Opšti uslovi

Ovde možete da saznate više o svim uslovima saradnje sa nama. Za dodatna pojašnjenja možete pozvati naš info centar.

Vrlo ozbiljno shvatamo svoju odgovornost u saradnji sa našim klijentima. Obvezujemo se da ćemo štititi vašu privatnost i omogućiti vam najbolje moguće iskustvo korišćenja naših usluga i proizvoda. Zato smo utvrdili opšta pravila poslovanja, pružanja usluga i stvaranje proizvoda za vašu sigurnost sa ciljem da sačuvate zdravlje.

USLOVI ZA PRUŽANJE USLUGA

Pružanja usluga detekcije elektronskim indikatorima i savetovanje može da izvrši samo stručno osposobljena osoba uz dozvolu za pružanje usluga ličnim nuđenjem izdata od strane naše korporacije. Molimo vas da legitimišete osobu koja vam vrši detekciju i u poseti je vašoj kući. Ukoliko osoba nije ovlašćeni zastupnik naše kompanije ili ne poseduje svu potrebnu dokumentaciju, molimo vas da nam to odmah javite pute poziva info centru.

Licima koje nisu ovlašćene od strane kompanije GENIUS GROUP strogo se zabranjuje da zastupaju, prodaju ili vrše usluge u ime kompanije GENIUS GROUP niti da na bilo koji drugi način dovode našu kompaniju sa svojim ličnim stavovima ili poslovanjem. Svaka druga zloupotreba imena kompanije ili njenog materijala straće se za povredu zakonskog prava.

Usluge koje vršimo dogovaraju se isključivo uz prethodno najavljen termin putem info centra ili popunjavanjem kontakt forme. Cene usluga su jasno definisane i klijent svojim pristankom na naše usluge, prihvatanje ili popunjavanje kontakt forme automatski prihvata sve cene i uslove koji su nprethodno navedeni na ovim stranicama ili su lično predočeni pre pružanja usluge. Pružanje usluga može da bude naplaćeno ukoliko usluga nije u trenutnoj besplatnoj akciji. 

Prijavljivanje klijenta za detekciju zračenja putem kontakt forme je definisano odredbama iz kontakt forme. Klijent koji je prijavu podneo biće kontaktiran u najbrže moguće vreme u smislu provere tačnosti navedenih podataka, a nakon toga će biti dostavljen predračun za deo usluge koji se odnosi na putne troškove ukoliko je klijent udaljen više od 30km od mesta sedista kompanije. Ostatak usluge koji se odnosi na cenu usluge detekcije biće naplaćen odmah nakon detekcije ili najkasnije u roku od 7 dana. Nakon tog roka klijentu mogu biti naplaćene zatezne kamate ukoliko usluga nije plaćena u roku koji je ovde navaden.

Cene naših usluga detekcije nalaze se na ovim stranicama i klijent ispunjavanjem kontakt forme prihvata sve uslove. Detekciju može da zakaže samo punoletna osoba uz važeću ličnu kartu. Detekcija može da bude izvršena isključivo uz prisustvo svih osoba koje žive u prostoru u kome se detekcija vrši. Osim detekcije zračenja u kućnom prostoru, detekcija poslovnog prostora se vrši isključivo uz prisustvo ovlašćene osobe ili direktora prostora u kome se vrši detekcija. Detekcija poslovnog prostora može da se plati isključivo bezgotovinskim plaćanjem putem računa u poslovnoj banci.

Moguća šteta koja može da nastane u prostoru u kome se vrši detekcija je isključivo odgovornost domaćina. Osoba koja je zakazala detekciju je u obavezi da oslobodi sve puteve i prostor u kome će se vršiti detekcija. Prisustvo trećih lica tokom detekcije nije dozvoljeno. Ometanje lica koje vrši detekciju je zabranjeno i detekcija može biti prekinuta usled loših uslova rada. Domaćin je u obavezi da osigura sve potrebne uslove rada, u suprotnom detekcija ne može biti izvršena.

