Upoznajte Zračenje

Duža izloženost štetnom zračenju remeti energetsku strukturu bioloških sistema i odražava se na pojavu različitih oboljenja. Detekcijom zračenja u vašem kućnom ili poslovnom prostoru možete da ga izbegnete.

Elektromagnetna ili nejonizujuća zračenja proizvedena na različite načine, od energetskih vodova do mobilnih telefona i baznih stanica, zavisno od intenziteta, vrste, snage, udaljenosti i vremena izloženosti, izazivaju različita oboljenja, uključujući maligne bolesti. Nažalost, zbog nedovoljnih saznanja, još uvek nema jedinstvenog stava. Bolji uvid u realnu situaciju koju imaju dobri poznavaoci ove oblasti ukazuju da ne treba ignorisati njegove potencijalne opasnosti po zdravlje.

Zračenje u kućnom ili poslovnom prostoru

Saznajte više o vrstama zračenja i njihovom uticaju na vaše zdravlje

Biološki efekti koje izazivaju ova zračenja su različiti i zavise od mnogih faktora: karakteristika izvora zračenja (dimenzija, frekvence zračenja, intenziteta, načina emitovanja zračenja) ekspozicije (rastojanja od izvora, prostorne distribucije zračenja, vremenske raspoređenosti i trajanja), bioloških karakteristika i funkcionalnog značaja zahvaćenog tkiva, dimenzija tkiva, njegovih fizioloških karakteristika, sastava.

Saznajte više o pravilnom načinu zaštite i patentiranim proizvodima koje možemo da vam ponudimo za radno mesto, vaše vozilo ili za kućni prostor u vreme odmora ili spavanja.

Loše frekvencije, zračenja ili drugi prostorni poremećaji mogu da deluju na vas tako što vam oduzimaju energiju. Kada nemate energije, osim što to osećate kao umor i nemate volju da nastavite rad, tako i vaši organi reaguju. iz tog razloga vreme je da za sebe obezbedite pravilu zaštitu od zračenja na profesionalan način i osećate se bezbedno.

Tehnička zračenja

Ova vrsta zračenja obuhvata struju koja radi na 50Hz, odnosno emisiju EM zračenja svih elektro uređaja koje koristimo u domaćinstvu i na radnom mestu (računara, televizora, frižidera, bojlera, fena za kosu, itd.) i na elektro distribucijske sisteme (trafostanice, dalekovode, kućne elektro instalacije). 

Najveća opasnost ovog zagađenja je što ga ne osećamo, a posledice na zdravlje mogu se manifestovati u dužem vremenu i često se ne dovode u vezu sa bolestima.

Posebna pažnja je posvećena električnim i magnetnim poljima mrežne frekvencije (50-60Hz), poljima koja potiču od sredstava masovnih komunikacija (RTV predajnici 100-500MHz) i mobilnih komunikacija (800-900MHz i 1800-2200MHz). Ljudi su eksponirani ovim poljima u kući, u školi i transportnim sredstvima na električni pogon (voz, tramvaj). Merenja električnih i magnetnih polja u domovima su pokazala da su stanovnici izloženi visokim dozama ovog zračenja i da su najčešći izvori: električna grejna tela, mikrotalasne peći, radio i TV uređaji, frižideri, monitori, kompjuteri, električni šporet, električna pegla i dr. Profesionalno su ovim poljima izloženi radnici na održavanju, opravci i kontroli dalekovoda, radnici koji rade u podstanicama pored transformatora, kondenzatora, oni koji kontrolišu i prate merne instrumente, oni koji uključuju i isključuju, nadgledaju, održavaju linije i vodove.

Danas je u  mnogim državama radiestezija priznata veština jer se radi po zakonima fizike elektronskim mernim uređajima, a u nekima se zakonski predlaže radiestezijska detekcija i provera terena pre izgradnje, te su i cene stanova zavisne od  radiestezijskog nalaza. Vrednost vaše nekretnine je mnogo veća ako poseduje sertifikat o izvršenom merenju.

Takođe su EM poljima eksponovani radnici pored indukcionih peći za topljenje metala, velikih elektromotora, radnici u hidro i termo elektranama, elektrovarioci, radiomehaničari, elektro i elektronski inžinjeri, vozači i kondukteri u tramvajima, kao i radnici koji rade sa elektronskom vojnom opremom. Opasnosti koje nosi izlaganje EM polju nisu vidljive u kratkom periodu jer su efekti na ljudsko zdravlje mali i kumulativni. Mikrotalasno zračenje apsorbovano od strane tkiva pretvara se u toplotu i izaziva zagrevanje tela. Povišena temperature tkiva i organa dovodi do oštećenja njegove funkcije. Ovo se prvenstveno odnosi na ona tkiva i organe koji imaju ograničenu mogućnost odvođenja viška toplote. Netermalni efekti mikrotalasnog zračenja dovode do ozbiljnih promena DNK molekulima i proteinima u mozgu. Ovi efekti dovode do razvoja brojnih poremećaja na ćelijskom nivou kao što su povećani izlazak jona kalijuma u kulturi ćelija neuroblastoma.

