Istraživanja

vrste i načini komuniciranje u organizaciji

Cilj ovog istraživanja jeste da pokažemo tokove, vrste i načine komuniciranja u organizaciji, da ukažemo na neke nedostatke i damo moguće predloge poboljšanja procesa komunikacije u preduzeću. Sama komunikacija je veoma složena disciplina istraživanja. Komunikacija među ljudima se posmatra sa mnogo stanovišta i aspekata. Konkretno, pokazaćemo komuniciranje u preduzeću, tako da se materija istraživanja svodi na poslovnu komunikaciju.

Poslovna komunikacija podrazumeva tri vrste ponašanja: spontano, uvežbano i planirano :

– spontano, koje karakteriše odsutnost svesnog planiranja ili vođenja

– uvežbano, koje zahteva ponašanje i vođenje, a vremenom vežbanje dovodi do automatizacije

– planirano, koje je uvek svesno promišljeno i vođeno, to je komunikacijski čin na najvišem nivou

Komunikacija proizilazi iz društvene interakcije i služi kao njen glavni posrednik. Komunikacija među ljudima je preduslov svake organizacije. Dokazano je da sve prepreke koje nastaju u preduzeću direktno su povezane sa nestručnosti komunikacije. Jedan od ciljeva komunikacije je opstanak organizacije, prenos i razmena ideja i informacija radi formiranja mišljenja i stavova o ciljevima i načinima njihovog rezonovanja. Sve ovo ukazuje da je komunikacija među ljudima civilizacijsko – kulturna posledica i potreba nastala iz opšte društvene situacije. Konkretno, pokazaćemo komuniciranje u preduzeću, tako da se materija istraživanja svodi na poslovnu komunikaciju.

Osnovni uzroci neefikasnosti organizacije najčešće je nedostatak ideja, informacija, ciljeva i strategija. Ljudi nisu sposobni da komuniciraju te nastaju smetnje u komunikacionom procesu. Da bi komuniakcioni procesi neprestano funkcionisali, da bi se održavali – moraju stalno da se usavršavaju. U ovom smislu, mislim pre svega na sredstva komuniciranja koja se danas razvijaju velikom brzinom.

Komunikcija u preduzeću je unapređena na taj način što je svaki radnik dobio svoju e-mail adresu, te sada međusobno komuniciraju putem interneta. Ova komunikacija se odvija kako između nas, zaposlenih, tako i između nas i naših nadređenih.

Više nije potrebno ići za svaku sitnicu kod nadređenog u kancelariju – jednostavno pošaljemo mail i u rekordnom roku dobijamo odgovor. Pored toga, ovaj oblik komuniciranja često koristimo i neformalno.

Lični Razvoj

neuspesi i zastoji su sastavni delovi puta prema cilju

Svi smo imali priliku da sretnemo nekoga za koga nam se čini da mu sve polazi za rukom, te da uspeva u svemu što započne. Za takve ljude kažemo da imaju mentalitet pobednika. Da li ih odlikuju posebne psihološke karakteristike, neke posebne osobine karaktera? Kako to da takvi (čini se) sa lakoćom uspevaju, dok se drugi muče i veoma često odustaju i nikada ne ostvare svoje snove? Sigurno je da postoje određene osobine ličnosti koje nam pomažu ili odmažu na našem putu ka cilju, ono što u svakom slučaju, bilo koji čovek može primeniti u ličnom žvotu.

Neuspješni ljudi vrlo lako odustaju. Ne uspeju li posle prvog pokušaja da naprave ono što žele, zaključe da su nesposobni ili da je to preteško i odustanu. Uspešni ljudi znaju da se vrlo malo stvari može napraviti u prvom pokušaju. Za sve treba vremena. Oni su takođe spremni na poteškoće. Greške, neuspesi i zastoji su sastavni delovi puta prema cilju. U slučaju neuspeha, oni se ne optužuju i ne odustaju. “Napravio sam najbolje što sam mogao”, reći će takav čovek i nastaviti dalje. Možda je najizraženija osobina uspešnih ljudi njihova upornost. Oni jednostavno nikada ne odustaju. Ne uspeju li danas, pokušaće sutra. Ne uspeju li na jedan način, pokušaće na drugi. Uvek postoji neko rešenje problema i ako ga budemo dovoljno dugo tražili pronaći ćemo ga. Nikada ne treba odustati. Za odustajanje uvek ima vremena. Uspešni ljudi ne razmišljaju o porazu. Kada su jednom postavili svoj cilj, drže ga se i idu napred. Tako vremenom postignu ciljeve o kojima su ranije samo sanjali. Kada mogu birati, uspešni ljudi biraju zadatke umerene težine, ali ipak dovoljno izazovne. Tako smanjuju mogućnost neuspeha i povećavaju zadovoljstvo zbog uspešno obavljenog posla. Takođe vole poslove u kojima uspeh zavisi o njihovom trudu, a ne o drugim ljudima, okolnosti ili sreći. Većina ih želi dobiti što tačnije povratne informacije o tome kako su obavili posao. Drugim rečima, stalno se takmiče sami sa sobom i žele znati koliko su danas bolji nego juče. Mnogi ljudi se boje preuzeti bilo kakav rizik zbog straha od neuspeha. Uspešni ljudi spremni su na rizik. Bez ikakvog rizika mogu se postići samo male stvari. Svaki čovek oseća strah pred nepoznatim. Ali, ne suočimo li se sa strahom nećemo znati možemo li u nečemu uspeti ili ne. Osim toga, često se bojimo opasnosti koje nisu realne i koje bismo mogli bez problema savladati.

