Psihološka procena testiranjem zaposlenih vrši se posebno dizajniranim testovima i osmišljeni su i kreirani sa idejom da nam pomognu da na što pouzdaniji način izmerimo određene psihološke pojave.

NEUROPSIHOLOŠKA PROCENA

Ispitivanje uverenja i stavova zaposlenih

Prilikom izbora profesionalne orijentacije mladih kandidata, testovi će vam pomoći u izboru budućeg zanimanja koje će biti u skladu sa intelektualnim sposobnostima, osobinama ličnosti i profesionalnim interesovanjima.

Upoznajte se bolje

Psihološka procena se često primenjuje u procesu selekcije kandidata i odličan je način da se procene sposobnosti, osobine ličnosti, radne vrednosti i ograničenja prijavljenih kandidata na oglas za posao i u moru prijavljenih kandidata izabere odgovarajući. Nastaje kao rezultat psihološkog testiranja koje se može sastojati od formalnih i neformalnih testova, anketa, intervjua, posmatranja kandidata, kao i uvida u medicinsku i druge dokumentacije, u zavisnosti od same potrebe testiranja i radnog mesta za koje se testiraju kandidati.  Psihološko testiranje se obavlja u prijatnoj prostoriji gde je obezbeđena privatnost ispitanika. 

Ukoliko je reč o grupnom testiranju potrebno je da postoji adekvatna udaljenost između ispitanika. Pre psihološkog testiranja potrebno je pripremiti kandidate, objasniti im svrhu testiranja, kojih pravila treba da se pridržavaju i obavestiti ih da je testiranje dobrovoljno. 

Opšta Kognitivna Procena

Ispituje moždanu funkciju i omogućava detaljano upoznavanje, precizno ispituje veliki broj sposobnosti i kognitivno zdravlje. Otkriva jake i slabe kognitivne veštine u oblasti pamćenja, koncentracije, izvršnih funkcija, planiranja i koordinacije.

Ovakva dijagnostika predstavlja ispitivanje uverenja i stavova zaposlenih vezanih za očekivanja kompanije od njih, njihove percepcije postojećih normi ponašanja i prihvaćenih vrednosti koje organizacija neguje, a koji uslovljavaju određena ponašanja zaposlenih.

Putem OCI upitnika, zasnovanog na Human synergistisc CircumplexTM modelu, analiziraju se konstruktivni i odbrambeni stilovi ponašanja, koji oslikavaju trenutnu korporativnu kulturu i analiziraju razlike u odnosu na idealnu kulturu, definisanu od strane lidera kompanije (kao željene kulture koja će omogućiti najveću uspešnost u postizanju organizacionih ciljeva).

Rezultat: identifikovanje faktora, koji pozitivno i negativno utiču na efektivnost organizacije, odnosno definisanje poluga promena i razvojnih mera usmerenih na bolje organizacione rezultate.

Testiranje kandidata u svrhu selekcije primenjujemo na zahtev poslodavca koji želi da zaposli najbolje kandidate koji su po svojim sposobnostima, osobinama ličnosti i radnim vrednostima najprikladniji za to radno mesto. Testiranje sa zadatim parametrima procene moguće je i za trenutno zaposlene ukoliko poslodavac ima potrebe za dodatnim testiranjem i procenom zaposlenih.

Dodatne informacije o ovoj specifičnoj vrsti testiranja možete dobiti posebnim zahtevom.

Preduzmite važne korake u definisanju kvaliteta svojih zaposlenih

Česta provera kvaliteta zaposlenih proizvodi dobre rezultate za kompaniju

Svaki problem lakše je rešiti ako ste okruženi prijateljima.

Popravite još bolje svoje poslovne rezultate

Budite uvek korak ispred drugih

Izaberite programe prema vašim potrebama

Kao zahvalnost vama koji ste napravili svoj prvi korak i tražili poslovni savet, razvijali smo programe koji su pomogli da se dostignu bolji rezultati u poslu. Vaše lične potrebe pomogle su nam da zajedno nađemo brži put u rešavanju vaših prepreka.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Usavršite svoj lični potencijal

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Web Radio

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs

We use icon pic from https://www.freepik.com