Projekti

Pokrećemo naučna istraživanja u cilju očuvanja zdravlja. Pristupanje visokotehnološkim naučnim projektima zahteva najveći nivo autorizacije.

Kvantna medicina i generalno fizika živog zasniva se na definiciji živog kao četvrtog nivoa kvantne organizacije prirode (nakon nuklearnog, atomskog i molekularnog nivoa). Svaki živi objekt smatra se kvantnim sistemom sa svojim svojstvenim frekvencijama kojima odgovaraju talasne dužine u opsegu milimetarskih talasa koji su formirani u skladu sa genomom. Ovakva definicija se zasniva na teorijskim razmatranjima, kao i na nekim eksperimentima koji nam omogućavaju da vidimo efekat čak nekoliko fotona specifične (rezonantne) frekvencije na makroskopskom živom objektu, kao i da direktno izmerimo zračenje u talasnom opsegu reda mm od takvog predmeta.

Sa stanovišta osnovnih elemenata bioloških sistema – ćelije, svaka promena elektromagnetnih karakteristika prostora – svako prisustvo elektromagnetnog polja različito od prirodnog zemljinog sigurno se odražava na funkcionisanje prirodnih procesa. Svako elektromagnetno polje deluje na materijalne čestice koje imaju naelektrisanje električnim i magnetnim silama. Bioelektromagnetizam istražuje električne, magnetne i elektromagnetne pojave koje utiču na biološka tkiva. 

Dugotrajna istraživanja u toku prethodnih godina ukazala su na značajne biološke efekte nejonizujućih zračenja. Ovi biološki efekti su vrlo kontroverzni, jer ne postoji standardizovana metodologija ispitivanja, a i vrste izvora značajno se razlikuju. Postoji mnoštvo faktora od kojih mogu zavisiti efekti, pa je značajno razložiti ih, što može doprineti boljim rezultatima koji se odnose na značaj bioloških efekata.

Pokrećemo mnoga istraživanja u cilju očuvanja zdravlja i preventivnog saznanja o trenutnom stanju kako bi sprečili mnoge tegobe pre pojave prvih simptoma. Sva naša tehnološka i medicinska istraživanja su usmerena na pune elemente koji mogu da naruše zdravlje i vrlo rado ćemo ih podeliti preventivnim informisanjem sa osobama koje žele da sačuvaju svoje zdravlje pre pojave prvih simptoma bolesti.

Za prsitup naučnim radovima molimo vas da koristite uputstvo koje ste dobili od strane administratora

Elektromagnetno zračenje

EMF je skraćenica za elektromagnetno polje. Elektromagnetna polja se nalaze svuda gde je električna energija prisutna i mogu se smatrati energetskim oblastima, nevidljivim oku, koje okružuju sve električne/elektronske uređaje. Ta energija je elektromagnetno zračenje (EMR). EMR (ili EMF zračenje) se emituje iz ovih uređaja različite jačine i na različitim frekvencijama u zavisnosti od uređaja. Pritisnite čajnik, on će emitovati EMF zračenje. Vaš TV, vaš telefon, nadzemni vodovi, stubovi mobilnih telefona, oni (i sve ostalo električno/elektronsko) emituju EMF zračenje. Frekvencija na kojoj se emituju ova elektromagnetna polja određuje njihove karakteristike, ali uopšteno govoreći što je viša frekvencija, to više elektromagnetne energije (zračenja) mogu da ponesu.

Šta je EMF?

Problem sa EMF zračenjem je taj što su nevidljivi pa je teško shvatiti kako mogu biti štetni. Kada bismo samo mogli da ih vidimo kako izbijaju iz skoro svakog domaćinstva i kupaju naše ulice i gradove, problem bi bio očigledan. Slika pored pokušava da da vizualizaciju EMF polja koja se zrače drastično smanjenom brzinom. Ima frekvenciju od oko 2 ili 3 puta u sekundi dok današnja tehnologija može i radi milijardama puta u sekundi i penjanje.

