Obuka zaposlenih nije trošak već investicija i ulaganje koje doprinosi razvoju pojedinaca, povećanju produktivnosti zaposlenih i opšteg poslovnog uspeha. U savremenom poslovnom okruženju, uspešna kompanija prepoznaje vrednosti svojih zaposlenih i nastoji da maksimalno iskoristi njihove potencijale u cilju sticanja konkurentske prednosti.

TEHNIKE UČENJA

Analiza kompanijskih prioriteta i strategija

Kao menadžeri, trebamo da imamo na umu da će ljudi biti manje produktivni ako su samo gurnuti da nešto naprave. Svi trebamo inspiraciju, motivaciju i priznanje od osobe koju istinski cenimo, a u organizaciji bi to trebao biti naš nadređeni. Stoga da bi se razvili u efektivnog i uspešnog menadžera moramo otkriti šta možemo napraviti kako bi se naši ljudi razvili u motivisane i angažovane zaposlene.

 

Za Vas smo razvili niz radionica za razvoj menadžerskih kompetencija:

Moj menadžer je moj coach.

Ja kao vođa tima.

Upravljanje vremenom.

Upravljanje ciljevima.

Slušanje i govor je/nije komunikacija

Kako dati i primiti povratnu informaciju

Efikasna prezentacija

Efikasno donošenje odluka

Kvalitetno izvršenje

Veštine vođenja

Veštine uticaja

Samoprocena i procena

Rešavanje problema

Kreativnost na delu

Interpersonalne veštine

Upravljanje radnim učinkom

  

  Šta dobijate sa nama?

Razvijamo efikasnost i sposobnost menadžera

Imamo samo najbolje sadržaje i programe

Potičemo razvoj produktivnih timova

Gradimo efikasnu organizaciju

Promovišemo organizacijsku kulturu

Naučite kako da razvijate menadžerske kompetencije

Motivišite zaposlene da razumeju važnost svog posla i uloge u organizacij

Svaki problem lakše je rešiti ako ste okruženi prijateljima.

Usavršite svoj lični potencijal

Budite uvek korak ispred drugih

Izaberite programe prema vašim potrebama

Kao zahvalnost vama koji ste napravili svoj prvi korak i tražili poslovni savet, razvijali smo programe koji su pomogli da se dostignu bolji rezultati u poslu. Vaše lične potrebe pomogle su nam da zajedno nađemo brži put u rešavanju vaših prepreka.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Usavršite svoj lični potencijal

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs