Jonizujuće Zračenje

Istražujemo uticaj jonizujućeg zračenja na životnu sredinu i izloženost visokim dozama koju mogu da utiću štetno na ljudsko zdravlje u dužem periodu.

Jonizujuća zračenja su elektomagnetska ili čestična zračenja koja imaju dovoljno visoku energiju da mogu da jonizuju materiju i da izazovu oštećenja ćelija živih organizama. Jonizacija je proces u kome, usled energetske pobude, jedan ili više elektrona napuštaju elektronski omotač atoma. Ljudi su kontinuirano izloženi dejstvu različitih vidova radijacije koji mogu biti prirodnog porekla ili su posledica ljudske delatnosti. U prirodne izvore radijacije ubrajaju se kosmička zračenja i radijacija iz zemlje koja potiče od prirodnih radionuklida. Veštački izvori zračenja uključuju medicinske aparate koji produkuju X i gama zrake, nuklearno oružje kao i radioaktivne lekove. 

Biološki efekti zračenja

Hronično ozračivanje podrazumeva izlaganje radijaciji tokom nedelja, meseci ili godina, obično niskim dozama radijacije. Ljudski organizam je bolje prilagođen hroničnim niskim dozama zračenja nego akutnim visokim dozama zračenja. Posledice hroničnog zračenja zavise da li je ozračeno celo telo ili samo jedan njegov deo. Ovakvi vidovi zračenja najčešći su u onkologiji
pri primeni terapijskih doza. Obično dolazi do promena na koži na mestima ponovljenih zračenjau istom polju i podrazumevaju promene slične opekotinama različitog stepena.

Genetički efekti ili nasledni efekti radijacije nastaju u budućim generacijama ozračenih osoba kao rezultat radijacionih oštećenja reproduktivnih ćelija. Veliki broj studija koje se odnose na genetičke efekte radijacije rađeni su na eksperimentalnim životinjama, dok je kod ljudi ustanovljeno da su gentički efekati radijacije znatno ređi u poređenju sa somatskim. Efekti radijacije u toku gametogeneze ogledaju se pre svega u redukciji fertilnosti. Kritično mesto u ćeliji koje može biti oštećeno dejstvom jonizujućeg zračenja jeste DNK pa je samim tim i mogućnost indukcije mutacija u germinativnim ćelijama uvek prisutna.

Biološki efekti jonizujućeg zračenja nastaju kao rezultat interakcije materije i zračenja u toku koje se odvijaju fizičke i hemijske reakcije izazvane jonizacijom tkiva. Jonizujuće zračenje je svako zračenje
koje može da izazove jonizaciju materije! Biološke promene nastaju posle nekoliko sekundi ili više decenija. Mogu odmah uništiti ćeliju ili je izmeniti na dobar, loš ili neutralan način, sto zavisi od ćelije i njene uloge u telu. Direktnim dejstvom zračenje oštećuje biomolekule DNA, proteina, lipida,
ugljenih hidrata i dovodi do njihove jonizacije i ekscitacije.

Kao posledica toga dolazi do kidanja postojećih veza između molekula i stvaranja novih veza između molekula i lanaca molekula i na taj način do oštećenja tkiva i ćelija..slede poremećaji metabolizma i fizioloških funkcija, mutacije i smrt celije. Najosetljiviji na zračenje je biološki makromolekul – DNK. Mutacije DNK u genima i hromozomima primordijalnih ćelija mogu poremetiti informaciju koja se prenosi sa ćelije na njene potomke prilikom deobe.

Čovek nije u stanju da čulima registruje radioaktivnost pa je zbog toga neophodno da se uvedu mere redovne kontrole sredine (monitoring sistem) za osobe koje rade sa radioaktivnim materijama. Pored toga, mere kontrole odnose se i na apsorbovane doze kod osoba koje su izložene zračenju. Zaštita od spoljašnjeg ozračavanja sprovodi se smanjivanjem doze zračenja na najmanju moguću meru. To se može postići što kraćim boravkom u blizini izvora zračenja, boravkom na što većem rastojanju od izvora ili zaštitom korišćenjem debljih zaštitnih slojeva, od zemlje, betona, olova i sl.

Izaberite zaštitu za sebe

Stvorili smo široki spektar patentiranih individualnih sistema zaštite čiji se fizički princip zasniva na Lencovom zakonu i Faradei – Neumann zakonu. Sve zaštite intervenišu na važan način (smanjenje uznemiravanja čak do 99%) na vrlo širokom spektru frekvencija i mogu se primeniti na različitim sistemima kako za vreme spavanja, tako i preko dana u radu, vožnji, odmaranju ili kretanju.

BioOffice

BioRelax

BioDrive

BioDispozitiv

Detekcija Zračenja

Osećate povremeno simptome vrtoglavice, glavobolje, nesanice, čestog noćnog buđenja, hronično ste umorni čak i posle dovoljno odmora, imate smanjenu koncentraciju, često ste depresivni ili osećate druge simptome koje ne možete da objasnite i dodatnim zdravstvenim pregledima. 

Mnoge simptome možete da uklonite detekcijom zračenja u vašem kućnom ili poslovnom prostoru.

GeniusGroup

Copyright © 2024 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Group je ovlašćeni distributer za Full Point Technology & Bioriposo LifeStyle

Za dodatne informacije o proizvodima i uslugama posetite stranicu za kontakt.

Sva elektronska plaćanja zaštićena su bezbednim protokolima.

Predlažemo vam slušanje Genius Web Music

Celokupan materijal na ovom sajtu je potpuno zaštićen autorskim pravima.

Tehnička podrška ovih stranica je Genius Web Team

Genius Group, Inc. © All right reserved.

Genius Group Global Enterprise Network is an independent owner of this content and any copying is strictly prohibited and punishable by international law.