Jedna od mnogobrojnih definicija motivacije je teorijska konstrukcija koja se koristi za objašnjenje ljudskog ponašanja i proučavanja u cilju razumevanja svakodnevnih navika i različitih potreba koje se nalaze u njegovoj osnovi.

MOTIVACIONI PUT

Omogućiti zaposlenima da se konstantno razvijaju na svom području stručnosti

Koliko god mi to želeli, bez prave motivacije i spremnosti da “izguramo cilj” uvek postoji šansa da odustanemo. Kako bismo bili sigurni da ćemo ostvariti neki cilj, on bi trebalo da bude pametno osmišljen jer samim tim znamo koliko da očekujemo od sebe i koliko možemo da postignemo. Međutim ono bez čega gotovo sigurno nećemo moći da ostvarimo bilo koji cilj jeste dobra motivacija.

Koliko god mi to želeli, bez prave motivacije i spremnosti da “izguramo cilj” uvek postoji šansa da odustanemo. Kako bismo bili sigurni da ćemo ostvariti neki cilj, on bi trebalo da bude pametno osmišljen jer samim tim znamo koliko da očekujemo od sebe i koliko možemo da postignemo. Međutim ono bez čega gotovo sigurno nećemo moći da ostvarimo bilo koji cilj jeste dobra motivacija. Koliko god mi to želeli, bez prave motivacije i spremnosti da “izguramo cilj” uvek postoji šansa da odustanemo. Kako bismo bili sigurni da ćemo ostvariti neki cilj, on bi trebalo da bude pametno osmišljen jer samim tim znamo koliko da očekujemo od sebe i koliko možemo da postignemo. Međutim ono bez čega gotovo sigurno nećemo moći da ostvarimo bilo koji cilj jeste dobra motivacija.

Držati korak sa stalnim promenama na tržištu i radnoj okolini imperativ je mnogih organizacija. Organizacijske, tehnološke i procesne promene traže i podstiču razvoj novih kompetencija, pa je zato zadatak organizacije omogućiti zaposlenima da se konstantno razvijaju na svom području stručnosti i napreduju u karijeri. Za Vas razvijamo niz radionica za razvoj stručnih kompetencija iz područja HR-a, finansija, marketinga, prodaje, nabave, logistike, IT-a i drugih oblasti poslovanja.

 

Šta dobijate sa nama?

Razvijamo znanja i kompetencije zaposlenih.

Raznolikost sadržaja i programa.

Potičemo razvoj pojedinca.

Promovišemo i potičemo učenje i sticanje znanja i iskustva.

Gradimo imidž organizacije koja uči.

Najveće prepreke kada je u pitanju lični razvoj i kreiranje životnog i poslovnog balansa odnose se na različite blokade, ograničavajuća uverenja, emocije, prepreke koje skupljamo tokom života.

Kada nam se nešto svidi na treningu ili kursu, shvatimo važnost metode ili alata, tu tek naša bitka počinje. Bitna je vežba i integracija. Ako idete na radionice da čujete a ne radite integraciju i vežbu, vi onda ne radite na svom ličnom razvoju, već se pojavljujete na programima ličnog razvoja. Ipak, ako ste bili na jednoj radionici i definisali svoj cilj, na kojem svaki dan radite bar po minut, vi radite na sebi i to je sasvim lep početak. Dakle, ovde nema pravog odgovara jer je jedina istina sakrivena duboko u vama. Na vama je da otvorite Pandorinu kutiju i otkrijete sve ono na čemu želite da radite. Neki ljudi se zadovolje sa postavljanjem ličnih ciljeva, dok drugi ne prestaju dok ne otkriju kakve blokade i emocije su ih sprečile da ostave svoje lične i profesionalne ciljeve.

Sada kada ste analizirali svoj život, bitno je da pravilno postavite cilj za polje na kojem želite da radite. Na čemu će biti vaš fokus i koliko zaista treba da posvetite svoje vreme i resurse za lični razvoj zavisi od vašeg cilja. Cilj usmerava vaš lični razvoj i omogućava vam da sagledate bolje gde treba da tražite svoj poslovni i životni balnas. Kada govorimo o ličnom razvoju i životnim preprekama koje moramo proći da bismo radili na sebi, moramo se nekada osvrnuti i na one stvari koje nas sprečavaju u svakodnevnom životu da budemo samostalni – svoji.

Transparentnost u vašem poslu može biti opisana kao iskreno, dvostrano angažovanje između zaposlenih i menadžmenta. Kada transparentnost postane deo kulture radnog okruženja, ono donosi poverenje, komunikaciju i bolje nivoe angažovanosti zaposlenih. Bez transparentnosti, zaposleni mogu da se osećaju kao da se ne cene, da budu zabrinuti za budućnost i možda skeptični o odlukama koje donose autoriteti.

Razvijanje stručnosti organizacije omogućava uspešan rast i razvoj

Unapredite i poboljšajte performanse i efikasnost vašeg poslovanja, kao i konkurentnu prednost na tržištu

Svaki problem lakše je rešiti ako ste okruženi prijateljima.

Popravite još bolje svoje poslovne rezultate

Budite uvek korak ispred drugih

Izaberite programe prema vašim potrebama

Kao zahvalnost vama koji ste napravili svoj prvi korak i tražili poslovni savet, razvijali smo programe koji su pomogli da se dostignu bolji rezultati u poslu. Vaše lične potrebe pomogle su nam da zajedno nađemo brži put u rešavanju vaših prepreka.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Usavršite svoj lični potencijal

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Web Radio

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs

We use icon pic from https://www.freepik.com