5G Zračenje

Sve veći broj tehničkog zračenja visoke frekvencije nalazi se u našoj blizini i značajno utiče na živi svet.

Kao i kod prethodnih mobilnih tehnologija, mreže 5G oslanjaju se na signal koji prenose radio talasi – deo elektromagnetnog spektra – emitovani između antene ili stuba i vašeg telefona. Mreža 5G koristi talase više frekvencije od ranijih mobilnih mreža, omogućujući istovremeno pristup internetu za više uređaja i pri većim brzinama. Ovi talasi prevaljuju kraće razdaljine kroz urbane prostore, tako da 5G mreže zahtevaju više predajnika od prethodnih tehnologija, smeštenih bliže površini zemlje.

EMF zračenje koje koriste sve tehnologije mobilne telefonije navelo je neke ljude da se zabrinu zbog veće opasnosti po zdravlje, uključujući izazivanje nekih tipova raka. Međutim, SZO zajedno sa Međunarodnom agencijom za istraživanje raka (IARC) klasifikovala je svo zračenje radio frekvencija (čiji su mobilni signali sastavni deo) kao „potencijalno karcinogene”. Viši naučnik na studiji rekao je da „izloženost korišćena u studijama ne može direktno da se poredi sa izloženošću koje doživljavaju ljudi kad koriste mobilne telefone”

Tehnologija 5G zahteva mnogo novih releja – stubova koji odašilju i primaju mobilne telefonske signale. naučno udruženje, a zakoni koji štite ljude od visokofrekventnog zračenja strogo prate smernice ovog udruženja. Ali najvažnije od svega, zbog toga što ima više predajnika, svaki od njih može da radi na nižem stepenu snage nego prethodna 4G tehnologija, što znači da je stepen izloženosti zračenju od 5G antena manja.

Deo spektra mreže 5G dozvoljenog prema međunarodnim smernicama potpada pod opseg mikrotalasa. Mikrotalasi stvaraju toplotu u predmetima kroz koje prolaze. Međutim, na nivou koji se koristi za 5G (i ranije mobilne tehnologije), efekti zagrevanja nisu štetni, kaže profesor Rodni Kroft, savetnik Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP). „Maksimalni nivo radio frekvencije kom neko u ljudskoj zajednici može da bude izložen od 5G (ili bilo kog drugog signala u oblastima opšte populacije) toliko je mali da do danas nije zabeležen nikakav porast temperature.”

Uticaj zračenja na zdravlje

Veliki broj studija je pokazao da mikrotalasno zračenje može izazvati niz neželjenih reakcija u centralnom nervnom sistemu, uključujući poremećaje spavanja, smanjenje sposobnosti učenja i pamćenja,

U prethodnom periodu bilo je dosta senzacionalističkih članaka o štetnosti 5G zračenja, kao što je ono da su jata ptica umrla u blizini 5G antena. Neki 5G mrežu već nazvaju „mrežom smrti“. Sasvim je, međutim, sigurno da se u ovom trenutku ne može dati precizan odgovor da li i kako 5G tehnologija utiče na ljudsko zdravlje, budući da oko toga još uvek ni naučnici, ni stručnjaci ne mogu da se slože.

Biološki Elekat

Njeni efekti su nedovoljno istraženi, što i jeste jedan od glavnih razloga zbog kojih neke zemlje ne počinju uvođenje 5G mrežne tehnologije. Potrebno je još dosta istraživanja, koja bi trebalo da se fokusiraju na to da li nejonizujuće zračenje može da povredi ljudsko tkivo. Često se može čuti da ne postoje medicinska istraživanja koja bi potvrdila ili negirala pretpostavke o štetnosti 5G tehnologije.

Svetska zdravstvena organizacija  je nakon godina polemika uvrstila zračenja sa mobilnih mreža na svoju skalu. Mobilne mreže označene su kao moguće kancerogene, što znači da nije dokazano da imaju negativan uticaj na ljudsko zdravlje, ali da postoji takva mogućnost.

Izaberite zaštitu za sebe

Stvorili smo široki spektar patentiranih individualnih sistema zaštite čiji se fizički princip zasniva na Lencovom zakonu i Faradei – Neumann zakonu. Sve zaštite intervenišu na važan način (smanjenje uznemiravanja čak do 99%) na vrlo širokom spektru frekvencija i mogu se primeniti na različitim sistemima kako za vreme spavanja, tako i preko dana u radu, vožnji, odmaranju ili kretanju.

BioOffice

BioRelax

BioDrive

BioDispozitiv

Detekcija Zračenja

Osećate povremeno simptome vrtoglavice, glavobolje, nesanice, čestog noćnog buđenja, hronično ste umorni čak i posle dovoljno odmora, imate smanjenu koncentraciju, često ste depresivni ili osećate druge simptome koje ne možete da objasnite i dodatnim zdravstvenim pregledima. 

Mnoge simptome možete da uklonite detekcijom zračenja u vašem kućnom ili poslovnom prostoru.

GeniusGroup

Copyright © 2024 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Group je ovlašćeni distributer za Full Point Technology & Bioriposo LifeStyle

Za dodatne informacije o proizvodima i uslugama posetite stranicu za kontakt.

Sva elektronska plaćanja zaštićena su bezbednim protokolima.

Predlažemo vam slušanje Genius Web Music

Celokupan materijal na ovom sajtu je potpuno zaštićen autorskim pravima.

Tehnička podrška ovih stranica je Genius Web Team

Genius Group, Inc. © All right reserved.

Genius Group Global Enterprise Network is an independent owner of this content and any copying is strictly prohibited and punishable by international law.