Crvene svetleće kuglice mogu biti koristan način da počnete da razumete EMF, ali šta su one zapravo? Pogledajmo bliže. Moramo da imamo osnovno razumevanje kako električna energija funkcioniše i deo osnovne fizike da bismo pravilno razumeli šta su EMF.. Elektromagnetno polje se sastoji od 2 komponente, električnog i magnetnog polja. Magnetna polja o kojima govorimo u 99% vremena nisu statična, već veoma brzo menjaju polaritet kao da severni i južni kraj menjaju mesta. Ne treba vam magnet da biste stvorili magnetno polje, oni se takođe stvaraju kada struja teče u provodniku. Ako pričvrstite komad žice preko baterije (nemojte!) Struja će teći i duž žice će se stvoriti magnetno polje. Ako namotate žicu, stvoriće se mnogo veće magnetno polje. Neki električni uređaji koriste ovu karakteristiku za pogon motora, na primer.

U ovom trenutku imamo prilično dobro razumevanje šta je EMF, od kojih fizičkih svojstava se sastoji, i znamo da postoji nekoliko različitih tipova. Znamo da su elektromagnetni talasi u osnovi samo elektromagnetna polja koja pulsiraju na nekoj frekvenciji kroz neku vrstu preklopnog mehanizma. Koristeći različite tehnike digitalnog kodiranja na nekoliko frekvencija, današnja bežična tehnologija postiže prenos podataka emitujući signale na izuzetno visokim frekvencijama kako bi se spakovalo što je moguće više podataka (brži internet zapravo nije brži, to je zapravo samo više podataka koji se isporučuju u isto vreme, tj. više isporuka podataka). 

Visokofrekventni signali mogu da spakuju mnogo više podataka, ali ne putuju mnogo pre nego što se podaci izgube. 5G signali će sadržati mnogo podataka, dakle „brži“ internet, ali mogu da putuju samo nekoliko stotina metara, tako da će biti potrebno instalirati hiljade repetitora da bi funkcionisao, od kojih svaki emituje jako EMF zračenje. Još jedno interesantno svojstvo nekih 5G frekvencija je da, za razliku od nižih frekvencija, energija generalno ne prolazi kroz naša tela, ona je mnogo više apsorbuju. Razmislite o tome na trenutak i kada počnu da uklanjaju drveće sa vašeg područja i imaćete odgovor zašto. Voda sa stabla koje je nedavno padalo će apsorbovati/blokirati 5G signal skoro u potpunosti. Ljudska tela su takođe uglavnom voda.

Izaberite zaštitu za sebe

Stvorili smo široki spektar patentiranih individualnih sistema zaštite čiji se fizički princip zasniva na Lencovom zakonu i Faradei – Neumann zakonu. Sve zaštite intervenišu na važan način (smanjenje uznemiravanja čak do 99%) na vrlo širokom spektru frekvencija i mogu se primeniti na različitim sistemima kako za vreme spavanja, tako i preko dana u radu, vožnji, odmaranju ili kretanju.

BioOffice

BioRelax

BioDrive

BioDispozitiv

Detekcija Zračenja

Osećate povremeno simptome vrtoglavice, glavobolje, nesanice, čestog noćnog buđenja, hronično ste umorni čak i posle dovoljno odmora, imate smanjenu koncentraciju, često ste depresivni ili osećate druge simptome koje ne možete da objasnite i dodatnim zdravstvenim pregledima. 

Mnoge simptome možete da uklonite detekcijom zračenja u vašem kućnom ili poslovnom prostoru.

GeniusGroup

Copyright © 2024 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Group je ovlašćeni distributer za Full Point Technology & Bioriposo LifeStyle

Za dodatne informacije o proizvodima i uslugama posetite stranicu za kontakt.

Sva elektronska plaćanja zaštićena su bezbednim protokolima.

Predlažemo vam slušanje Genius Web Music

Celokupan materijal na ovom sajtu je potpuno zaštićen autorskim pravima.

Tehnička podrška ovih stranica je Genius Web Team

Genius Group, Inc. © All right reserved.

Genius Group Global Enterprise Network is an independent owner of this content and any copying is strictly prohibited and punishable by international law.