U situacijama kada želite da procenite svoje zaposlene i kada niste sigurni u vezi sa eventualnim unapređenjem ili izborom pravog rukovodioca tima ili treba da izaberete najboljeg kandidata za otvorenu poziciju u kompaniji, sigurno su vam za donošenje tako bitnih odluka važne informacije šta su jake strane vaših zaposlenih a šta su nedostaci. 

TESTIRANJE ZAPOSLENIH

Kvalitetna selekcija i pouzdaniji rezultati procene

Testiranje za profesionalnu orijentaciju je namenjeno svima koji žele da bolje upoznaju sebe, rade na svojim osobinama i dobiju potpuniji uvid u svoje karijerne izbore i preferencije. 

Uspeh organizacije suštinski je povezan sa kvalitetom zaposlenih u toj organizaciji. Da bismo imali najpodobnije zaposlene, od ključne je važnosti da odaberemo prave kandidate od samog početka – one koji poseduju izuzetne veštine i čiji talenti, vrednosti i motivi najbolje odgovaraju kulturi, strukturi i sistemima nagrađivanja organizacije. Na ovaj način možemo dalje razvijati zaposlene sa potencijalom; i stvoriti timove koji efikasno rade zajedno. Svaki od ovih aspekata zahteva temeljno razumevanje pojedinaca koje zapošljavamo i sa kojima radimo. U skladu sa tim, psihometrijski alati pružaju mogućnost procenjivanja kandidata na objektivan, standardizovan i uporediv način.

Ovo je paket usluga vezanih za regrutaciju i selekciju novih kadrova. Naši konsultanti za potrebe klijenata sprovode celokupan ili deo procesa regrutacije i selekcije novih zaposlenih.

Proces selekcije obuhvata:

Analizu opisa posla budućeg zaposlenog.

Kreiranje i objavu oglasa u medijima.

Analizu pristiglih prijava sa konkursa.

Intervjue i psihološke procene prvog kruga kandidata.

Kreiranje izveštaja i stručnog mišljenja o kandidatima.

Selekciju najboljih kandidata i njihovo predstavljanje klijentu.

Pomoć u konačnom izboru novog zaposlenog.

Ovom uslugom se obezbeđuje brža i kvalitetnija selekcija, pouzdaniji rezultati procene, kao i ušteda vremena menadžmenta firme koji se bavi izborom kadrova. Prilikom selekcije kadrova, naši konsultanti koriste različite psihološke metode procene, koje garantuju maksimalnu objektivnost i pouzdanost procene: psihometrijske instrumente (testovi ličnosti i sposobnosti), strukturisan intervju baziran na kompetenciji, ankete i testove znanja, grupne diskusije i radionice, specijalno kreirane vežbe i test situacije.

Procenom stručne sposobnosti (provera stručnog znanja putem testova znanja specijalno kreiranih za svrhe testiranja) proveravate stručnost vaših zaposlenih obavljanje zadate delatnosti, ali svakako u tu kategoriju testiranja ubrajaju se i psihološki testovi.

Testiranje organizujemo u skladu sa zahtevima i potrebama klijenta

Da bi kompanija podržala ono do čega dođe odgovarajući na ova pitanja, biće potrebno da prilagođava i menja svoju organizaciju. To znači da će postojećim zaposlenima biti potrebna pomoć i podrška da preuzmu nove zadatke i uloge, a verovatno će se pojaviti potreba i za dodatnim pozicijama pa samim tim i novim ljudima. Kompanijska kultura utiče na sve, počevši od produktivnosti i morala zaposlenih do njihove angažovanosti u podržavanju misije kompanije, do ugleda brenda među klijentima i kupcima, a takođe i među potencijalnim zaposlenima.

Testovima se mere: inteligencija, sposobnosti (opšte i specifične), neke crte ličnosti i karaktera, sklonosti, veštine, postojanje nekog ozbiljnijeg mentalnog poremećaja. Neuropsihološkim testovima ispituje se procena moždanog oštećenje jer su psihološke funkcije povezane sa određenim moždanim strukturama. Projektivnim testovima nastojimo da dobijemo uvid u nesvesnu dinamiku i motive osobe. Uz pomoć testova smo u mogućnosti da dobijemo više informacija za kratko vreme (u situacijama kada je to važno), a i nekim ljudima je teško da govore o sebi (razlozi su mnogobrojni – strah, nelagodnost, ograničeni intelektulani kapaciteti) pa im je lakše da neke stvari napišu ili nacrtaju.

Na osnovu tačnog opisa poslova i radnih zahteva koje pozicija podrazumeva, koristimo određene modele i metode testiranja i može biti individualno ili u grupama. Na osnovu dobijenih rezultata, procene sposobnosti i ključnih kompetencija u odnosu na posao za koji pojedinac konkuriše, svaki kandidat dobija izveštaj sa rezultatima testiranja i preporuke za dalje usmeravanje njegove karijere u kompaniji.

Procenite svoje zaposlene i u kojoj meri njihove karakteristike i sposobnosti odgovaraju trenutnim poslovima koje obavljaju. Takođe identifikujte njihove potencijale, talente i motivatore, kako biste znali kako možete da ih bolje ili dodatno uposlite. Da bi kompanija mogla da napreduje potrebno je da razvije kvalitetan srednji menadžment iz sopstvenih redova, a to je proces koji zahteva vreme i trud. Upravo je ovo još jedan od razloga da na vreme uključite HR sektor, kako biste se na vreme  bolje pripremili za rast  poslovanja.

Definisanje vrednosti koje kompanija neguje u svom poslovanju i načina kako ih trajno neguje (kompanijska kultura), usklađivanje stila rukovođenja i motivisanja zaposlenih sa tim vrednostima i komuniciranje kompanijske kulture (Employer Branding) potencijalnim zaposlenima ima veliki značaj i doprinos u građenju održivog i uspešnog poslovnog sistema. Ključnu ulogu i značajnu podršku u definisanju, građenju i negovanju kompanijske kulture imaju profesionalci u vašem HR timu.

Samo stručne osobe na dobroj poziji mogu da vode uspešnu kompaniju 

Usavršite znanje i motivaciju vaših kadrova

Svaki problem lakše je rešiti ako ste okruženi prijateljima.

Popravite još bolje svoje poslovne rezultate

Budite uvek korak ispred drugih

Izaberite programe prema vašim potrebama

Kao zahvalnost vama koji ste napravili svoj prvi korak i tražili poslovni savet, razvijali smo programe koji su pomogli da se dostignu bolji rezultati u poslu. Vaše lične potrebe pomogle su nam da zajedno nađemo brži put u rešavanju vaših prepreka.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Improve your personal quality

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Web Radio

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs

We use icon pic from https://www.freepik.com