Cilj teorije postignuća je da objasni zašto su neki pojedinci više motivisani za postignućem u odnosu na druge, a individualna karakteristika ne mora biti jedini faktor koji utiče na motivaciju. Uloga konteksta u kome se pojedinac nalazi ima veliku verovatnoću uspeha i podsticaja za uspeh.

PSIHOTERAPIJA ORGANIZACIJE

Postignite uspeh na ličnom i profesionalnom planu

Motivacija nam je neophodna da bismo uradili nešto. Ako nemamo motivaciju, nemamo ni energiju za aktivnost. Uspeh organizacije suštinski je povezan sa kvalitetom zaposlenih u toj organizaciji. Da bismo imali najpodobnije zaposlene, od ključne je važnosti da odaberemo prave kandidate od samog početka – one koji poseduju izuzetne veštine i čiji talenti, vrednosti i motivi najbolje odgovaraju kulturi, strukturi i sistemima nagrađivanja organizacije.

Utvrđivanje međusobne razlike između pojedinaca je suštinska funkcija ljudske prirode i može se svakodnevno posmatrati, iako na manje sistematičan način, kako bi se razumelo i predvidelo ponašanje drugih. Ljudi četo donose sud o drugima na osnovu njihovog osmeha, izgleda, obrazovnog porekla, načina na koji izražavaju svoje gledište, a u nekim slučajevima čak i na osnovu boje ili stila kose. Svaki od ovih aspekata dalje utiče na izgradnju percepcije i nekog mišljenja o prijatelju, kolegi, poznaniku ili nepoznatim ljudima, a sve to nastojimo da iskoristimo da bismo doneli zaključke o njihovim trajnim karakteristikama ponašanja za koja možemo biti u pravu, a sa druge strane gledajući možda i ne. 

Program je namenjen svima koji žele da unaprede svoj lični život, ostvare svoje ciljeve, oslobode se stresa i pritiska svakodnevnih navika. Predstavlja posebno osmišljen proces, sastavljen iz nekoliko susreta (seansi), kroz koji se pojedinac vodi kako bi usvojio nova znanja i veštine, razvio svoje talente i preduzeo konkretne akcije, uz pomoć kojih će unaprediti svoj život, otkloniti prepreke na koje nailazi i ostvariti svoju viziju, ciljeve i želje. Kroz psihološki profil sa sobom  se najefikasnije suočavamo, a kroz program ličnog treninga i razvoja se učimo kako sebe da menjamo i prevaziđemo probleme.

Za razliku od klasične psihoterapije, akcenat je, ne na prošlosti i uzrocima problema, nego na budućnosti i opcijama prevazilaženja problema, na postizanju bolje prilagođenosti i lične efikasnosti pojedinca. Cilj je da zajedničkim naporima identifikujemo skrivene potencijale i snage svakog pojedinca i omogućimo mu da postigne uspeh na ličnom i profesionalnom planu i poveća zadovoljstvo svojim ličnim životom i konačnim uspehom.

Motivacija je, sama po sebi, duboko usađena u emotivni i socijalni deo naše ličnosti, pa je pronalaženje uzroka motivacije i pokretačke snage uslovljeno našim ponašanjem, ambicijama, standardima i potrebama u neposrednom okruženju.

Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije

Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije pruža validne, pouzdane i primenljive podatke o strukturi, sistemima, tehnologijama, i veštinama, kvalitetima koji oblikuju kulturu vaše organizacije, kao i načine na koji se oni mogu modifikovati i razvijati da bi se efikasnost na individualnim, grupnim, i organizacionim nivoima dugoročno unapredila.

Organizational Effectiveness Inventory® (OEI)

Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije – Organizational Effectiveness Inventory® (OEI) je alat procene koji se sastoji iz 128 pitanja preko kojih se dolazi do poverljivih povratnih informacija o vašim zaposlenima koje se tiču njihovog iskustva i viđenja stvari koje utiču na segmente kulture i učinke vaše organizacije, a koje se može uticati i na posledice uticaja te kulture na pojedince (npr. njihovo angažovanje), grupe (timski rad), ili organizaciju kao celinu (sposobnost prilagođavanja i sveukupnog kvaliteta proizvoda/usluga).

Odgovori koje zaposeni daju agregiraju se i elektronski analiziraju kako bi se generisao izveštaj koji će podržati organizacioni razvoj ili incijative za promene organizacione kulture. Nakon toga akreditovani Human Synergistics konsultani ili praktičar vodi vas kroz nalaze i korake potrebne za uspešno upravljanje promenama.

Povećajte svoju ličnu motivaciju i tako smanjite otpor ka promenama

Najveća stvar je u tome da budete u pokretu.

Svaki problem lakše je rešiti ako ste okruženi prijateljima.

Popravite još bolje svoje poslovne rezultate

Budite uvek korak ispred drugih

Izaberite programe prema vašim potrebama

Kao zahvalnost vama koji ste napravili svoj prvi korak i tražili poslovni savet, razvijali smo programe koji su pomogli da se dostignu bolji rezultati u poslu. Vaše lične potrebe pomogle su nam da zajedno nađemo brži put u rešavanju vaših prepreka.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Usavršite svoj lični potencijal

GeniusGroup

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs

We use icon pic from https://www.freepik.com

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Web Radio

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs

We use icon pic from https://www.freepik.com