Prenosive veštine predstavljaju inventar sredstava koja Vam pomažu da se premestite u novu ulogu i zablistate u njoj. One osiguravaju Vašu profesionalnu žilavost i robusnost i dugovečnost Vaše karijere. Takođe, one Vam pomažu da lakše i spremnije istražite bočne dimenzije svoje karijere i steknete dodatne veštine i stručnost.

TRANSVERZALNE VEŠTINE

Svako ima prenosive veštine i one se stiču kroz čitav život

Prenosive veštine su veštine koje svaka individua razvija kroz karijeru i različita iskustva tokom svakodnevnog života. One obuhvataju interpersonalne, komunikacione, organizacione, liderske, pregovaračke i mnoge druge veštine koje se stiču kroz volonterizam, sportske aktivnosti, hobije, formalno i neformalno obrazovanje, kao i kroz iskustva u poslovnom okruženju.

Bilo da tražite posao ili želite da menjate postojeći, veoma je važno da budete svesni svojih kvaliteta i prenosivih osobina. Ipak, često se događa da nismo dovoljno upoznati sa prenosivim veštinama koje posedujemo, jer nam nekada sam pojam ovih veština nije jasan, dok, s druge stane, često nemamo naviku da razmišljamo o svojim kvalitetima. Međutim, kada je reč o identifikovanju prenosivih veština, dobra vest je to što Vi već posedujete ove veštine – razvili ste ih tokom života: u školi, fakultetu, kod kuće, kroz Vaš socijalni život, kao i kroz svakodnevno iskustvo na radnom mestu. Potrebno je samo da istražite i postanete svesni prenosivih osobine koje posedujete. Postoje različiti načini na koje možete identifikovati sopstvene snage, talente i prenosive veštine.

Postoje različiti načini na koje možete identifikovati sopstvene snage, talente i prenosive veštine.
Jedan od njih je putem testovi za samoprocenu, koji Vam omogućavaju da analizirate svoje lične snage i slabosti.

Identifikacija specifičnih osobina

Dok visokospecijalizovane veštine mogu biti ključne za izgradnju Vaše konkurentske prednosti i osiguravanje uspeha u jednoj određenoj ulozi u organizaciji, prenosive veštine su ono što osigurava da na duži rok nećete postati stručni višak ili izlišni.

Kako biste ih što lakše identifikovali, za Vas smo pripremili listu prenosivih veština kroz koju možete da prođete i označite sve one veštine za koje ste sigurni da se odnose na Vas. Kada odredite one koje su karakteristične za Vas, možete ih iskoristiti tokom traženja posla; za pisanje CV-ja, motivacionog pisma ili pripreme za poslovni intervju. Kada identifikujete Vaše prenosive veštine, sledeći korak odnosi se na to da potencijalnog poslodavca „ubedite” kako će upravo te veštine biti od značaja kako za samo radno mesto za koje aplicirate, tako i za čitavu organizaciju. Sposobnost da demonstirate prenosive veštine koje posedujete povećaće Vaše šanse da dobijete željeni posao, jer poslodavci često traže osobe koje umeju da identifikuju i prikažu svoje prenosive veštine.

Kako je teško napravisti listu svih prenosivih veština, one se ipak mogu grupisati u pet glavnih kategorija.

  • Meke veštine: takođe poznate kao interpersonalne veštine. One podrazumevaju skup veština koje Vam omogućavaju da se pozitivno odnosite prema drugima, komunicirate sa njima, utičete na njih i inspirišete ih. Nekoliko primera: veštine delegiranja, veštine koučinga, veštine slušanja, veštine prezentovanja, veštine kooperacije. 
  • Analitičke veštine: Ovde spadaju intelektualne veštine koje Vam omogućavaju da identifikujete i analizirate probleme i pronalazite kreativna, inovativna i izvodljiva rešenja. Nekoliko primera: istraživačke veštine, veštine prikupljanja podataka, veštine analiziranja podataka, kreativnost, analiza rizika. 
  • Tehničke veštine: Ovde spadaju praktične, direktne veštine poput odličnog poznavanja rada na računaru, umeća rada sa određenim mašinama, programima, hardverom, umeće izgradnje ili popravke itd. Nekoliko primera: C++ programiranje, HTML kodiranje, poznavanje SQL-a, odlično poznavanje rada sa Flashom, Photoshopom, Illustratorom.
  • Organizacione veštine: Ovo su veštine koje Vam omogućavaju da sortirate podatke, planirate, rasporedite projekte ili resurse, koordinarate više resursa ili zadataka. Nekoliko primera: određivanje prioriteta, upravljanje vremenom, upravljanje zadacima, upravljanje resursima, koordinacija.
  • Lične veštine: One uključuju skup veština koje se tiču karaktera na radnom mestu. Nekoliko primera: integritet, pouzdanost, tačnost, marljivost, umeće donošenja odluka.