Kumulirana oštećenja DNK tokom dužeg vremenskog perioda mogu dovesti do ekspresije jednih, odnosno supresije drugih gena što može indukovati nekontrolisano ćelijsko umnožavanje i pojavu kancera. Posledice genotoksicnog delovanja najbolje su vidljive u porastu incidence oboljevanja od malignih bolesti bele loze. Učestalo izlaganje EM polju slabi aktivnosti limfocita, imunog sistema organizma, a time umanjuje mogućnost odbrane od bakterijskih i virusnih infekcija. Rezultati kliničkih ispitivanja pokazuju uticaj EM polja na pojavu malignih bolesti izloženih osoba. Nađena je povećana smrtnost od svih oblika leukemije i akutne leukemije kod odraslih hronično izloženih EM polja preko 0,3µT. Utvrđena je veća pojava karcinoma (preovladavaju tumori pluća, faringsa, digestivnog trakta, respiratornih sinusa, tumori tireoidne zlezde, nervnog sistema, limfomi i melanoma očiju i kože) kod radnika čije je zanimanje vezano za rad sa električnom strujom. Delovi teksta preuzeti iz emisije prof dr Jovice Jovanovića.

Ukoliko niste u mogućnosti da uklonite uređaje ili neki drugi prostorni poremećaj u vašem kućnom ili poslovnom prostoru, možemo da vam ponudimo naše proizvode napraljne po naučnim metodama istraživanja dizajnirane za vaš prostor, tako da napravite najbolju zaštitu ze sebe, svoju porodicu i svoje radno mesto.

Niskofrekventno elektromagnetno polje se koristi u energetskim primenama (prenos, distribucija i razne primene) i za stratešku komunikaciju podmornica. Ova polja proizvode veoma različiti uređaji i postrojenja kako u kući tako i na radnom mestu. To su, na primer, mašine za fotokopiranje, energetski vodovi, transformatori (trafostanice), kućni aparati, električni vozovi, računari, a danas i bazne stanice mobilne telefonije koje su postale aktuelne brzim razvojem tehnologije (2G, 3G, 4G i 5G mreža). Visokofrekventno elektromagnetno zračenje se primenjuje za radio i televiziju, radar, i ostale radiofrekventne-mikrotalasne komunikacione uređaje, za pomorske i vazduhoplovne radio navigacijske uređaje. Većina studija do sada je ispitivalo rezultate kratkotrajnog izlaganja celog tela radiofrekventnim poljima puno jačim od onih koji se obično povezuju sa bežičnim komunikacijama.

Prenosni i distributivni vodovi, kao i električna kola aparata u domaćinstvu, generišu električna i magnetna polja iste frekvencije kao i električna struja. Međutim, intenzitet polja (električnog i magnetnog) se smanjuje udaljavanjem od linije. Na udaljenosti između 50 i 100 metara, intenzitet oba tipa polja pada na vrednost koja se meri u zonama smeštenim daleko od linija visokog napona. Pored toga, zidovi zgrade redukuju intenzitet električnog polja na vrednost koja je znatno manja nego na sličnim spoljašnjim tačkama. Najintenzivnija električna polja, koja se susreću u okruženju, su ispod dalekovoda visokog napona. Najintenzivnija magnetna polja se susreću u neposrednoj blizini motora i drugih električnih aparata, kao i u blizini nekih uređaja koji se koriste u medicinske svrhe.

Mnoge zemlje imaju standarde kojima se ograničava snaga rasipnih elektromagnetnih talasa. Neka naučna istraživanja izveštavala su o drugim učincima upotrebe mobilnih telefona kao što su promene u krvnom pritisku, moždanoj aktivnosti (EEG), vremenu reakcije i strukturi sna. Ovi učinci su mali, ali zbog dužine delovanja mogu biti značajni za zdravlje. Istraživanja su jasno pokazala povećani rizik od saobraćajnih nesreća kada se mobilni telefoni (ručni ili eng. hands-free) koriste tokom vožnje. Taj efekt je povezan sa ometanjem vozača pri vožnji i posledicama radiofrekventnih zračenja iz uređaja.

