Psihološka procena sposobnosti podrazumeva procenu različitih sposobnosti i karakteristika ličnosti pojedinca i omogućava da se pruže odgovori na pitanja o strukturi ličnosti, raspoloženju, motivaciji, intelektualnim sposobnostima, specifičnim sposobnostima. 

PROCENA SPOSOBNOSTI

Analiza ličnih kompetenci, sposobnosti, znanja i veština pojedinaca

Psihološka procena sastoji se od razgovora sa psihologom (intervju) i psiholoških testova. Psihološki testovi su osmišljeni i kreirani sa idejom da nam pomognu da na što pouzdaniji način izmerimo određene psihološke pojave. Njih može zadavati i tumačiti isključivo psiholog, jer to zahteva specifična znanja i obuku. Postoje pravila i standardi na osnovu kojih se oni zadaju i tumače.

Uz pomoć testova smo u mogućnosti da dobijemo više informacija o kandidatu za vrlo kratko vreme, a koje su važne za konačni ishod testiranja (u situacijama kada je to važno), a i nekim ljudima je teško da govore o sebi (razlozi su mnogobrojni, npr. strah, nelagodnost, ograničeni intelektulani kapaciteti) pa im je lakše da neke stvari napišu ili nacrtaju. Prilikom profesionalne orijentacije testovi će nam pomoći u izboru budućeg zanimanja koje će biti u skladu sa intelektualnim sposobnostima, i svim ostalim osobinama ličnosti i profesionalnim interesovanjima osobe koje se testira, a svakako da je testiranje korisno za kandidata i može da pomogne puno u pravilnom izboru zanimanja.

Kompleksna analiza lične kompetencije, sposobnosti, znanja, veština pojedinaca (menadžera i zaposlenih) koje utiču na radnu efikasnost i ostvarenje ličnih ciljeva, a zajedno i ciljeva kompanije. Prilikom procene, svaki pojedinac se sagledava u odnosu na zahteve pozicije na kojoj se nalazi i procenjuju se njegovi kapaciteti da se izbori sa izazovima posla koji je pred njim.

U koju svrhu se koriste rezultati procene?

Unapređenje na višu poziciju.

Transfer pojedinca unutar sistema na radno mesto koje mu više odgovara.

Razvoj i povećanje radne efikasnosti menadžera i zaposlenih.

Metode i tehnike provere sposobnosti:

Instrumenti za procenu stilova ponašanja, kao i menadžerske i liderske efikasnosti. Ove visoko specijalizovane instrumente, na bazi 360° razvila je internacionalna kompanija koja se bavi profesionalnim razvojem ljudi i organizacija, Human Synergistics.

Psihometrijski instrumenti (testovi sposobnosti i inventari ličnosti). Standardizovani testovi Centra za primenjenu psihologiju.

Grupa od 4 do 6 učesnika se postavlja u situaciju gde kao tim treba da donesu odluku u vezi sa ciljevima važnim za dalji razvoj cele kompanije u potpunosti.

Preko 50 specijalno kreiranih vežbi, koje se sastoje od niza individualnih zadataka i problema sa kojima se susreću zaposleni u kompaniji. Intervju zasnovan na kompetencijama.

Procena kompetenci kandidata, kroz analiziru ranijih ponašanja, kao i predviđanje budućih ponašanja na osnovu situacionih pitanja.

Procena ne podrazumeva primenu bilo kakve invazivne ili neprijatne metode

Procenom sposobnosti utvrđujete stvarni nivo kompetencije

Svaki problem lakše je rešiti ako ste okruženi prijateljima.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Improve your personal quality

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs

We use icon pic from https://www.freepik.com