Radite sa nama

korporativna kultura naše kompanije zasniva se na vrednostima I hrabrosti za sklapanje partnerstava

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama ili jednostavno želite da pribavite više informacija o našem radu i našem projektu, molimo Vas da nas kontaktirate. Biće nam zadovoljstvo ukoliko možemo da Vam pomognemo.

Želite da uvećate prihod, kreirate dodatnu vrednost ili da unapredite odnose sa korisnicima vaših usluga? Imate ideju, kontakt ili klijenta kome je potrebno rešenje? Imate rešenje koje prati nove tehnologije i ne možete ga plasirati na tržište? Tu smo za vas! Neke od odgovora ćete pronaći upravo na ovim stranama, a uvek nas možete i kontaktirati.

Ukoliko su vam potrebna rešenja koja na najsavremeniji način usmeravaju vaš lični I poslovni uspeh – na pravom ste mestu. Tu smo da upravo po vašim potrebama kreiramo rešenja ili da vam na osnovu bogatog iskustva predložimo neko od već primenjenih znanja. Posvećenost klijentu je najvažniji princip našeg poslovanja. Ne postoji bolja reklama od klijenta koji može potvrditi da je zadovoljan našom uslugom.

Korporativna kultura naše kompanije zasniva se na vrednostima I hrabrosti za sklapanje partnerstava, istrajnosti i inovacijama. Mi očekujemo mnogo, ali i imamo mnogo toga da ponudimo. Naš cilj je da nagradimo ostvarene rezultate i posvećenost, ne samo putem naknada koje se odnose na učinak i odgovornost zaposlenih i koje se dopunjavaju socijalnim i penzijskim doprinosima u skladu sa nacionalnim nivoima. Naša kompanija takođe daje najviši prioritet aspektima razvoja, odgovornosti svakog pojedinca I njegovim ličnim razvojem, otovorenoj komunikaciji, stabilnoj I pouzdanoj saradnji I posebno izdvajamo zajedničku radnu atmosferu kao idealan način za rad u kolektivu.

Tražimo komunikativne, odgovorne i kreativne ljude spremne da misle samostalno i donose nove ideje, s konstruktivnim pristupom radu, fleksibilni, organizirani i energični, sposobnii za interakciju s različitim vrstama klijenata, spremni na saradnju i zainteresovani u ličnom i zajedničkom napretku .

Obrazovanje

analiza ličnih kompetenci, sposobnosti, znanja, veština pojedinaca

Želite znanja primenjena u praksi i stručne predavače? Programi Poslovnog učenja u oblasti vašeg poslovnog sistema osmišljeni su sa ciljem usavršavanja postojećih znanja i veština, u skladu sa svetskim spoznajama sa područja menadžmenta, marketinga i prodaje.

Programe usavršavanja Poslovnog učenje mogu upisati polaznici sa završenom minimalno srednjom školom, kao i osobe sa završenom višom ili visokom školom, odnosno svi koji su spremni na interaktivni rad i usvajanje praktičnih znanja i veština. Možete razmišljati da nema smisla učiti i očekivati više, kada je na tržištu vrlo neprijatna situacija koja budi nemir i osećaj nepravde. Međutim, istovremeno ne možete pronaći ni jedno radno mesto gde usavršavanje nije potrebno, gde od vas ne očekuju više. Dinamično tržište od nas traži kontinuirane promene i veliki je izazov za sve koji žele da budu uspešni! Uspeh nije moguće ostvariti starim načinom razmišljanja i rada. Aktivna konkurencija, brzi razvoj i nove tehnologije naglašavaju potrebu za usavršavanjem i specijalizacijom na svim radnim mestima. Poslodavci to od vas očekuju, a vi odlučujete u kojem smeru ide vaša karijera.

Znanje ćete sticati kroz analizu konkretnih primera iz poslovne prakse koju će prezentovati ugledni stručnjaci i predavači. Male grupe polaznika omogućiće vam interakciju u grupi i individualne konsultacije sa predavačima. Prijatna atmosfera na nastavi deluje na kreativnost i timski rad te omogućuje umrežavanje sa kolegama istih interesa. Uz stručna znanja, usavršićete i veštine potrebne za uspešan rad te raditi na sopstvenom razvoju.