Prenosive veštine koje možete poneti sa sobom

Savremeno zapošljavanje nije ostalo imuno na dinamične promene koje zahvataju sve društvene segmente. U kontekstu stalne pokretljivosti, transferzalne ili prenosive veštine mogu biti jedan od ključnih instrumenata za prohodnost pojedinca na tržištu, značajan faktor uvećanja profesionalne konkurentnosti, kao i olakšavajuća okolnost prilikom preuzimanja neke nove poslovne uloge.

U radu sa nama upoznaćete se sa modelima i načinima rešavanja različitih vrsta problema, kako u domenu ličnog, tako i u domenu profesionalnog života. Nakon ovog kursa, nijedan problem neće biti nepremostiv i svakom ćete pristupati racionalno i pribrano. Naučićete da izbegnete konflikt koji preti da preraste u sukob, a razvićete i tehnike koje će sprečiti da se povučete iz konflikta. Konflikti mogu biti i plodonosni u rešavanju različitih problemskih zadataka, ali i rezultirati novim idejama i prilikama.

SAMOSPOZNAJA

Na interaktivnim treninzima i radionicama osposobićete se za samostalnu i objektivnu samoprocenu. Jer, samo ukoliko dobro poznajete sebe, znaćete kako reagujete u različitim situacijama i moći ćete da radite na svojim reakcijama. Tako ćete graditi i bolje odnose sa okolinom.

SAMOPOUZDANJE

Radićete na svom ličnom samopouzdanju, njegovom jačanju i otkrivanju razloga njegovog eventualnog nedostatka. Samopouzdanje je osnova napredovanja u svim oblastima i ključ uspeha u životu – pronaći ćete ga i nadograditi u saradnji sa nama ukoliko ste tako odlučili..

SAMOMOTIVACIJA

Naučićete da prepoznate svoje lične i tuđe faktore motivacije. Usvojićete veštine koje su vam neophodne da u svakom trenutku budete spremni da se izborite sa smanjenom motivacijom, i da primenite najbolji alat koji će vam podići motivaciju na zadovoljavajući nivo, baš kako vi to želite da bude.

SAMOKONTROLA

Ustanovićete svoj trenutni nivo samokontrole i prepoznaćete elemente na kojima treba da radite. Kao posledica odsustva samokontrole mogu se javiti različiti problemi u interpersonalnim, ali i intrapersonalnim odnosima, pa je rad na ovim veštinama od izuzetne važnosti.

SAMODISCIPLINA

Upoznaćete se sa veštinama samodiscipline kroz njene pojavne oblike, ali i kroz načine za njeno unapređenje i usavršavanje. Saznaćete sve o modelima i načinima razvoja samodiscipline, ali i o načinima kako da što brže prevaziđete prepreke, koje ona sa sobom nosi.

SAMOINICIJATIVA

Rešavaćete problemske zadatke koji su usmereni na razvoj samoinicijative i naučićete kako da iskažete inicijativu u različitim situacijama. Ova sposobnost izdvojiće vas od drugih, biće vam prednost prilikom konkurisanja za određenu poziciju i učiniće vas konkurentnijim.

Iako su liderske veštine najbitnije menadžerima, nemojte misliti da morate da budete vođa čopora da biste iskazali ove meke veštine. Dobro će vam doći za bilo koju industriju i poziciju da pokažete kako ste efikasan lider. Ako menadžer za zapošljavanje uoči da imate potencijal, možda će vas zapamtiti kada dođu na red buduća unapređenja.

Menadžerske sposobnosti se obično smatraju mekim veštinama jer ih je teško izmeriti. Dobri menadžeri umeju da rešavaju probleme i upravljaju projektima. Obično umeju da sprovode osnovna istraživanja i analiziraju. Snažni lideri takođe znaju kako da se nose sa interpersonalnim problemima koji se javljaju u njihovoj okolini. Sposobni su da kritički osmotre situaciju, te mogu da uoče problem. Takođe znaju da rešavaju konflikte i vešto posreduju tokom rasprava.

Pozivamo vas da unapredite svoje osobine i bolje ih iskoristite u svom životu

Prijavite se i upoznajte bolje svoje osobine ili unapredite osobine vaših zaposlenih

Vaše interpersonalne veštine mogu doći do izražaja ako stalno gradite snažne veze sa klijentima.

Popravite još bolje svoje poslovne rezultate

Budite uvek korak ispred drugih

Izaberite programe prema vašim potrebama

Kao zahvalnost vama koji ste napravili svoj prvi korak i tražili poslovni savet, razvijali smo programe koji su pomogli da se dostignu bolji rezultati u poslu. Vaše lične potrebe pomogle su nam da zajedno nađemo brži put u rešavanju vaših prepreka.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Usavršite svoj lični potencijal

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Web Radio

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs

We use icon pic from https://www.freepik.com