Razgovor sa kandidatima u cilju zapošljavanja je neophodan korak za sve kandidate koji žele da dobiju posao. Često se sastoji od pitanja koja mogu pomoći poslodavcu da analiziraju način razmišljanja kandidata i njegove veštine komunikacije. Cilj pitanja koja poslodavci postavljaju nije da zbune kandidata, već pre svega da se testira njihovu motivaciju  i provere određene kompetencije.

Izaberite samo najbolje kandidate za vašu kompaniju

PROGRAM ZA IZBOR KADROVA

Selektujte pitanja prema delatnosti vaše kompanije ili konkretnom radnom mestu

Najčešća pitanja koja poslodavac postavlja u toku razgovora za posao imaju cilj da pomognu poslodavcu da što više sazna o prijavljenim kandidatima i da ih što bolje upozna kako bi doneo najbolju procenu ko bi od njih mogao najbolje da obavljao budući posao iz konkursa.

RAZGOVOR ZA KANDIDATIMA

Pitanja u razgovoru mogu da budu opšta i profesionalno usmerena

Zajedno sa nama možete da kreirate nova i ciljana pitanja koja su vama najpotrebnija u razgovoru sa posao sa novim budućim kandidatima. Slušamo vaše potrebe u razgovoru za posao i gradimo pitanja koja će vam pomoći da iz kandidata saznate ono što vama najviše treba kako bi doneli pravu odluku i zaposlili samo najbolje kandidate za vašu kompaniju.

Vrste pitanja

Uopštena pitanja deluju sasvim lako, ali mogu da pomognu o osnovnim saznanjima kanidata. Opšta pitanja mogu da sadrže informacije o profesionalnim osobinama, vrlinama i manama.  Profesionalna pitanja se odnose na profesionalna interesovanja za budući posao i moraju biti pažljivo smišljena kako bi saznali sve o budućem odnosu kanidata prema poslu. Posebna pitanja koja su od bitnog značaja za kompaniju daju jasnu sliku o proceni efikasnosti kandidata i njegovom očekivanju od budućeg posla za koji je konkurisao. Postoje mnoga druga pitanja koja možda nećete razumeti, ali svakako imaju smistao zašto vam ih postavljaju u razgovoru.

Intervju je jedina metoda koja se u procesu izbora tj. selekcije kandidata može primeniti samostalno i koja uvek treba da je sastavni deo zapošljavanja, bez obzira na to za koje se još metode selekcije odlučimo.

TESTIRANJE KANDIDATA

Pismena procena kandidata testiranjem ličnih i profesionalnih osobina

Poslodavac može proveriti da li je zainteresovana osoba odgovarajući kandidat za konkretnu poziciju, da li je u stanju da ispunjava sve svoje dužnosti i zadatke na dnevnom nivou. Ovo je standardni način dobijanja informacija o mogućnostima kandidata.

Testovi ličnosti

Psihološki testovi za procenu ličnih osobina su dodatni alat u izboru najboljeg kandidata. Ovi testovi se mogu koristiti za bilo koju radnu poziciju, a u praksi kompanije uglavnom koriste ove testove za procenu rukovodećeg kadra. Danas su psihološka testiranja ličnih osobina standardna aktivnost u mnogim kompanijama. Testiranje je namenjeno poslodavcima da još bolje upoznaju buduće kandidate po ličnim osobinama, koje su preskočili kod ličnog predstavljanja. Testiranje može da otkrije bolje osobine kod zaposlenog i da za njega osigura još bolje radno mesto. Otkrivanje skrivenih osobina može često da bude bolja opcija za zaposlenog koji se testira.

Tastiranje profesionalne orijentacije je detaljan test osobina i preferencija, kroz koji možemo da otkrijemo talente budućih kandidata za posao, najbolje i najslabije strane ličnosti, u kojem zanimanju će najviše uživati, biti srećni, uspešni i ostvareni. Testiranje je namenjeno poslodavcima koji žele da provere sposobnost kanidata za ponuđeni posao i njihovu sposobnost da ga rade kvalitetno. Uspeh svake kompanije grade njeni zaposleni. Zajedno sa nama pronađite kandidate koji će svojim znanjima, sposobnostima i iskustvom najbolje odgovoriti na izazove okruženja u kojem poslujete.

Intervju ili razgovor za posao se vodi s ciljem da se kandidat proceni u pogledu njegovog poštenja, stečenih kvalifikacija, prethodnog radnog iskustva, radne uspešnosti, lične motivacije, a sve s ciljem donošenja odluke o eventualnom zapošljavanju datog kandidata. I na osnovu prikupljenih informacija poslodavac zaključuje, odnosno prognozira koliko će kandidat kao budući zaposleni biti uspešan u samom poslu, u komunikaciji sa kolegama i u prilagođavanju kompaniji i onome što ona može da ponudi svojim zaposlenima.

Provera kandidata pre zapošljavanja jedna je od najznačajnijih stavki u radu službe ljudskih resursa

Smanjite budući rizik poslovanja vaše kompanije

Profesionalna procena zaposlenih kombinuje više tehnika prilikom donošenja važnih odluka o trenutno zaposlenima, analizom individualnih potencijala za procenu zaposlenih na svim posebno važnim ključnim pozicijama, koji sarađuju sa različitim hijerarhijskim nivoima u kompaniji. Procenite da li je neka druga osoba u vašoj kompaniji sposobnija za zadato radno mesto.

Procena kompetencija zaposlenih predstavlja jednu od najefikasnijih i najčešće upotrebljenih funkcija u radu sa ljudskim resursima, zbog svoje velike koristi i za zaposlene i za organizaciju. Kompetencije su veštine, znanja i sposobnosti zaposlenih koje opisuju njihov potencijal, poslovno funkcionisanje i radni stil, a  predstavljaju sve ono što zaposleni, na svesnom ili nesvesnom nivou, koriste kako bi izvršili poslove u organizaciji. Procena kompetenci omogućava da prave ljude postavimo na pravo mesto.

Procenite vrednost i kopenteciju svojih kadrova

Procenite pravu vrednost vaših zaposlenih i otkrijte pravu motivaciju

Svaki problem lakše je rešiti ako ste okruženi prijateljima.

Popravite još bolje svoje poslovne rezultate

Budite uvek korak ispred drugih

Izaberite programe prema vašim potrebama

Kao zahvalnost vama koji ste napravili svoj prvi korak i tražili poslovni savet, razvijali smo programe koji su pomogli da se dostignu bolji rezultati u poslu. Vaše lične potrebe pomogle su nam da zajedno nađemo brži put u rešavanju vaših prepreka.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Usavršite svoj lični potencijal

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Web Radio

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs

We use icon pic from https://www.freepik.com