Jednostavnost psiholoških testova za procenu kandidata u okviru jedne organizacije je u kvalitetu i brzini da se prikupi dovoljna količinu informacija kako bi se zadati parametri zadatka izbora kandidata izvršili.

ONLINE TESTIRANJE ZAPOSLENIH

Proverite kvalitet svojih zaposlenih kao glavni resurs kompanije

Poslodavac može proveriti da li je zainteresovana osoba odgovarajući kandidat za konkretnu poziciju, da li je u stanju da ispunjava sve svoje dužnosti i zadatke na dnevnom nivou. Ovo je standardni način dobijanja informacija o mogućnostima kandidata. Ukoliko ste kandidat za novi posao i prijavili ste se na konkurs za otvoreni posao, onda se testiranje se odvija pre zasnivanja radnog odnosa.  Rezultati su bitni, jer samo na taj način poslodavac može da proceni da li je neki kandidat odgovarajući.

Testovi koji će se koristiti u velikoj meri zavise od radnog mesta za koje konkurišete, i malo je verovatno da se za njih možete spremiti kao da je školski kontrolni rad. Nemojte se ustručavati da sami postavite neko pitanje ili da zamolite razjašnjenje ukoliko nešto niste dobro razumeli. Budite predusretljivi i sigurni u sebe.

Ukoliko ste već zaposleni i vaša kompanija želi da proveri vaš kvalitet, sposobnosti koje imate i koje ste vremenom sagradili kod sebe ili jednostavno da se proveri vaša lojalnost kompaniji, u tom slučaju se koriste drugi testovi koje kopanija može da organizuje sa ciljem provere u postojeće kadrove.

Online testiranje

Online testovi za posao koje smo pripremili mogu vam pomoći da proverite svoja znanja i veštine kako biste se što bolje pripremili za proces zapošljavanja. U zavisnosti od profesije za koju ste se odlučili, testovi mogu da budu u različitim oblicima. Dobrim rezultatom na testovima preporučićete sebe za najuži krug kandidata, gde ćete u direktnom razgovoru sa poslodavcem prikazati svoja znanja.

Online test za izbor idealnog posla

Ovakav test vam nudi mogućnost kao poslodavcu da proverite koliko su vaši zaposleni zadovoljni sa poslom koji trenutno rade i koliko kvalitetno su spremni da obavljaju svoje dužnosti. Svakako, i pored toga što radite neki posao, ovim testiranjem možete otkriti svoje potencijale za neki drugi, možda još bolji posao vašeg života.

Testiranje motivacije zaposlenih

Testirajte svoju motivaciju za posao koji trenutno radite. Svakako da ni za vas, a ni za vašeg poslodavca nije dobro da ne radite dobro svoj posao zato što za njega više nemate motivaciju. Ukoliko i dalje trebate posao koji radite, zajedno sa svojim poslodavce pronađite novu motivaciju putem testa motivacije kao posebno dizajniranog da otkrije u vama nove potrebe.

Provera ličnih i poslovnih osobina namenjenih boljem poslovanju

Proverite svoje lične i poslovne osobine koje su vam potrebne za posao koji radite. Testiranje posebnim testovima namenjenim osobama koje su zaposlene i žele da provere svoje lične i poslovne osobine u cilju jačanja dobrih i smanjenja loših osobina. Testiranjem otkrijte svoje slabe strane i radite na njima kako bi postali bolji poslovni ljudi.

Interpretacija rezultata

Rezultati testiranja psihološke procene mogu da ukažu na moguće određene smetnje u kognitivnim područjima kod korisnika, što nam pomaže da razumemo zašto korisnik ima poteškoće u obavljanju određenih redovnih aktivnosti i zašto neke veštine do sada nisu razvijene tokom života. Rezultate testiranja šaljemo poslodavcu u vidu izveštaja u kom će biti predstavljeni podaci o kognitivnom stanju, stepenu blagostanja, znakovima i simptomima, neuropsihološkom profilu, rezultatima analize i preporukama. 

Proces psihološke procene vezano za profesionalne aktivnosti je koristan i za poslodavca i za kandidata, jer pogrešni izbori kasnije dovode do obostranog nezadovoljstva i raskidanja saradnje. Savremene organizacije već decenijama koriste usluge psihologa i profesionalaca prilikom zapošljavanja kandidata, unapređivanja ili premeštanja zaposlenih na druga radna mesta.

Pozivamo Vas na online testiranje. Testovi su prilagođeni zahtevima radnog mesta na koje ste se prijavili. Procenjujemo da li posedujete veštine, sposobnosti i ponašanja koja su neophodna da biste bili uspešni na radnom mestu. Upoznajemo se sa Vašim radnim iskustvom, interesovanja, stavovima po pitanjima posla, etičnosti i bezbednosti

Usavršite vaše osobine koje mogu da vam služe u poslu

Neke loše osobine mogu samo da vam smetaju na vašem putu ka uspehu

Svaki problem lakše je rešiti ako ste okruženi prijateljima

Popravite još bolje svoje poslovne rezultate

Budite uvek korak ispred drugih

Izaberite programe prema vašim potrebama

Kao zahvalnost vama koji ste napravili svoj prvi korak i tražili poslovni savet, razvijali smo programe koji su pomogli da se dostignu bolji rezultati u poslu. Vaše lične potrebe pomogle su nam da zajedno nađemo brži put u rešavanju vaših prepreka.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Usavršite svoj lični potencijal

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Web Radio

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs

We use icon pic from https://www.freepik.com