Osim detekcije štetnog zračenja pružanje usluga detekcije zdravlja indikatorom BIONIC namenjeno je isključivo u informativne svrhe sa ciljem uticaja zračenja na zdravlje. Detekcija zdravlja nije medicinska detekcija i ne služi za otkrivanje bolesti niti za bilo kakva druga medicinska uputstva. Svako dovođenje detekcije zdravlja u suprotnost od napisanog, a od strane drugih lica koje nisu ovlašćene kompanija GENIUS GROUP smatraće kao zloupotrebom za čega je predviđena zakonska kazna.

Rad sa našim indikatorima dozvoljen je samo ovlašćenom licu GENIUS GROUP i zabranjeno je da indikatorre koristi druga osoba. Ukoliko nastane šteta na indikatorima prilikom rada u kući domaćina, svu štetu snosi domaćin i prihvata plaćanje punog iznosa vrednosti indikatora. Prisustvo dece ispod 12 godina prilikom detekcije nije dozvoljeno. Za vreme detekcije kućni uređaji koji ometaju rad moraju biti isključeni.

USLOVI ZA PRODAJU PROIZVODA

Proizvodi naznačeni na cenovniku prodaju se po određenim veličinama i mogu da imaju odstupanje 5-10% zbog samo vrste materijala. Klijent je dužan da izvrši merenje i da tačne dimenzije prijavi. U slučaju odsupanja veličine napravljenog proizvoda po želji kupca snosi isključivo kupac i nema pravo na reklamaciju. Proizvodi koji se prave za poznatog kupca zahtevaju akontaciju u visini od najmanje 20 % od ukupne vrednosti proizvoda. Bez akontacije proizvod ne može biti napravljen za kupca. Proizvodi koji su standardnih dimenzija podležu reklamaciji isključivo uz saglasnost prodavca.

Svi proizvodi se kupuju isključivo uz ugovor o kupovini koji potpisuju kupac i ovlašćeno lice za zastupanje. Ugovor nije moguće preneti na druge lice ili izvršiti ustupanje ugovora bez saglasnosti prodavca,

Proizvodi naznačeni u ugovoru mogu biti isporučeni odmah ili najkasnije u roku od 90 dana od dana potpisivanje ugovora. Cena proizvoda u ugovoru mora da odgovara ceni iz zvaničnog cenovnika koji se primenjuje. Prilikom potpisivanja ugovora kupac je u obavezi da uplati akontaciju odmah ili najkasnije u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora u visi od najmanje 20% što je precizirano u svakom pojedinačnom ugovoru.

Prodavac se obavezuje da kupcu isporuči potpuni novi proizvod koji je higijenski ispravan i nije korišćen, bez oštećenja. Kupac ima pravo na reklamaciju proizvoda ukoliko je proizvod oštećen i u tom slučaju će biti zamenjen drugim u najmanjem mogućem roku. Reklamaciju proizvoda kupac prijavljuje isključlivo u pisanom obliku na zvanilnu adresu GENIUS GROUP na koju će dobiti pisani odgovor u zakonski propisanom roku. Reklamacije se ne mogu uputiti telefonom ili drugim usmenim putem.

Kupac ima pravo na reklamaciju proizvoda isključivo ako proizvod nije korišćen i to u roku od 14 dana od dana preuzimanja proizvoda. Za proizvod koji je korišćen nije moguće izvršiti reklamaciju ili ako je od dana preuzimanje prošlo više od 14 dana. Reklamacija nije moguća i ako je proizvod oštećen na bilo koji način i više nije upotrebljiv ili nije u ispravnom higijenskom stanju. Pravo na reklaciju klijent gubi i nepravilim korišćenjem i upotrebom na način koji nije propisan.

Uz svaki kupljeni proizvod kupac dobija potpunu tehničku dokumentaciju i sve potrebne informacije u vezi korišćenja proizvoda, njegove namene i svrhe. Svaki proizvod ima svoju originalnu ambalažu koju je kupac dužan da čuva za svo vreme korišćenja proizvoda. U slučaju reklamacije proizvod mora da bude vraćen u direkciju isključivo u originalnom pakovanju i neoštećen. Ambalaža proizvoda isto tako ne sme da bude oštećena. Za sva oštećenja koja nastanu u transportu krivicu snosi isključivo kupac. U slučaju oštećenja na proizvodu ili ambalaži prilikom transporta GENIUS GROUP neće prihvatiti reklamaciju, proizvod neće biti prihvaćen i biće odmah vraćen kupcu u skladu sa potpisanim ugovorom.

