Svaki zaposleni u jednoj organizaciji čini važnu kariku lanca i svi su povezani u svom radnom zadatku. Zato je važno da svaki zaposleni svoj deo posla obavi što je najbolje moguće i da mu za taj posao ne postoje nikakve prepreke.

USAVRŠAVANJE KADROVA

Trening programi i postavka sistema praćenja efekata sprovedenih obuka

Sprovođenje programa obuke. Usluga podrazumeva definisanje potreba za obukama na nivou celokupne kompanije, određenih odeljenja ili pojedinih menadžera i zaposlenih, sprovođenja konkretnih trening programa i postavku sistema praćenja efekata sprovedenih obuka. Cilj programa obuke je da se svaki pojedinac osposobi da u potpunosti isprati zahteve koje firma postavlja pred njega, ali i da se razvije u pravcu prihvatanja novih odgovornosti i ovlašćenja.

Pokrenite obuku

Za menadžere preporučujemo treninge fokusirane na razvoj menadžerskih veština, koji će ih učiniti efikasnijim u vođenju ljudi i pomoći im da izgrade/učvrste svoj menadžerski autoritet. Tu spadaju treninzi: postavljanje ciljeva, davanje feedbacka, praćenje učinka i motivacija saradnika, vođenje tima, razvoj samopouzdanja i sl.

Krajnji cilj je dugoročna postavka sistema upravljanja razvojem profesionalne karijere pojedinaca, čime je moguće još više podstaći razvoj poslovanja firme u celini.

Psihološka procena inteligencije je objektivan i pouzdan metod koji određuje kojoj kategoriji inteligencije pripadate, daje uvid u vaš IQ rezultat, kao i u kvalitativnu analizu vaših sposobnosti, jačih i slabijih strana. Sva ispitivanja se vrše u najstrožem poverenju, rezultati su dostupni na uvid isključivo Vama i stručnjaku koji obavlja testiranje. Nakon testiranja, vrši se kvantitativna i kvalitativina analiza testova, nakon koje dobijate izveštaj o svojim sposobnosti, sa preporukama kako da ulažete u sopstvene potencijale i kompenzujete potencijalne nedostatke .

Za zaposlene preporučujemo treninge fokusirane na razvoj određenih veština uz pomoć kojih će postići veću ličnu poslovnu efikasnost. Tu spadaju treninzi: upravljanje stresom, unapređenje prezentacionih veština, unapređenje komunikacijskih veština, unapređenje prodajnih i pregovaračkih veština, konstruktivno rešavanje konflikata, efikasno upravljanje vremenom i sl. Mreža trenera, koji sprovode specijalizovane obuke je veoma široka. Svi su profesionalci za svoju oblast i prilagođavaju svoje osnovne trening programe vašim konkretnim potrebama.

Zaposlene ne treba posmatrati kao trošak. Umesto toga, oni su jedna od imovina kompanije. Zaposleni će biti više zainteresovani za svoje poslove i kompaniju za koju rade ako se osećaju poštovanim i vrednim za nju. Viša plata je način da se pokaže zaposlenima da su vrednovani. Procenite ponuđeni paket plata i naknada i pogledajte kako se slaže sa konkurencijom.

Poslodavci bi trebalo da ponude pravedne kompenzacije i benefite, prepoznatljive nagrade i sisteme, poznate i razumljive strategije u kojima zaposleni imaju jasne ciljeve i očekivanja. Efektivni lideri moraju razumeti okolnosti i distrakcije tima i naći način da ih motivišu i angažuju. Drugim rečima, kako pomažete svojim zaposlenima da se prilagode i vole sredinu u kojoj rade. Imati jasne vrednosti kompanije, pomaže vam da osigurate da svi zaposleni rade u okviru istih ciljeva. Vaše suštinske vrednosti podržavaju viziju kompanije i oblikuju njenu kulturu. Zato svaka poslovna odluka treba da bude uokvirena ovim vrednostima. Brend poslodavca je suštinski alat u privlačenju i zadržavanju talentovanih ljudi, ali brojne kompanije nemaju jasnu strategiju. Jasne vrednosti pomažu vašim zaposlenim da razumeju za šta se borite.

Poštovanje je važno u svakoj vezi i to je uslov između menadžmenta i osoblja. Pitajte bilo koga na nekom radnom mestu kakav tretman oni očekuju na poslu i mnogi će reći da žele da budu tretirani sa dostojanstvom i poštovanjem. Ako ste zaposleni, menadžer ili rukovodilac možete pokazati poštovanje na jednostavne ali moćne načine. Jedan od načina je da verujete svojim zaposlenima da će obaviti svoje poslove bez mikroupravljanja. Ako nešto nije urađeno kako treba, obratite se zaposlenom direktno i na profesionalan način ga ispravite.

Individualni ciljevi moraju da budu konkretni i jasno objašnjeni svakom zaposlenom

Uspostavite sistem merenja radne uspešnosti svakog pojedinca

Svaki problem lakše je rešiti ako ste okruženi prijateljima.

Popravite još bolje svoje poslovne rezultate

Budite uvek korak ispred drugih

Izaberite programe prema vašim potrebama

Kao zahvalnost vama koji ste napravili svoj prvi korak i tražili poslovni savet, razvijali smo programe koji su pomogli da se dostignu bolji rezultati u poslu. Vaše lične potrebe pomogle su nam da zajedno nađemo brži put u rešavanju vaših prepreka.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Improve your personal quality

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Web Radio

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs

We use icon pic from https://www.freepik.com