Program poslovnog usavršavanja omogućuje usvajanje potrebnih menadžerskih veština za uspešno organizovanje, motivisanje i vođenje ljudi. Uči buduće menadžere šta treba da postanu, znaju i rade, kako unaprediti svoj uticaj na ljude, kako planirati, organizovati, voditi i kontrolisati ljude, kako motivisati sebe i druge, kako biti uspešniji u obavljanju zadataka. Praktične vežbe i tehnike omogućuju uspešno suočavanje sa realnim izazovima i razvijanje prvorazrednih menadžerskih veština koje će dramatično unaprediti sposobnosti vođenja ljudi i ostvarivanje zadatih ciljeva.

Monitoring

trening programi i postavka sistema praćenja efekata sprovedenih obuka

Praćenja poslovnih procesa je real-time proučavanje aktivnosti ili skup aktivnosti koje smo postavili kako bi ostvarili određene organizacijske ciljeve. Praćenja poslovnih procesa često povezan s poslovnim procesima vidljivosti, rad sa praćenjem poslovnih aktivnosti kako bi menadžeri dobili uvid u značajne transakcije i procese u preduzeću. Kao deo veće inicijative upravljanja poslovnim procesima, praćenje poslovnih procesa omogućuje organizaciji merenje i analizu uspešnosti procesa identifikacijom kritičnih problema procesom pro-aktivno, koristeći podatke za donošenje odluka koje će poboljšati brzinu, kvalitet i opšti uspeh poslovnih procesa.

Imajući poziciju na vrhu Vašeg preduzeća vaš nastup je posebno važan, a ovde možete naći vredne informacije kako bi vam pomogli da učinite upravo to. To je važno da bi zadržali jasan pogled na vaše poslovanje – posebno u teškoj privrednoj klimi. Vođenje vašeg poslovanja dan-za-dan može vam zauzeti većinu vremena u poslovanju sa kupcima, osobljem, narudžbinama i prodajom. Vaše poslovne potrebe da promenite način rada dan-za-dan ponekada traže nove poglede u budućnost. Predviđanje poslovanja je važno u dve tačke. Kao prvo, reč je o anticipirajućoj budućnosti za svoju firmu – njihov pravi postupak i potrebe. Dakle, radi se o proceni osnove kao što su prodaja, izdatak ili procena u vašim zahtevima odlučivanja. Priprema ove informacije je bitan deo vašeg poslovnog planiranja. Drugo, reč je o redovnom pregledu i predviđanju u smeru svojih stvarnih rezultata kao što kreiranje kroz posmatrano razdoblje. To vam omogućuje da vidite šta se dešava u vašem poslovanju i kako postati pro-aktivan u upravljanju bilo kakve promene koje mogu biti potrebne. Naš vodič pruža vam neposredno objašnjenje osnove predviđanja, njegove prednosti, a kako to može pomoći da razumete i upravljate bolje vašim poslom.

Jednom kada ste počeli sa inovacijama, važno je da pratite uspeh svojih novih poslovnih ideja kako bi saznali kako se ostvaruju u vremenu.

Postaviti određene ciljeve u većini slučajeva, kao nove ideje i inovacije potrebne za rešavanje specifičnih potreba ili pitanja nemaju definisan cilj. Kao rezultat toga izostaje cilj i poboljšanje ili unapređenje postojeći proizvoda, procesa ili usluga potpuno izostaje, jer istraživanjem i razvojem (R & D) ste preduzeli pogrešne korake oko novog trenda ili prilike.

Uvek proverite da li je vaša meta SMART – specifična, merljiva, ostvariva, realna i vremenski vezana.

Kada ispunite svoje ciljeve, uzmite u obzir dodatne ili unapređene ciljeve kako bi dobili najviše iz vašeg projekta. Kada vaši ciljevi nisu ispunjeni, pregledajte i rešite neke druge posebne probleme koje mogu ometati vaš uspeh, odnosno uzmite u obzir da li je vaša početne meta bila nerealna i da je treba ponovo postaviti.

Isto tako ispitajte dugoročnije prednosti inovacija, kao i uticaj koji može imati u kratkom roku. Za neke inovacije možete uzeti više vremena da bi bio pozitivan ishod na vaše poslovanje. To je razlog zašto uključujući inovacije kao deo svog poslovnog planiranja morate shvatiti jako važno. Nakon što je poslovni plan postavljen koji će vam pomoći da se razviju vaše nove ideje koje zadovoljavaju strategiju i viziju u vašoj firmi, pratite korake ka uspehu do cilja.

Ako vaša ideja počinje da propada ili nađete nedoumicu tokom vašeg puta ka uspehu, razmislite o kombinovanju kreativnog i analitičkog razmišljanja da bi pronašli rešenje, tako da i sama inovacija igra glavnu ulogu u rešavanju problema.