Sve osobine zaposlenih mogu da budu predmet ocenjivanja, a to su sposobnost donošenja odluka, veštine komunikacije, lojalnost i proaktivnost. Ponašanje zaposlenih je efikasniji metod ocenjivanja kada je za kompaniju važan kvalitetno obavljen posao u zadatom vremenu.

Uvek su postignuti rezultati jedino merilo procene kvaliteta svakog zaposlenog.

Procenite vrednost vaših resursa

Rezultatima procene utvrdite kompetenciju zaposlenih

Osnovni cilj procene radne efikasnosti svakog pojedinca je podizanje organizacione sposobnosti za ostvarivanje strategijskih ciljeva kompanije. Praćenje i ocenjivanje radne efikasnosti u interesu su zaposlenih i cele organizacije. Ako su očekivanja organizacije ispunjena i cilj je postignut, zaposleni mogu da očekuju nagradu za svoj rad i dalje razvijanje u svojoj karijeri. 

NAPREDNI SEMINARI

Specijalistička obuka sa posebnim naglaskom na praktična iskustva

U cilju upravljanja kontinuitetom poslovanja, naša misija je osigurati korisnicima specijalističku obuku za sva relevantna područja sa posebnim naglaskom na praktična iskustva, kako bismo naše korisnike osposobili da smesta primene novostečena znanja u svojim poslovnim i akademskim institucijama.

Izrađujemo tehnološka i praktična rešenja za korisnike i u saradnji sa integratorima poslovnih sistema koji sarađuju na projektima. Prenos znanja u skladu je sa strukturom, metodologijom i sadržajem naših usluga i rešenja. Pravilan izbor i optimizacija znanja i konsultantske podrške poslovnim procesima ključ su poslovnog uspeha naših partnera.

U ponudi su istraživanja i upravljanja rešenjima za sigurnost poslovnog sistema u cilju unapredjenja postojećeg ili pronalaska novog područja poslovanja. Svaki paket seminara podrazumeva prilagodjene teme organizacije i smer seminara usavršavanja.

STRUČNI SEMINARI

Unapredite i poboljšajte performanse i efikasnost vašeg poslovanja

Za bolje rezultate, visoki radni moral, motivisanost i produktivnost zaposlenih. Otvorite im vidike ka novim idejama, da steknu kvalitetna stručna znanja i iskustva. Unapredite i poboljšajte performanse i efikasnost vašeg poslovanja, kao i konkurentnu prednost na tržištu, stimulisanjem procesa kreiranja i primene novih profitabilnih ideja. Značaj projektnog menadžmenta, metodologija projektnog menadžmenta, upravljanje rizikom na projektu, model zrelosti projektnog menadžmenta, projektni marketing.

Menadžment odnosa sa kupcima (CRM) ili kako upravljati odnosima sa kupcem, tako da poboljšate razumevanje sopstvene baze korisnika i povećate njihovu lojalnost. Kako prikupiti neophodne informacija sa tržišta, kako kreirati poruke kupcima, kako pronaći adekvatne komunikacione kanale ka njima, kako koncipirati marketing plan? Da steknete praktična znanja iz oblasti izgradnje brenda – pregled metodologije i modele vrednovanja – praktično merenje vrednosti brenda i strateško upravljanje brendom. Razumevanje elemenata marketing plana, analiza konkurentskog konteksta i situacije na tržištu, kanali komunikacije, brendiranje, pozicioniranje, promocija, određivanje budžeta. 

Kako primeniti Internet kao svakodnevni praktični alat za unapređenje vaših poslovnih performansi kao i kvaliteta komunikacije sa kupcima i partnerima? Poslovna inteligencija, holistički pogled na biznis, metodologija svođenja rizika poslovanja na minimum, postizanje maksimalne preciznosti, model poslovne izvrsnosti. Kontekst u kojem organizacija radi – kritični ciljevi – mere umanjenja poslovnih pretnji – upravljanje sigurnosnim incidentima – proces upravljanja kontinuitetom poslovanja.

CILJANA PREDAVANJA

Razvoj upravo onih veština koje želite u svojoj organizaciji

Konkurentnost Vašeg poslovanja često zavisi od kvaliteta i sposobnosti Vaših zaposlenih. Trening može poboljšati efikasnost i produktivnost Vaših zaposlenih i osigurati da imaju veštine potrebne za zadovoljenje Vaših poslovnih potreba.

Trening može biti presudan prilikom zapošljavanja novih zaposlenih ili ako promenite poslovnu praksu ili dodate nove proizvode i usluge. Kao što Vaše poslovanje raste i veštine Vaših zaposlenih potrebnih za uspeh mogu se menjati, rasti i nadograđivati.

Organizacija specijalizovanih (in-house) treninga, kreiranih isključivo za Vaše potrebe i za razvoj upravo onih veština koje želite u svojoj organizaciji razvijati, naš je zadatak.

 

Šta dobijate sa nama?

Tailor-made programi u skladu sa Vašim potrebama.

Sve na jednom mestu.

Samo najbolji treneri i programi.

Razvijamo organizaciju i zaposlene.

Promovišemo i potičemo učenje i sticanje znanja i iskustva.

Usavršavamo dugoročan učinak zaposlenih.

Budite organizacija koja se razvija, napreduje i uči

Razlika između uspešne i neuspešne organizacije čine njeni kompetentni zaposleni

Svaki problem lakše je rešiti ako ste okruženi prijateljima.

Popravite još bolje svoje poslovne rezultate

Budite uvek korak ispred drugih

Izaberite programe prema vašim potrebama

Kao zahvalnost vama koji ste napravili svoj prvi korak i tražili poslovni savet, razvijali smo programe koji su pomogli da se dostignu bolji rezultati u poslu. Vaše lične potrebe pomogle su nam da zajedno nađemo brži put u rešavanju vaših prepreka.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Usavršite svoj lični potencijal

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Web Radio

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs

We use icon pic from https://www.freepik.com