Projekti

Pokrećemo naučna istraživanja u cilju očuvanja zdravlja. Pristupanje svim našim projektima i podacima zahteva najveći nivo autorizacije.

Kvantna medicina i generalno fizika živog zasniva se na definiciji živog kao četvrtog nivoa kvantne organizacije prirode (nakon nuklearnog, atomskog i molekularnog nivoa). Svaki živi objekt smatra se kvantnim sistemom sa svojim svojstvenim frekvencijama kojima odgovaraju talasne dužine u opsegu milimetarskih talasa koji su formirani u skladu sa genomom. Ovakva definicija se zasniva na teorijskim razmatranjima, kao i na nekim eksperimentima koji nam omogućavaju da vidimo efekat čak nekoliko fotona specifične (rezonantne) frekvencije na makroskopskom živom objektu, kao i da direktno izmerimo zračenje u talasnom opsegu reda mm od takvog predmeta.

Sa stanovišta osnovnih elemenata bioloških sistema – ćelije, svaka promena elektromagnetnih karakteristika prostora – svako prisustvo elektromagnetnog polja različito od prirodnog zemljinog sigurno se odražava na funkcionisanje prirodnih procesa. Svako elektromagnetno polje deluje na materijalne čestice koje imaju naelektrisanje električnim i magnetnim silama. Bioelektromagnetizam istražuje električne, magnetne i elektromagnetne pojave koje utiču na biološka tkiva. 

Dugotrajna istraživanja u toku prethodnih godina ukazala su na značajne biološke efekte nejonizujućih zračenja. Ovi biološki efekti su vrlo kontroverzni, jer ne postoji standardizovana metodologija ispitivanja, a i vrste izvora značajno se razlikuju. Postoji mnoštvo faktora od kojih mogu zavisiti efekti, pa je značajno razložiti ih, što može doprineti boljim rezultatima koji se odnose na značaj i opseg bioloških efekata.

Pokrećemo mnoga istraživanja u cilju očuvanja zdravlja i preventivnog saznanja o trenutnom stanju kako bi sprečili mnoge tegobe pre pojave prvih simptoma. Naša istraživanja su usmerena u sve elemente koji mogu da naruše zdravlje i vrlo rado ćemo ih podeliti sa osobama koje žele da sačuvaju svoje zdravlje.

Poslovna Prilika

Ukoliko ste ambiciozni, otvoreni za izazove, motivisani da postižete više, spremni da plasirate svoje nove ideje i predloge, komunikativni ste i želite da vaš rad bude vrednovan i nagrađen, prijavite se za vaš posao budućnosti i predložite nam saradnju.

Vašu biografiju možete poslati putem adrese iz kontakt forme.

GeniusGroup

Copyright © 2022 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Group je ovlašćeni distributer za Full Point Technology & Bioriposo LifeStyle

Dodatne informacije o proizvodima i uslugama saznajte putem kontakt forme.

Verified connection and very secure purchase protected by SSL certificate.

Kontakt tehničke podrške nalazi se na stranicama za kontakt