.

NAPREDNI SEMINARI

Specijalistička obuka sa posebnim naglaskom na praktična iskustva

U cilju upravljanja kontinuitetom poslovanja, naša misija je osigurati korisnicima specijalističku obuku za sva relevantna područja sa posebnim naglaskom na praktična iskustva, kako bismo naše korisnike osposobili da smesta primene novostečena znanja u svojim poslovnim i akademskim institucijama.

Izrađujemo tehnološka i praktična rešenja za korisnike i u saradnji sa integratorima poslovnih sistema koji sarađuju na projektima. Prenos znanja u skladu je sa strukturom, metodologijom i sadržajem naših usluga i rešenja. Pravilan izbor i optimizacija znanja i konsultantske podrške poslovnim procesima ključ su poslovnog uspeha naših partnera.

U ponudi su istraživanja i upravljanja rešenjima za sigurnost poslovnog sistema u cilju unapredjenja postojećeg ili pronalaska novog područja poslovanja. Svaki paket seminara podrazumeva prilagodjene teme organizacije i smer seminara usavršavanja.

STRUČNI SEMINARI

Unapredite i poboljšajte performanse i efikasnost vašeg poslovanja

Za bolje rezultate, visoki radni moral, motivisanost i produktivnost zaposlenih. Otvorite im vidike ka novim idejama, da steknu kvalitetna stručna znanja i iskustva. Unapredite i poboljšajte performanse i efikasnost vašeg poslovanja, kao i konkurentnu prednost na tržištu, stimulisanjem procesa kreiranja i primene novih profitabilnih ideja. Značaj projektnog menadžmenta, metodologija projektnog menadžmenta, upravljanje rizikom na projektu, model zrelosti projektnog menadžmenta, projektni marketing.

Menadžment odnosa sa kupcima (CRM) ili kako upravljati odnosima sa kupcem, tako da poboljšate razumevanje sopstvene baze korisnika i povećate njihovu lojalnost. Kako prikupiti neophodne informacija sa tržišta, kako kreirati poruke kupcima, kako pronaći adekvatne komunikacione kanale ka njima, kako koncipirati marketing plan? Da steknete praktična znanja iz oblasti izgradnje brenda – pregled metodologije i modele vrednovanja – praktično merenje vrednosti brenda i strateško upravljanje brendom. Razumevanje elemenata marketing plana, analiza konkurentskog konteksta i situacije na tržištu, kanali komunikacije, brendiranje, pozicioniranje, promocija, određivanje budžeta. Kako primeniti Internet kao svakodnevni praktični alat za unapređenje vaših poslovnih performansi kao i kvaliteta komunikacije sa kupcima i partnerima? Poslovna inteligencija, holistički pogled na biznis, metodologija svođenja rizika poslovanja na minimum, postizanje maksimalne preciznosti, model poslovne izvrsnosti. Kontekst u kojem organizacija radi – kritični ciljevi – mere umanjenja poslovnih pretnji – upravljanje sigurnosnim incidentima – proces upravljanja kontinuitetom poslovanja.

 

CILJANA PREDAVANJA

Razvoj upravo onih veština koje želite u svojoj organizaciji

Konkurentnost Vašeg poslovanja često zavisi od kvaliteta i sposobnosti Vaših zaposlenih. Trening može poboljšati efikasnost i produktivnost Vaših zaposlenih i osigurati da imaju veštine potrebne za zadovoljenje Vaših poslovnih potreba.

Trening može biti presudan prilikom zapošljavanja novih zaposlenih ili ako promenite poslovnu praksu ili dodate nove proizvode i usluge. Kao što Vaše poslovanje raste i veštine Vaših zaposlenih potrebnih za uspeh mogu se menjati, rasti i nadograđivati.

Organizacija specijalizovanih (in-house) treninga, kreiranih isključivo za Vaše potrebe i za razvoj upravo onih veština koje želite u svojoj organizaciji razvijati, naš je zadatak.

      Šta dobijate sa nama?

 • Tailor-made programi sukladno Vašim potrebama
 • Sve na jednom mestu
 • Samo najbolji treneri i programi
 • Razvijamo organizaciju i zaposlene
 • Promovišemo i potičemo učenje i sticanje znanja i iskustva
 • Unapređujemo dugoročan učinak zaposlenih
 

Budite organizacija koja se razvija, napreduje i uči

Razlika između uspešne i neuspešne organizacije čine njeni kompetentni zaposleni
.

MOTIVACIONI PUT

Omogućiti zaposlenima da se konstantno razvijaju na svom području stručnosti

Držati korak sa stalnim promenama na tržištu i radnoj okolini imperativ je mnogih organizacija. Organizacijske, tehnološke i procesne promene traže i podstiču razvoj novih kompetencija, pa je zato zadatak organizacije omogućiti zaposlenima da se konstantno razvijaju na svom području stručnosti i napreduju u karijeri. Za Vas razvijamo niz radionica za razvoj stručnih kompetencija iz područja HR-a, finansija, marketinga, prodaje, nabave, logistike, IT-a i drugih oblasti poslovanja.

      Šta dobijate sa nama?

 • Razvijamo znanja i kompetencije zaposlenih
 • Raznolikost sadržaja i programa
 • Potičemo razvoj pojedinca
 • Promovišemo i potičemo učenje i sticanje znanja i iskustva
 • Unapređujemo dugoročan učinak zaposlenih
 • Gradimo imidž organizacije koja uči

.

Razvijanje stručnosti organizacije omogućava uspešan rast i razvoj

Unapredite i poboljšajte performanse i efikasnost vašeg poslovanja, kao i konkurentnu prednost na tržištu

.

TEHNIKE UČENJA

Analiza kompanijskih prioriteta i strategija

Kao menadžeri, trebamo da imamo na umu da će ljudi biti manje produktivni ako su samo gurnuti da nešto naprave. Svi trebamo inspiraciju, motivaciju i priznanje od osobe koju istinski cenimo, a u organizaciji bi to trebao biti naš nadređeni. Stoga da bi se razvili u efektivnog i uspešnog menadžera moramo otkriti šta možemo napraviti kako bi se naši ljudi razvili u motivisane i angažovane zaposlene.

      Za Vas smo razvili niz radionica za razvoj menadžerskih kompetencija:

 • Moj menadžer je moj coach
 • Ja kao vođa tima
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje ciljevima
 • Slušanje i govor je/nije komunikacija
 • Kako dati i primiti povratnu informaciju
 • Efikasna prezentacija
 • Efikasno donošenje odluka
 • Kvalitetno izvršenje
 • Veštine vođenja
 • Veštine uticaja
 • Samoprocena i procena
 • Rešavanje problema
 • Kreativnost na delu
 • Interpersonalne veštine
 • Upravljanje radnim učinkom
  

     Šta dobijate sa nama?

 • Razvijamo efikasnost i sposobnost menadžera
 • Imamo samo najbolje sadržaje i programe
 • Potičemo razvoj produktivnih timova
 • Gradimo efikasnu organizaciju
 • Promovišemo organizacijsku kulturu
 
 

.

Naučite kako da razvijate menadžerske kompetencije

Motivišite zaposlene da razumeju važnost svog posla i uloge u organizaciji

.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Improve your personal quality

GeniusGroup

Copyright © 2020 Genius Group, Inc.

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

We use icon pic from https://www.freepik.com