Geopatogena (Geovibraciona) štetna zračenja

Ova vrsta zračenja dolazi iz zemlje, a njihova karakteristika je da su niskofrekventna zračenja. Iskustvom mnogih naučnika došlo se do zaključka o štetnosti ovih zračenja na čoveka, životinje i biljke. Postoje senzitivni ljudi koji mogu da osete to zračenje, ali i na koje to zračenje može ostaviti veće posledice neko kod nekih drugih ljudi. Životinje se instiktivno sklanjaju od tog zračenja i one su u stanju da ga osete i sklone se na ono mesto gde ih nema. Na biljke ima takav uticaj da one usporavaju rast, suše se ili uopšte ne izniknu, ako se nađu na zonama štetnog geopatogenog zračenja.  Svojim uticajem menjaju membranski potencijal u ćeliji tako što je depolarizuju i hiperpolarizuju. Tako da se duga izloženost ovom zračenju smatra izuzetno opasnim, jer se menja elektromagnetna svojstva krvi. Na mestima gde su prisutna geopatogena zračenja često je povećan elektrostatički naboj, koji može uticati na pojavu depresije, agresivnosti, glavobolja, srčanih problema i drugih simptoma.

Simptomi koje možete da osetite na radnom mestu su neprijatan osećaj, teško disanje, nervoza, brzo umaranje, glavobolje, poremećaji srčanog ritma, oscilacije krvnog pritiska; potreba za kafom ili cigaretama kako bi se održao neophodni ritam rada, potezanje po tabletama, sklonost ka bežanju sa radnog mesta iz neobjašnjivih razloga, kod osetljivih lica nežne konstitucije dolazi do vrtoglavice, ponekad i do gubitka svesti, čestih mučnina i povraćanja; sa posla sa potpuno normalnim ritmom rada, ide se potpuno iscrpljen i razdražen.

Simptomi koje možete da osetite za vreme spavanju su nemiran, isprekidan i loš san, stenjanje, teško disanje, iako ste umorni pri leganju nikako ne možete da zaspite, ustajete umorniji posle spavanja nego kada ste legli, grčevi i hladnoća u rukama i nogama; utrnulost i ukočenost, poremećaji srčanog ritma, noćne oscilacije krvnog pritiska.

Zdravstveni problemi i njihova povezanost sa štetnim zračenjem govori o nužnoj potrebi zaštite prostora ili osoba od njih. U mnogim istraživanjima i merenjima dolazilo se do zaključka da osobe, koje su teško obolevale od različitih bolesti, bile izložene patogenom zračenju na mestima gde su provodile duže vreme. Treba imati na umu da samo zračenje slabi imunitet organizma što je dovoljan razlog za delovanje patogenih organizama na telo. Zaštititi se i povećati kvalitet života u 21. veku biće jedna od najvažnijih priorite u životu svake osobe koja želi da spreči mnoge tegobe u budućnosti.

Izaberite zaštitu za sebe

Stvorili smo široki spektar patentiranih individualnih sistema zaštite čiji se fizički princip zasniva na Lencovom zakonu i Faradei – Neumann zakonu. Sve zaštite intervenišu na važan način (smanjenje uznemiravanja čak do 99%) na vrlo širokom spektru frekvencija i mogu se primeniti na različitim sistemima kako za vreme spavanja, tako i preko dana u radu, vožnji, odmaranju ili kretanju.

BioOffice

BioRelax

BioDrive

BioDispozitiv

Detekcija Zračenja

Osećate povremeno simptome vrtoglavice, glavobolje, nesanice, čestog noćnog buđenja, hronično ste umorni čak i posle dovoljno odmora, imate smanjenu koncentraciju, često ste depresivni ili osećate druge simptome koje ne možete da objasnite i dodatnim zdravstvenim pregledima. 

Mnoge simptome možete da uklonite detekcijom zračenja u vašem kućnom ili poslovnom prostoru.

GeniusGroup

Copyright © 2024 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Group je ovlašćeni distributer za Full Point Technology & Bioriposo LifeStyle

Za dodatne informacije o proizvodima i uslugama posetite stranicu za kontakt.

Sva elektronska plaćanja zaštićena su bezbednim protokolima.

Predlažemo vam slušanje Genius Web Music

Celokupan materijal na ovom sajtu je potpuno zaštićen autorskim pravima.

Tehnička podrška ovih stranica je Genius Web Team

Genius Group, Inc. © All right reserved.

Genius Group Global Enterprise Network is an independent owner of this content and any copying is strictly prohibited and punishable by international law.