glavobolje, nesanice, čestog noćnog buđenja, hronično ste umorni čak i posle dovoljno odmora, imate smanjenu koncentraciju, često ste depresivni ili osećate druge simptome koje ne možete da objasnite i dodatnim zdravstvenim pregledima. 

Mnoge simptome možete da uklonite detekcijom zračenja u vašem kućnom ili poslovnom prostoru.

GeniusGroup

Copyright © 2024 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Group je ovlašćeni distributer za Full Point Technology & Bioriposo LifeStyle

Za dodatne informacije o proizvodima i uslugama posetite stranicu za kontakt.

Sva elektronska plaćanja zaštićena su bezbednim protokolima.

Predlažemo vam slušanje Genius Web Music

Celokupan materijal na ovom sajtu je potpuno zaštićen autorskim pravima.

Tehnička podrška ovih stranica je Genius Web Team

Genius Group, Inc. © All right reserved.

Genius Group Global Enterprise Network is an independent owner of this content and any copying is strictly prohibited and punishable by international law.