Prilikom reklamacije proizvoda i vraćanja, osim originalne ambalaže kupac je dužan da uz proizvod vrati i svu dokumentaciju koja prati proizvod.

Proizvode iz programa GENIUS GROUP moguće je kupiti lično putem potpisivanja ugovora o kupovini ili online putem web shopa. Prilikom svake kupovine kupac je dužan da se identifikuje ličnom kartom i svim podacima koji se zahtevaju za obavljanje prodaje. Kupvinu može da izvrši isključivo punoletno lice sa važećom ličnom kartom ili putnom ispravom koju mora da pokaže na zahtev prodavca.

Prodavac je odgovaran za tačnost podataka iz svog proizvodnog programa i za kvalitet proizvoda. Prilikom prodaje prodavac je dužan da kupca obavesti o pravilnoj upotrebi i održavanju usmenim ili pismenim putem. Napravilnim korišćenjem proizvoda, lošim rukovanjem ili održavanjem koje je vršenom u suprotnosti od naznačenog,  kupac gubi svako pravo na reklamaciju, usled neefikasnosti proizvoda ili njegovog oštećenja.

Osobama koje imaju zakonskog staratelja nije dozvoljeno da vrše kupovinu proizvoda ili potpisuju ugovor o kupovini bez prisustva staratelja i njegove dozvole. Informisanje osobe sa starateljem takođe nije dozvoljeno bez prisustva staratelja, pa u tim situacijama prodaja ili savetovanje nije moguće. Zakonski staratelj je isto dužan da na zahtev prodavca pokaže svoju ličnu kartu ili putnu ispravu.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Informacije na ovoj stranici su isključivo informativne prirode. Iako je sadržaj sajta ažuriran i tačan, ne dajemo izjave ili garancije o potpunosti, tačnosti, pouzdanosti ili dostupnosti sadržaja na web stranici koji se odnose na informacije, proizvode, usluge, grafiku. Bilo kakvo oslanjanje na informacije na web stranici je isključivo na lični rizik. Ni u kojem slučaju ovaj sajt ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili nezadovoljstvo, koji mogu nastati kao rezultat nečega što je pročitano na našoj stranici ili se moglo iz sadržaja našeg sajta zaključiti.

Izaberite zaštitu za sebe

Stvorili smo široki spektar patentiranih individualnih sistema zaštite čiji se fizički princip zasniva na Lencovom zakonu i Faradei – Neumann zakonu. Sve zaštite intervenišu na važan način (smanjenje uznemiravanja čak do 99%) na vrlo širokom spektru frekvencija i mogu se primeniti na različitim sistemima kako za vreme spavanja, tako i preko dana u radu, vožnji, odmaranju ili kretanju.

BioOffice

BioRelax

BioDrive

BioDispozitiv

Detekcija Zračenja

Osećate povremeno simptome vrtoglavice, glavobolje, nesanice, čestog noćnog buđenja, hronično ste umorni čak i posle dovoljno odmora, imate smanjenu koncentraciju, često ste depresivni ili osećate druge simptome koje ne možete da objasnite i dodatnim zdravstvenim pregledima. 

Mnoge simptome možete da uklonite detekcijom zračenja u vašem kućnom ili poslovnom prostoru.

GeniusGroup

Copyright © 2024 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Group je ovlašćeni distributer za Full Point Technology & Bioriposo LifeStyle

Za dodatne informacije o proizvodima i uslugama posetite stranicu za kontakt.

Sva elektronska plaćanja zaštićena su bezbednim protokolima.

Predlažemo vam slušanje Genius Web Music

Celokupan materijal na ovom sajtu je potpuno zaštićen autorskim pravima.

Tehnička podrška ovih stranica je Genius Web Team

Genius Group, Inc. © All right reserved.

Genius Group Global Enterprise Network is an independent owner of this content and any copying is strictly prohibited and punishable by international law.