Detekcija Zračenja

Nova ispitivanja nedvosmisleno ukazuju da zajedničko delovanje geopatogenih mesta sa štetnim dejstvom i elektromagnetnih zračenja može da dovede do slabljenja organizma.

Epidemiološkim studijama i eksperimentalnim istraživanjima dolazi se do zaključka da elektromagnetna polja i talasi (koji su prisutni svuda oko nas i čiji se intenzitet svakodnevno povećeva preko dozvoljene granice) predstavljaju stalnu opasnost po naše zdravlje čak i kada su u okvirima dozvoljenih granica. Stručnjaci već godinama upozoravaju da su prvi simptomi oboljenja izazvanih štetnim delovanjem zračenja povećana razdražljivost i nervoza, nesanica, glavobolje, osećaj malaksalosti i hroničnog umora, anksioznost, sklonost depresiji, teškoće pri pamćenju i problemi sa koncetracijom, gubljenje vitalnosti, smanjivanje psihičke aktivnosti i sl.

Ne postoji prostor u kojem čovek radi, živi ili spava, a u kojem nema štetnih zračenja. Duga izloženost kompleksnom uticaju štetnih zračenja isključivo remeti energetsku strukturu bioloških sistema, a to se odražava tako što dolazi do pojave raznih oboljenja, kako psiho-mentalnih tako i fizičkih. Dugi uticaj štetnih zračenja kod slabije građenih ličnosti,dovodi do pojave najštetnijih oboljenja, pa čak i do smrti. Najopasnija mesta su ona na kojima se čovek najduže zadržava, a to su krevet ili radno mesto.
Način na koji elektromagnetno zračenje utiče na ljude zavisi od mnogo faktora. Naravno, da je najbitnija snaga izvora zračenja, ali veliki uticaj ima i frekvencija zračenja. S obzirom na intenzitet apsorpcije u ljudskom telu, elektromagnetno zračenje možemo podeliti u četiri grupe: 
 
  1. Frekvencije od 100 kHz do 20 MHz kod kojih apsorpcija opada sa opadanjem frekvencije, a znatna apsorpcija se pojavljuje u vratu i nogama
  2. Frekvencije opsega od oko 20 MHz do 300 MHz kod kojih se relativno visoka apsorpcija javlja u čitavom telu, a pri rezonanciji i znatno veća u području glave
  3. Frekvencija iz opsega od 300 MHz do nekoliko GHz pri kojoj se javlja znatna lokalna neuniformna apsorpcija
  4. Frekvencije iznad 10 GHz pri kojima se apsorpcija javlja, prvenstveno, na površini tela.
Primarni i najjednostavniji štetni uticaj elektromagnetnog zračenja je zagrevanje. Izloženost radio-frekventnom zračenju većem od mW/cm2 može izazvati ozbiljna oštećenja ljudskog tkiva usled preteranog zagrevanja. U određenim uslovima može da dođe do merljivog zagrevanja tkiva i pri zračenju čija se vrednost kreće imeđu 1 i 10 mW/cm2, ali to ne mora da izazove oštećenje tkiva.
Veoma veliki i različiti broj izvora nejonizujućih zračenja u našem okruženju, uslovio je donošenje odgovarajućih propisa. U evropskim zemljama postoji preko 130 zakona, pravilnika, standarda i preporuka u oblasti zaštite od radio-frekvencijskog zračenja. Od posebnog je značaja preporuka Saveta Evrope od 12. jula 1999. broj 1999/519/ES.

Izaberite zaštitu za sebe

Stvorili smo široki spektar patentiranih individualnih sistema zaštite čiji se fizički princip zasniva na Lencovom zakonu i Faradei – Neumann zakonu. Sve zaštite intervenišu na važan način (smanjenje uznemiravanja čak do 99%) na vrlo širokom spektru frekvencija i mogu se primeniti na različitim sistemima kako za vreme spavanja, tako i preko dana u radu, vožnji, odmaranju ili kretanju.

BioOffice

BioRelax

BioDrive

BioDispozitiv

Detekcija Zračenja

Osećate povremeno simptome vrtoglavice, glavobolje, nesanice, čestog noćnog buđenja, hronično ste umorni čak i posle dovoljno odmora, imate smanjenu koncentraciju, često ste depresivni ili osećate druge simptome koje ne možete da objasnite i dodatnim zdravstvenim pregledima. 

Mnoge simptome možete da uklonite detekcijom zračenja u vašem kućnom ili poslovnom prostoru.

GeniusGroup

Copyright © 2024 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Group je ovlašćeni distributer za Full Point Technology & Bioriposo LifeStyle

Za dodatne informacije o proizvodima i uslugama posetite stranicu za kontakt.

Sva elektronska plaćanja zaštićena su bezbednim protokolima.

Predlažemo vam slušanje Genius Web Music

Celokupan materijal na ovom sajtu je potpuno zaštićen autorskim pravima.

Tehnička podrška ovih stranica je Genius Web Team

Genius Group, Inc. © All right reserved.

Genius Group Global Enterprise Network is an independent owner of this content and any copying is strictly prohibited and punishable by international law.