Procenjivanje vrednosti zaposlenih i njihovog radnog učinka na uspeh cele kompanije predstavlja jednu od prvih faza efektivnog sistema procene. Proces procene individualnog doprinosa zaposlenih u ostvarenju cilja kompanije u zadatom vremenu uključuje pružanje informacije svakom zaposlenom o njegovoj proceni u odnosu na definisane standarde kompanije.

Rukovodioci su uzor i realizatori svakog procesa vrednovanja zaposlenih

POSLOVNO SAVETOVANJE

Osmišljavanje sistema merenja ostvarenosti individualnih ciljeva

Uspostavljanje sistema merenja radne uspešnosti svakog pojedinca (Performance Management System). Krajnji cilj ove usluge jeste osmišljavanje sistema merenja ostvarenosti individualnih ciljeva, kako bi se pratila radna efikasnost, angažovanost i doprinos svakog zaposlenog.

Ukoliko su vizija i poslovna politika firme jasne i realno postavljene, pretočene u strateške planove, a oni “spušteni” do nivoa svakog pojedinca, povećava se uspeh u realizaciji pojedinačnih ciljeva zaposlenih, a time i sistema u celini.

Zato individualni ciljevi moraju da budu konkretni, merljivi, jasno objašnjeni svakom zaposlenom. Naši konsultanti vam pomažu da postavite ili unapredite ovaj sistem u vašoj kompaniji i čvrsto veruju da je to najefikasniji metod za postizanje vaših najboljih rezultata.

Prepoznavanje i upošljavanje seta veština i kompetencija u pravoj ulozi i u pravo vreme biće najvažnija i najvrednija HR funkcija. Poslodavci će morati da se obraćaju zaposlenima, a ne samo zaposleni poslodavcima kao što je do skora bio slučaj, kako bi privukli i zadržali talenat koji im je neophodan. Zaposleni u kompaniji treba da budu u stanju da jasno objasne zašto kompanija postoji kako bi postigli održivu organizaciju visokih performansi. Zaposleni takođe treba da razumeju kako su njihovi poslovi i rad međusobno povezani i usklađeni sa svrhom organizacije.

Naše poslovne usluge su osmišljene tako da omoguće savetovanje i pomoć kompanijama, posrednicima i državnim organima u izbegavanju ili smanjivanju rizika, poboljšanju učinka i stvaranju vrednosti.

Kompanije moraju da ulože sve svoje napore da bi razumele šta kandidati i zaposleni rade najbolje, i da im na osnovu tih saznanja dodeljuju u uloge u kojima mogu da koriste svoje snage koliko god je to moguće. Postignuća moraju biti u skladu sa ciljevima organizacije kako bi se izgradila uspešna i održiva organizacija. Svi sektori i zaposleni moraju da mere iste stvari kako bi ostvario konačni cilj organizacije i osiguralo da svi znaju tačno gde se organizacija nalazi u svakom trenutku.

Gradimo zajedno sa vama specifične programe razvoja

Uspostavite sistem merenja radne uspešnosti svakog pojedinca

POKLON VAUČER

Pokonite svojim zaposlenima mogućnost da razvijaju svoje lične osobine i da ih dobro upotrebe u poslu koji rade. Ukoliko smatrate da su vaši zaposleni važan resurs, vaučer možete pokloni vašim zaposlenima i iskorititi mogućnost za testiranje ličnih osobina i interpretaciju rezultata. U dogovoru sa vama možemo da organizujemo sistem nagrađivanja i podrške putem vaučera.

Uložite u vaše resurse

Zaposleni u vašoj organizaciji vaša najveća vrednost i zato je ulaganje u njih potpuno opravdano. Svaka osoba u vašoj kompaniji je osoba sa prednostima i manama, neko sa sobom svaki dan donosi na posao deo svojih kućnih problema, a koji mogu da utiču na njegovu efikasnost na poslu. Ulaganjem u zaposlene i uklanjanju njihovih preporeka, vaša poslovnost može da bude mnogo veća. Saznajte sa kojim problemimam ljudi rade ili žive i pokušajte da im pomognete kao prijatelji. I pored poslovnost, sa ljudima pre svega treba postati dobar prijatelj i dobiti njihovo poverenje.

Sagradite sa zaposlenima dobro poverenje i neka u vama kao poslodavcima vide osnonac i podršku. Od izgradnje dobrih odnosa svakako će da zavisi vaša produktivnost. Poverenje koje gradite vremenom i ulaganje u dobre odnose ima izuzetno važnu ulogu u dobrom dugoročnom poslovanju sa zaposlenima.

Budite prijatelji i velika podrška svojim zaposlenima

Zajedno sa vama možemo da sagradimo program podrške vašim zaposlenima i razvijemo način da im pomognemo da uklone svoje prepreke zbog kojih bi bili još bolji u poslu koji rade. Zakažite vaš prvi sastanak sa nama.

Svaki problem lakše je rešiti ako ste okruženi prijateljima.

Popravite još bolje svoje poslovne rezultate

Budite uvek korak ispred drugih

Izaberite programe prema vašim potrebama

Kao zahvalnost vama koji ste napravili svoj prvi korak i tražili poslovni savet, razvijali smo programe koji su pomogli da se dostignu bolji rezultati u poslu. Vaše lične potrebe pomogle su nam da zajedno nađemo brži put u rešavanju vaših prepreka.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Improve your personal quality

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Web Radio

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs

We use icon pic from https://www.freepik.com