U situacijama kada želite da procenite svoje zaposlene i kada niste sigurni u vezi sa eventualnim unapređenjem ili izborom pravog rukovodioca tima ili treba da izaberete najboljeg kandidata za otvorenu poziciju u kompaniji, sigurno su vam za donošenje tako bitnih odluka važne informacije šta su jake strane vaših zaposlenih a šta su nedostaci. 

TESTIRANJE ZAPOSLENIH

Kvalitetna selekcija i pouzdaniji rezultati procene

Testiranje za profesionalnu orijentaciju je namenjeno svima koji žele da bolje upoznaju sebe, rade na svojim osobinama i dobiju potpuniji uvid u svoje karijerne izbore i preferencije. 

Uspeh organizacije suštinski je povezan sa kvalitetom zaposlenih u toj organizaciji. Da bismo imali najpodobnije zaposlene, od ključne je važnosti da odaberemo prave kandidate od samog početka – one koji poseduju izuzetne veštine i čiji talenti, vrednosti i motivi najbolje odgovaraju kulturi, strukturi i sistemima nagrađivanja organizacije. Na ovaj način možemo dalje razvijati zaposlene sa potencijalom; i stvoriti timove koji efikasno rade zajedno. Svaki od ovih aspekata zahteva temeljno razumevanje pojedinaca koje zapošljavamo i sa kojima radimo. U skladu sa tim, psihometrijski alati pružaju mogućnost procenjivanja kandidata na objektivan, standardizovan i uporediv način.

Ovo je paket usluga vezanih za regrutaciju i selekciju novih kadrova. Naši konsultanti za potrebe klijenata sprovode celokupan ili deo procesa regrutacije i selekcije novih zaposlenih.

Proces selekcije obuhvata:

Analizu opisa posla budućeg zaposlenog.

Kreiranje i objavu oglasa u medijima.

Analizu pristiglih prijava sa konkursa.

Intervjue i psihološke procene prvog kruga kandidata.

Kreiranje izveštaja i stručnog mišljenja o kandidatima.

Selekciju najboljih kandidata i njihovo predstavljanje klijentu.

Pomoć u konačnom izboru novog zaposlenog.

Ovom uslugom se obezbeđuje brža i kvalitetnija selekcija, pouzdaniji rezultati procene, kao i ušteda vremena menadžmenta firme koji se bavi izborom kadrova. Prilikom selekcije kadrova, naši konsultanti koriste različite psihološke metode procene, koje garantuju maksimalnu objektivnost i pouzdanost procene: psihometrijske instrumente (testovi ličnosti i sposobnosti), strukturisan intervju baziran na kompetenciji, ankete i testove znanja, grupne diskusije i radionice, specijalno kreirane vežbe i test situacije.

Procenom stručne sposobnosti (provera stručnog znanja putem testova znanja specijalno kreiranih za svrhe testiranja) proveravate stručnost vaših zaposlenih obavljanje zadate delatnosti, ali svakako u tu kategoriju testiranja ubrajaju se i psihološki testovi.

Testiranje organizujemo u skladu sa zahtevima i potrebama klijenta

Testovima se mere: inteligencija, sposobnosti (opšte i specifične), neke crte ličnosti i karaktera, sklonosti, veštine, postojanje nekog ozbiljnijeg mentalnog poremećaja. Neuropsihološkim testovima ispituje se procena moždanog oštećenje jer su psihološke funkcije povezane sa određenim moždanim strukturama. Projektivnim testovima nastojimo da dobijemo uvid u nesvesnu dinamiku i motive osobe. Uz pomoć testova smo u mogućnosti da dobijemo više informacija za kratko vreme (u situacijama kada je to važno), a i nekim ljudima je teško da govore o sebi (razlozi su mnogobrojni – strah, nelagodnost, ograničeni intelektulani kapaciteti) pa im je lakše da neke stvari napišu ili nacrtaju.

Na osnovu tačnog opisa poslova i radnih zahteva koje pozicija podrazumeva, koristimo određene modele i metode testiranja i može biti individualno ili u grupama. Na osnovu dobijenih rezultata, procene sposobnosti i ključnih kompetencija u odnosu na posao za koji pojedinac konkuriše, svaki kandidat dobija izveštaj sa rezultatima testiranja i preporuke za dalje usmeravanje njegove karijere u kompaniji.

Samo stručne osobe na dobroj poziji mogu da vode uspešnu kompaniju 

Usavršite znanje i motivaciju vaših kadrova

Svaki problem lakše je rešiti ako ste okruženi prijateljima.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Improve your personal quality

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs

We use icon pic from https://www.freepik.com