Otkrivanje Zračenja

Biološki sistemi su permanentno izloženi elektromagnetnim poljima (EMF – Electromagnetic Field) u obliku prirodnih geomagnetskih polja i elektromagnetnih polja emitovanih od strane tehničkih uređaja.

Mnoge nove tehnologije, kao što su bežični prenos snage ili indukcioni kućni štednjaci, proizvode električna polja (EF – Electric Field), magnetna polja (MF – Magnetic Field) ili elektromagnetna polja u opsegu srednjih frekvencija (300 do 3000 kHz). Sve veći broj naučnih studija ukazuje na to da visokofrekventno elektromagnetno zračenje koje koriste mobilne tehnologije može naneti štetu ljudskom zdravlju izazivajući rak ili oštećenje muških polnih ćelija. Svetska zdravstvena organizacija, kao i druge kompetentne institucije, prepuštaju odgovornost malim grupama ljudi koje postavljaju granice za zaštitu populacije. Pri tome, veliki broj značajnih informacija koje se tiču zaštite ostaju sakrivene. Više od 400 fizičara i naučnika u internacionalnoj žalbi (peticiji) iz 2019. godine, u kojoj se zalažu za prestanak širenja 5G tehnologije, upozorava da implementacija 5G mreže preti da ostavi ozbiljne i nepovratne posledice na ljudsko zdravlje.

Biolozi, lekari i inženjeri već dve decenije istražuju uticaj radiofrekventnog zračenja  na zdravlje ljudi. Na najvećoj Internet platformi sa informacijama na ovu temu „EMF-Portal“, realizovanoj na RWTH Univerzitetu u Ahenu, nalazi se više od 2000 naučnih studija. Prema proceni rezultata istraživanja, naučnici imaju duboko podeljena mišljenja u vezi sa ovom temom. Ova podeljenost mišljenja među stručnjacima proizilazi iz činjenice da je zagrevanje tkiva, do koga dolazi kada se tkivo izloži visokim dozama ovog zračenja, za sada jedini dokazan štetan efekat radiofrekventnih elektromagnetnih polja na zdravlje.

Prema ICNIRP-u, postoji rizik da će energija koja se prenosi zračenjem dostići više od 2W/kg telesne težine. Međunarodna
komisija za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP – International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) je privatno naučno udruženje, a zakoni koji štite ljude od visokofrekventnog zračenja strogo prate smernice ovog udruženja.

Elektromagnetno zračenje uopšte može biti apsorbovano od strane organizma, pri čemu izaziva niz fizioloških i funkcionalnih promena. Jaka elektromagnetna polja menjaju brzinu hemijske reakcije i koncentracije slobodnih radikala u organizmu. Mnoge složene električne aktivnosti koje se javljaju u centralnom nervnom sistemu, uključujući učenje i pamćenje, stoga su podložne uticaju elektromagnetnog zračenja. Intenzivna upotreba mobilnih telefona učinila je elektromagnetno zračenje glavnim izvorom zračenja mozga. Zbog toga se centralni nervni sistem smatra jednim od najosetljivijih organa koji je meta mikrotalasnog zračenja.

Uticaj zračenja na zdravlje

Veliki broj studija je pokazao da mikrotalasno zračenje može izazvati niz neželjenih reakcija u centralnom nervnom sistemu, uključujući poremećaje spavanja, smanjenje sposobnosti učenja i pamćenja,

Delovanje na čovekov organizam u celini, ili na njegove pojedine organe /mozak/ putem snopa elektromagnetnih talasa različitih pulsirajućih vibracija – frekvancija, je moguće ne samo iz neposredne blizine, već i sa većih udaljenosti. Postojanje negativnog psihotronskog zračenja omogućava korišćenje dugih talasa vrlo niske frekvencije. 

Biološki Elekat

Sa stanovišta biološke nauke, usporenje rada pojedinih vitalnih funkcija nije ništa manje opasno od ubrzanog. „Ako se ometa ili usporava rad sinapsi kod prenosa informacija, kao i rad neokorteksa, u kojoj se odvijaju misaoni procesi, u kritičnim situacijama kada su neophodne brze i ispravne odluke pri punoj svesti, usporeni način razmišljanja ili depresivna stanja mogu biti fatalna, ne samo za osobu na koju se deluje, nego i za mnoge druge, koji zavise od odluke koja se donosi u takvom stanju“

Elektromagnetna zračenja predstavljaju elektromagnetna talasna kretanja koja mogu da nastanu i da se prenose u materijalnoj sredini i predstavlja energiju koju elektromagnetni talasi ili materijalne čestice prenose kroz prostor. Svi oblici elektromagnetnih zračenja koja u interakciji sa materijom nemaju dovoljno energije da izvrše jonizaciju materije. Odnose se na deo spektra čija je energija fotona manja od 12eV. Obuhvataju sva elektromagentna zračenja čija je talasna dužina veća od 100nm. U nejonizujuća zračenja spadaju zračenja nižih energija kao električna i optička zračenja.

Često ste umorni?

Osećate često umor i ne uspevate dovoljno da se odmorite. Kada se naspavate imate osećaj da se niste dovoljno odmorili.

Odgovor za ovakva stanja često se nalaze u vašoj okolini koja na vas utiče loše. Zato, upoznajte zračenja koja vas okružuju analizom prostora i učinite sve da imate lepši osećaj i više energije tokom dana.

Prijavite se za analizu prostora.

Zračenja ne možemo da vidimo, ali naše telo ih oseti.

Zbog sve većih štetnih uticaja na okolinu, pokrenuli smo razna istraživanja i na osnovu njih napravili smo mnoge načine da zaštitite svoje telo za vreme rada, vožnje, odmora ili spavanja. Upoznajte bolje zračenja koja vas okružuju i kakav uticaj imaju na vas.

Izaberite zaštitu za sebe

Stvorili smo široki spektar patentiranih individualnih sistema zaštite čiji se fizički princip zasniva na Lencovom zakonu i Faradei – Neumann zakonu. Sve zaštite intervenišu na važan način (smanjenje uznemiravanja čak do 99%) na vrlo širokom spektru frekvencija i mogu se primeniti na različitim sistemima kako za vreme spavanja, tako i preko dana u radu, vožnji, odmaranju ili kretanju.

BioOffice

BioRelax

BioDrive

BioDispozitiv

Detekcija Zračenja

Osećate povremeno simptome vrtoglavice, glavobolje, nesanice, čestog noćnog buđenja, hronično ste umorni čak i posle dovoljno odmora, imate smanjenu koncentraciju, često ste depresivni ili osećate druge simptome koje ne možete da objasnite i dodatnim zdravstvenim pregledima. 

Mnoge simptome možete da uklonite detekcijom zračenja u vašem kućnom ili poslovnom prostoru.

GeniusGroup

Copyright © 2024 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Group je ovlašćeni distributer za Full Point Technology & Bioriposo LifeStyle

Za dodatne informacije o proizvodima i uslugama posetite stranicu za kontakt.

Sva elektronska plaćanja zaštićena su bezbednim protokolima.

Predlažemo vam slušanje Genius Web Music

Celokupan materijal na ovom sajtu je potpuno zaštićen autorskim pravima.

Tehnička podrška ovih stranica je Genius Web Team

Genius Group, Inc. © All right reserved.

Genius Group Global Enterprise Network is an independent owner of this content and any copying is strictly prohibited and punishable by international law.