Povećajte vrednost vaših ljudskih resursa

Većina poslodavaca se bazira samo na psihološke osobine zaposlenog, njegove vrednosti u poslovnom smislu, ne pokušavajući da upozna bolje zaposlenog i njegov privatni život iz kojeg može na posao da nosi svaki dan veliki teret.

Postoji još bolji način da upoznate bolje svoje zaposlene

Prvi korak u planiranju razvoja ljudskog potencijala je upoznavanje trenutnih vrednosti.  Ne postoji šablon koji možete upotrebiti na svim ljudima jer svaka osoba ima svoje urođene osobine i one koje je stekao vremenom. Upoznajte uverenja svojih resursa, njihove faktore motivacije i najvažnije sa kojim se preprekama i izazovima suočavaju u radu i privatnom životu.

Razlog velikog gubitka koji kompanije mogu da očekuju u svom poslovanju nalazi se u ljudskim resursima. Zbog malog ulaganja u svoj ljudski potencijal, velike korporacije mogu da izgube klijente ili saradnike. Postoje mnoge poluge koje trebate da pokrenete u svom mehanizmu poslovanja kako bi se kvalitet vaših kadrova popravio.

Najveća greška koju kompanije čine je u tome da zapošljavaju u okviru svoje organizacije kadar koji upravlja resursima. Zbog loših međuljudskih odnosa unutar kompanije, dužine poznavanja i drugih faktora, sektor za upravljanje resursima nema dovoljan uticaj na zaposlene. Ovde pre svega govorimo o malom poverenju zbog čega nedostaje dobre komunikacije.Iz ovog razloga veliki sistemi zapošljavaju eksterne resurse za rad sa kadrovima koji mogu da uspostave bolji odnos i veće rezultate

Motivacija zaposlenih

Otkrivanje prave motivacije kadrova, osim one finansijske, može da poslodavcu otkrije u kom pravcu treba da ide ulaganje. Motivacija kod svakoga može da bude potpuno drugačija, a cilj je da otkrijemo iskrenim i otvorenim razgovorom pravi način kako uložiti u osobu. Pokazivanjem podrške zaposlenom, kompanija može da dobije lojalnog kolegu i vrednog radnika. Eksterni saradnici koji nisu zaposleni u sistemu mogu da dobiju najbolje informacije i sagrade još bolje poverenje sa zaposlenima.

Osim motivacije zaposlenih važno je da saznate koje su prepreke kod zaposlenih, sa kojim se izazovima suočavaju i da li postoje razlozi zbog kojih ne mogu svoj posao da rade kvalitetno. Većina korporacija će slabog radnika zamenuti sa drugim, ali tu nije rešenje. Pokazivanje pažnje zaposlenom i razgovor mogu da pomognu da se problem reši.

Saznajte više o privatnom životu zaposlenog

Upoznajte bolje svoje zaposlene i razgovarajte o njihovom privatnom životu. Svaki dobar poslodavac mora da zna da dobro uređen privatni život može da pomogne zaposlenom da radi sa malim teretom. Zato je eksterni saradnik u kompaniji dobar savetnik ili oslonac da pomogne, a poslodavcu da ukaže kojim načinom da upravlja motivacijom zaposlenog.

Većina poslodavaca se bazira samo na psihološke osobine zaposlenog, njegove vrednosti u poslovnom smislu, ne pokušavajući da upozna bolje zaposlenog i njegov privatni život iz kojeg može na posao da nosi svaki dan veliki teret.

Podrška zaposlenima

Pokazivanje pažnje, razumevanja i podrške zaposlenom, može sagraditi osobu u još kvalitetniju i jaču. Poslodavac koji se posveti zaposlenom može da dobije osobu još većih vrednosti, vezati osobu za kompaniju i izgraditi u osobi lojalnost. Sagradite poverenje sa sagovornikom i pokrenite prijatnu komunikaciju u kojoj možete dobiti  poverenje i saznati sve one podatke koje kasnije koristite da zaposlenom pomognete. Pokažite empatiju i razumevanje u komunikaciji.

Eksterni savetnici koji nisu deo vaše kompanije mogu puno veće rezultate da postignu u radu sa zaposlenima. Sa jedne strane stvaramo dobre odnose sa zaposlenima, a sa druge pomažemo poslodavcu da dobije lojalne i vredne radnike. Ukupno sve zajedno vodi ka većoj produktivnosti kompanije i manjim greškama koje se dešavaju u radu. 

Vaši zaposleni su najveća vrednost i jedina snaga vaše kompanije

Poslovna Prilika

Ukoliko ste ambiciozni, otvoreni za izazove, motivisani da postižete više, spremni da plasirate svoje nove ideje i predloge, komunikativni ste i želite da vaš rad bude vrednovan i nagrađen, prijavite se za vaš posao budućnosti i predložite nam saradnju.

Vašu biografiju možete poslati na  prijava@geniusgroup.rs