Preventivna Dijagnostika

Zdravlje je često ugroženo delovanjem zračenja iz okoline na nas. Samo detekcijom možemo da otkrijemo krivce.

Nejonizujuća elektromagnetna polja i zračenje često su deo naše svakodnevnice. Elektromagnetna interakcija je karakteristična za nabijene čestice. Nosioci energije između takvih čestica su fotoni elektromagnetnog polja ili zračenja. Izloženost ljudi elektromagnetnim poljima zavisi od jačine električnog i magnetnog polja, protoka energije, frekvencije oscilacija, prisustva pratećih faktora, načina ozračivanja, veličine ozračene površine tela i individualnih karakteristika organizma.

Izloženost zračenju

Elektromagnetna zračenja predstavljaju elektromagnetna talasna kretanja koja mogu da nastanu i da se prenose u materijalnoj sredini i predstavlja energiju koju elektromagnetni talasi ili materijalne čestice prenose kroz prostor. 

Ukoliko ste često umorni i osećate malaksalost ili nedostatak energije i pored redovnog spavanja, prijavite se za detekciju.

Svi oblici elektromagnetnih zračenja koja u interakciji sa materijom nemaju dovoljno energije da izvrše jonizaciju materije. Odnose se na deo spektra čija je energija fotona manja od 12eV. Obuhvataju sva elektromagentna zračenja čija je talasna dužina veća od 100nm. U nejonizujuća zračenja spadaju zračenja nižih energija kao električna i optička zračenja. Sagledavanje mogućih štetnih efekata visokofrekventnog elektromagnetnog zračenja veoma je značajno sa aspekta daljeg rada na usvajanju odgovarajućih standarda za maksimalno dozvoljeni nivo izloženosti stanovništva elektromagnetnom zračenju

Detekcija Zračenja

Osećate povremeno simptome vrtoglavice, glavobolje, nesanice, čestog noćnog buđenja, hronično ste umorni čak i posle dovoljno odmora, imate smanjenu koncentraciju, često ste depresivni ili osećate druge simptome koje ne možete da objasnite i dodatnim zdravstvenim pregledima. Detektovati štetna zračenja i to predstaviti kao validan dokaz nauci je uvek predstavljalo uzaludan posao. Ovde bismo mogli izuzeti tehnička zračenja koja su merljiva današnjim specijalizovanim uređajima za te namene.

Poznato je da tehnička zračenja većeg inteziteta mogu štetno delovati na ljude i životnu okolinu u veoma kratkom periodu, ali se postavlja pitanje šta je sa štetnim zračenjima koja su manjeg inteziteta kao što su mesta poput naših domova, radnih i industrijskih prostora itd. Do skoro za ova slaba zračenja tehničkog porekla nije bilo konkretnih studja koja bi potvrdila njihovo štetno delovanje, ali u poslednje vreme sve se više  istražuje njihovo delovanje na ljude. Tako da su dobijeni rezultati koji bi potvrdili teoriju da je moguće štetno delovanje slabog tehničkog zračenje u dužem periodu na ljude i okolinu. Ovo potvrđuje informacija da je Svetska zdravstvena organizacija svrstala zračenje mobilnih telefona u grupu 2B što bi značilo da su mogući izazivači tumora mozga.

Uticaj loše zone spavanja može da deluje različito na naše organe. Postoji mogućnost da smanjite ili čak ukinete efekat lečenja ili lekova.  Prve smetnje su često blage i deluju uopšteno: Nesanica, vrtoglavica i blaga nestabilnost, ubrzani puls, aritmija, a kasnije dolazi do pojave većih simptoma bolesti.

Druge vrste zračenja kao što su geopatogeno i kosmičko zračenje nije moguće sa preciznošću utvrditi sa aparatima. Na tržištu postoje takvi uređaji koji će izmeriti štetno zračenje, ali njihov kvalitet u merenju nije utvrđen i prema tom predstavljaju nesiguran način merenja. Mnoge osobe koje su pod uticajem štetnog zračenja, a da ne znaju to, leče se od određene bolesti i to bezuspešno, jer samo zračenje blokira lečenje i još više narušava zdravstveno stanje. Zato je obavezno radiestezijski detektovati mesto spavanja ili gde se duže zadržava bolesnik i ako zračenje postoji, bolesnika je potrebno premestiti sa tog mesta ili uzeti sertifikovanu zaštitu protiv štetnog zračenja.

Dovođenjem električne energije u naše stambene i radne prostore, doveli smo i elektro-magnetne talase radio i TV stanica, radara, navigacionih uređaja, satelitskih veza, mobilnih telefona, pejdžera itd. Ovi uređaji rade u frekventnom opsegu od 150 kHz (LF) pa do ekstremno visokih frekvencija (EHF). Obzirom da se ovi uređaji napajaju energijom iz električne mreže, to su sa njom i u galvanskoj vezi a ne samo u bežičnoj

Opasnost po zdravlje ljudi pripisuje se e/m polju iz mreže za napajanje elektro energijom i na to je počelo da se sumnja i ukazuje početkom sedamdesetih godina. Prvo su primećene zdravstvene tegobe kod osoba koje rade sa kompjuterskim monitorima, monitorima za nadgledanje i kontrolu i TV aparatima. Godine 1979. istraživači Nancy Wertheimer i Ed Leeper iz Denvera, objavili su podatke o dečijim oboljenjima od leukemije. Oni su zaključili da deca koja stanuju u blizini visokonaponskih dalekovoda, češće obolevaju od leukemije od druge dece. Ranih osamdesetih godina istraživanja na tom poju su intenzivirana a 1988. godine David Savitz, profesor univerziteta u Severnoj Karolini, potvrdio je nalaze Wertheimer-ove i Leeper-a. Kasnija istraživanja u Finskoj, Švedskoj i Danskoj su pokazala da jačina magnetnog polja iznad 1 mG, ima tesnu vezu sa oboljenjima dece od leukemije i da su oboljenja četiri puta češća ako je jačina polja 4 mG ili više.

Izaberite zaštitu za sebe

Stvorili smo široki spektar patentiranih individualnih sistema zaštite čiji se fizički princip zasniva na Lencovom zakonu i Faradei – Neumann zakonu. Sve zaštite intervenišu na važan način (smanjenje uznemiravanja čak do 99%) na vrlo širokom spektru frekvencija i mogu se primeniti na različitim sistemima kako za vreme spavanja, tako i preko dana u radu, vožnji, odmaranju ili kretanju.

BioOffice

BioRelax

BioDrive

BioDispozitiv

Detekcija Zračenja

Osećate povremeno simptome vrtoglavice, glavobolje, nesanice, čestog noćnog buđenja, hronično ste umorni čak i posle dovoljno odmora, imate smanjenu koncentraciju, često ste depresivni ili osećate druge simptome koje ne možete da objasnite i dodatnim zdravstvenim pregledima. 

Mnoge simptome možete da uklonite detekcijom zračenja u vašem kućnom ili poslovnom prostoru.

GeniusGroup

Copyright © 2023 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Group je ovlašćeni distributer za Full Point Technology & Bioriposo LifeStyle

Za dodatne informacije o proizvodima i uslugama posetite stranicu za kontakt.

Sva elektronska plaćanja zaštićena su bezbednim protokolima.

Celokupan materijal na ovom sajtu je potpuno zaštićen autorskim pravima.

Tehnička podrška ovih stranica je Genius Web Team