Magnetizam

Zahvaljujući postojanju snažnog magnetnog polja oko zemlje, stvoren je život na njoj. Saznajte više o magnetizmu i uticaju na kvalitet zdravlja.

Pad magnetnog polja ljudskih ćelija u medicini je okarakterisan kao sindrom hroničnog umora. Delovanje magnetnog polja na organizam se objašnjava poklapanjem frekvence zemlje kao planete i vode na njoj sa frekvencama mozga, kostiju i tečnosti u njima i iznose 10HZ. Opšte dejstvo magnetnog polja odražava se na molekularnom nivou, na nervnom, endokrinom i imunološkom sistemu.

Magneti su delotvorni kod: 

Srca i krvnih sudova, hipertenzije, angine pektoris, venske i perif cirkulacije, tonusa krvnih sudova

Respiratornih problema, opstruktivnog bronhitisa, bronhijalne astme, pneumonije

Kod problema vezanih za glavu (migrene, glavobolje), bolji san, bolje pamćenje, više energije

Kod problema vezanih za digestivni trakt, varenje, peristaltiku creva, ulkus želuca, opstipacije

U traumatologiji i ortopediji kod povrede kostiju, zglobova i mišića, zapaljenja tetiva, cervikalnog sindroma, diskopatije i reume.

Magnetna terapija je neinvazivna metoda, vrlo uspešna u lečenju hroničnih bolesti, primenjuju se kako u preventivne tako i u terapijske i rehabilitacione svrhe. Magnetna terapija deluje tako što normalizuje PH faktor u krvi, podstičući alkalnost organizma pojačanom cirkulacijom i prisustvom kiseonika, podstiče funkciju rada hormona melatonina i endorfina, eliminiše slobodne radikale i sprečava zapaljenske procese i rast mikroorganizama. 

Smanjeno magnetno polje

Pad magnetnog polja uzrokuje lošu cirkulaciju i samim tim slabije dovođenje kiseonika i hrane u ćelije. To u osnovi dovodi do narušavanja imunološkog statusa organizma.

Na osnovu dosadašnjih istraživanja može se zaključiti da magnetno polje ostvaruje antiinflamatorni efekat, efekat smanjenja otoka i poboljšanja metabolizma u području zahvaćenim zapaljenskom reakcijom, kao i eliminaciju medijatora zapaljenja iz tog područja, što obezbeđuje i antidolorozni učinak, pa se ovako mogu tretirati mnoga inflamatorna obolenja praćena bolom.

Izdvajamo iz naše ponude

Upotrebom Biomagnetne Terapije poboljšava se cirkulacija krvi, tako se krv kreće kroz periferne delove i mreže kapilara noseći više kiseonika i hrane. Istovremeno se eliminišu štetne materije iz ćelija. Prirodna magnetna terapija ne koristi električno polje i zbog toga nema loše delovanje na organizam i nikakvih štetnosti na organizam ili nuspojave.

Biomagnetna Terapija

Prirodna magnetna terapija je bezbolna, jednostavna metoda bez neželjenih efekata i reakcija, ukoliko se koriste dozvoljena magnetna polja za stimulaciju humanog materijala. Pogodna je i za dugotrajnu, višednevnu terapiju delova tela. Ne postoje ljudi kod kojih se magnetna terapija ne može upotrebiti sa određenom ciljanom primenom. Prirodna magnetna terapija se čak savetuje i zdravim osobama u cilju prevencije. 

Primenom magnetne terapije, postižu se povoljni biološki efekti, sa posebnim akcentom na regenerativne i stimulativne efekte.

FULL POINT TECHNOLOGY

Izaberite zaštitu za sebe

Stvorili smo široki spektar patentiranih individualnih sistema zaštite čiji se fizički princip zasniva na Lencovom zakonu i Faradei – Neumann zakonu. Sve zaštite intervenišu na važan način (smanjenje uznemiravanja čak do 99%) na vrlo širokom spektru frekvencija i mogu se primeniti na različitim sistemima kako za vreme spavanja, tako i preko dana u radu, vožnji, odmaranju ili kretanju.

BioOffice

BioRelax

BioDrive

BioDispozitiv

Poslovna Prilika

Ukoliko ste ambiciozni, otvoreni za izazove, motivisani da postižete više, spremni da plasirate svoje nove ideje i predloge, komunikativni ste i želite da vaš rad bude vrednovan i nagrađen, prijavite se za vaš posao budućnosti i predložite nam saradnju.

Vašu biografiju možete poslati na  prijava@geniusgroup.rs