Pokrećemo Akcije

Organizujemo preventivne dijagnostike vašeg prostora i otkrivamo moguće posledice koje zračenja mogu da ostave na vaš organizam i pratimo promene koje možete da osećate pravilnim izborom mesta za spavanje.

Živimo u modernom vremenu kada sve manje pažnje obraćamo na zdrave navike, a posebno na kvalitetno mesto za spavanje. Iz tog razloga u današnje vreme imamo mnogo osoba koje se leče od posledica određenih bolesti, a da i ne znaju pravi uzrok.

Pored nejonizujućeg zračenja koje na Zemlju dolazi i iz prirodnih izvora, poput Sunca koje emituje ultraljubičasto zračenje i terastralnog zračenja zemlje, danas je savremeni način života nemoguće zamisliti bez uređaja koji sa jedne strane olakšavaju život, a sa druge predstavljaju izvor nejonizujućeg zračenja. U veštačke izvore spadaju električni uređaji u svakom domaćinstvu, poput šporeta, frižidera, mašina za veš, fenova, a tu su u čovekovom okruženju radari, trafo stanice, bazne stanice, antene i ulična rasveta

Otkrivanje Zračenja

Epidemiološke studije obrađuju uočene efekte mogućeg opasnog izlaganja nejonizujućem zračenju na ljudsko zdravlje, te da li je izlaganje kvanitativno vezano za te efekte. Detekcija štetnih zračenja u životnom i radnom prostoru danas je uobičajeni postupak za sve one koji sebi i svojim najmilijima žele da omoguće zdraviji i siguniji život. Cilj detekcije je lociranje navedenih zračenja u životnom ambijentu, upoznavanje sa
potencijalnim opasnostima koje takva zračenja mogu imati po zdravlje ukućana, kao i saveti koji u zavisnosti od utvrđenog stanja, mogu biti preporuke za promenu rasporeda
u prostoriji (pomeranje na bezbedno mesto bez zračenja).

Uticaj zračenja na organizam dece?

Naša deca već sa 3-4 godine umeju da koriste mobilni telefon, da dođu do onoga što im treba, neka znaju čak i da puste crtaće. Na internetu možeš pronaći brdo igrica za decu, počev od najmlađeg uzrasta, pa do adolescenata. U školi već odavno velika većina dece ima svoj telefon i ne okleva da ga nosi sa sobom.

Šta treba da znate?

Organizam naše dece je značajno drugačiji od organizma odraslih i na fizičkom i na hemijskom i na biološkom nivou. Njihova tela su u razvoju. Hormone, enzimi, tkivo i način na koji njihove ćelije reaguju na toksine iz okoline – sve je to značajno drugačije nego kod odraslih. Baš zato elektromagnetno zračenje ozbiljno utiče na njihove mlade organizme.

Online časopis ScienceDirect je još 2014. godine objavio zaključke uporedne analize većeg broja studija koje ispituju delovanje elektromagnetnih talasa na organizam dece.

Kako deca koriste tehničke uređaje?

Tehničko zračenje je najveći uticaj baš u situacijama kada nema ni najmanje razdaljine između tela naše dece i uređaja koji koriste. Pored toga, vreme koje deca provode sa uređajima u rukama više uopšte nije zanemarljivo (istraživanja pokazuju da mladi već sada provode više od 5 sati dnevno u direktnom kontaktu sa svojim telefonom).

Pokrećemo akciju detekcije zračenja

Preventivno informisanje uz detekciju zračenja sada je dostupno porodicama i pojedincima koji žele da provere prostor u kome žive i povezanost zračenja sa tegobama koje trenutno imaju. Akcije koje pokrećemo organizujemo u određenim mestima u dogovoru sa opštinom ili mesnom zajednicom na području na kome se vrše ispitivanja.

Mnoge nove tehnologije, kao što su bežični prenos snage ili indukcioni kućni štednjaci, proizvode električna polja (EF – Electric Field), magnetna polja (MF – Magnetic Field) ili elektromagnetna polja u opsegu srednjih frekvencija (300 do 3000 kHz). Sve veći broj naučnih studija ukazuje na to da visokofrekventno elektromagnetno zračenje koje koriste mobilne tehnologije može naneti štetu ljudskom zdravlju izazivajući rak ili oštećenje muških polnih ćelija. Svetska zdravstvena organizacija, kao i druge kompetentne institucije, prepuštaju odgovornost malim grupama ljudi koje postavljaju granice za zaštitu populacije.

Delovanje na čovekov organizam u celini, ili na njegove pojedine organe /mozak/ putem snopa elektromagnetnih talasa različitih pulsirajućih vibracija – frekvancija, je moguće ne samo iz neposredne blizine, već i sa većih udaljenosti. Postojanje negativnog psihotronskog zračenja omogućava korišćenje dugih talasa vrlo niske frekvencije. 

Preventivno informisanje

Organizujemo preventivnu dijagnostiku prostora i otkrivanje štetnog zračenja uz moguću povezanost sa trenutnim tegobama koje osećate. Dijagnostika zračenja i informisanje u vezi uticaja na zdravlje radi se u kućnom prostoru isključivo uz prisustvo svih ukućana, odnosno njihovu dozvolu ili pristanak.

Saznajte više o preventivnom informisanju i prijavite se za detekciju zračenja u vašoj kući

Zašto elektromagnetno zračenje više utiče na decu nego na odrasle? Interesantno je znati da su se stručnjaci u većoj meri bavili ispitivanjem uticaja elektromagnetnih talasa na organizam odraslih. To je verovatno zbog toga što je sa odraslima lakše izvesti istraživanje, ali u poslednjih desetak godina sve više jača svest o tome da naša prva briga treba da budu baš deca, jer su ona izložena delovanju ovih talasa u najkritičnijem periodu života, i to od samog početka njihovog postojanja.

Izaberite zaštitu za sebe

Stvorili smo široki spektar patentiranih individualnih sistema zaštite čiji se fizički princip zasniva na Lencovom zakonu i Faradei – Neumann zakonu. Sve zaštite intervenišu na važan način (smanjenje uznemiravanja čak do 99%) na vrlo širokom spektru frekvencija i mogu se primeniti na različitim sistemima kako za vreme spavanja, tako i preko dana u radu, vožnji, odmaranju ili kretanju.

BioOffice

BioRelax

BioDrive

BioDispozitiv

Detekcija Zračenja

Osećate povremeno simptome vrtoglavice, glavobolje, nesanice, čestog noćnog buđenja, hronično ste umorni čak i posle dovoljno odmora, imate smanjenu koncentraciju, često ste depresivni ili osećate druge simptome koje ne možete da objasnite i dodatnim zdravstvenim pregledima. 

Mnoge simptome možete da uklonite detekcijom zračenja u vašem kućnom ili poslovnom prostoru.

GeniusGroup

Copyright © 2024 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Group je ovlašćeni distributer za Full Point Technology & Bioriposo LifeStyle

Za dodatne informacije o proizvodima i uslugama posetite stranicu za kontakt.

Sva elektronska plaćanja zaštićena su bezbednim protokolima.

Predlažemo vam slušanje Genius Web Music

Celokupan materijal na ovom sajtu je potpuno zaštićen autorskim pravima.

Tehnička podrška ovih stranica je Genius Web Team

Genius Group, Inc. © All right reserved.

Genius Group Global Enterprise Network is an independent owner of this content and any copying is strictly prohibited and punishable by international law.