Spavajte Kvalitetno

O dobrom spavanju i zdravlju se razmišlja najčešće kada se pojave prve tegobe i tada se donose drastične i trenutne odluke. Najmudrije je da delujete preventivno.

Briga o zdravlju doživotna je navika, kultura i način života. Procenjuje se da se čak polovina hroničnih bolesti može sprečiti boljom brigom o zdravlju u svakoj životnoj dobi. Za promene nabolje nikada nije kasno i zato već danas donesite neke zdrave odluke.

Pokrećemo anketu o kvalitetnom spavanju

Zbog sve većih problema sa spavanjem koje smo primetili kod velikog broja ljudi, pokrenuli smo anketu o kvalitetnom spavanju koja može da nam pomogne da sagledamo sve razloge lošeg spavanja i pokrenemo istraživanja.

Razlog vašeg lošeg spavanja često se nalazi u vašoj blizini.

Loše spavate?

Loše spavanje utiče na fizičko zdravlje. Imunitet slabi, pa smo izloženiji napadima virusa. Telo luči manje insulina, što može voditi razvoju dijabetesa. Enzimi koji nam govore da smo siti ne prenose dobre signale, pa može doći i do povećanja telesne težine. Loš san karakteriše i povišenje krvnog pritiska, što na dugoročnom planu može da dovede do težih problema sa kardiovaskularnim sistemom. 

Dobar san nije potreban samo za kvalitetan odmor, bolju koncentraciju i produktivnost na poslu. Kvalitet mnogo životnih segmenata zavisi od adekvatne naspavanosti i kvalitetnog sna. Impresivan je podatak da spavajući provedemo čak jednu trećinu svog života, što dovoljno govori o tome koliko je ova aktivnost značajna i koliko utiče na opšte životne procese.

Problemi sa spavanjem ne znače samo nemogućnost da zaspite. U praksi su uočena tri nezavisna oblika problema sa spavanjem: otežano uspavljivanje, buđenje u toku noći i otežano buđenje.

Bez dovoljno kvalitetnog sna imuni sistem nema priliku da se obnavlja i zato slabi. Nedostatak sna i nekvalitetan san prouzrokuju smanjen broj T-ćelija, belih krvnih zrnaca koja su u organizmu zadužena za borbu sa izazivačima bolesti. Mnoge studije pokazuju da su ljudi koji loše spavaju ili spavaju nedovoljno ( ispod 7 sati) skloniji padu imuniteta, odnosno mogu da se razbole usled dolaska u kontakt sa najobičnijim virusom prehlade.

Kvalitetan san izuzetno je važan za čovekovo zdravlje i stanje duha. Dobar san okrepljuje organizam i priprema nas za sve izazove koji se pred nama iz dana u dan nalaze. Međutim, iako je vrlo važno naspavati se, najnovija istraživanja pokazuju da je kvalitet sna podjednako važan kao i kvantitet. Drugačije rečeno, bitno je i kako spavamo, a ne samo koliko spavamo. Iako sve brži životni tempo ljude navodi da veruju da im i pet do šest sati sna tokom noći može obezbediti dovoljan odmor, podaci koji stižu sa Univerziteta u Pensilvaniji i sa Volter Rid instituta pokazuju da čak i sedam sati sna na duže staze zaista nije dovoljno da bi organizam ostao potpuno zdrav.

Biomagnetna Terapija

Prirodna magnetna terapija je bezbolna, jednostavna metoda bez neželjenih efekata i reakcija, ukoliko se koriste dozvoljena magnetna polja za stimulaciju humanog materijala. Pogodna je i za dugotrajnu, višednevnu terapiju delova tela. Ne postoje ljudi kod kojih se magnetna terapija ne može upotrebiti sa određenom ciljanom primenom. Prirodna magnetna terapija se čak savetuje i zdravim osobama u cilju prevencije. 

Primenom magnetne terapije, postižu se povoljni biološki efekti, sa posebnim akcentom na regenerativne i stimulativne efekte.

FULL POINT TECHNOLOGY

Loše frekvencije, zračenja ili drugi prostorni poremećaji mogu da deluju na vas tako što vam oduzimaju energiju. Kada nemate energije, osim što to osećate kao umor i nemate volju da nastavite rad, tako i vaši organi reaguju. iz tog razloga vreme je da za sebe obezbedite pravilu zaštitu od zračenja na profesionalan način i osećate se bezbedno.

Dovođenjem električne energije u naše stambene i radne prostore, doveli smo i elektro-magnetne talase radio i TV stanica, radara, navigacionih uređaja, satelitskih veza, mobilnih telefona, pejdžera itd. Ovi uređaji rade u frekventnom opsegu od 150 kHz (LF) pa do ekstremno visokih frekvencija (EHF) tj. od dugih talasa do mikrotalasa. Obzirom da se ovi uređaji napajaju energijom iz električne mreže, to su sa njom i u galvanskoj vezi a ne samo u bežičnoj.

Elektromagnetna ili nejonizujuća zračenja proizvedena na različite načine, od energetskih vodova do mobilnih telefona i baznih stanica, zavisno od intenziteta, vrste, snage, udaljenosti i vremena izloženosti, izazivaju različita oboljenja, uključujući maligne bolesti. Nažalost, zbog nedovoljnih saznanja, još uvek nema jedinstvenog stava. Bolji uvid u realnu situaciju koju imaju dobri poznavaoci ove oblasti ukazuju da ne treba ignorisati njegove potencijalne opasnosti po zdravlje.

Zračenje u kućnom prostoru

Saznajte više o vrstama zračenja i njihovom uticaju na vaše zdravlje

Biološki efekti koje izazivaju ova zračenja su različiti i zavise od mnogih faktora i karakteristika izvora zračenja (dimenzija, frekvence zračenja, intenziteta, načina emitovanja zračenja) ekspozicije (rastojanja od izvora, prostorne distribucije zračenja, vremenske raspoređenosti i trajanja), bioloških karakteristika i funkcionalnog značaja zahvaćenog tkiva, dimenzija tkiva, njegovih fizioloških karakteristika, sastava.

Biološki efekti koje izazivaju ova zračenja su različiti i zavise od mnogih faktora: karakteristika izvora zračenja (dimenzija, frekvence zračenja, intenziteta, načina emitovanja zračenja) ekspozicije (rastojanja od izvora, prostorne distribucije zračenja, vremenske raspoređenosti i trajanja), bioloških karakteristika i funkcionalnog značaja zahvaćenog tkiva, dimenzija tkiva, njegovih fizioloških karakteristika, sastava.

TRAŽITE DETEKCIJU ZRAČENJA

Prijavite se za detekciju zračenja u vašem prostoru

Uticaj loše zone spavanja može da deluje različito na naše organe. Postoji mogućnost da smanjite ili čak ukinete efekat lečenja ili lekova.  Prve smetnje su često blage i deluju uopšteno: Nesanica, vrtoglavica i blaga nestabilnost, ubrzani puls, aritmija, a kasnije dolazi do pojave većih simptoma bolesti.

Prijavite se za detekciju prirodnog zračenja elektronskim indikatorom Fenix. Detektor radi isključivo na frekvencijama radio talasa i potpuno je objektivna metoda detekcije. Egzaktno merenje donosi vrlo precizne rezultate bez odstupanja i sasvim jasno može da ukaže na potencijalnu opasnost na zdravlje u budućnosti.

Izaberite zaštitu za sebe

Stvorili smo široki spektar patentiranih individualnih sistema zaštite čiji se fizički princip zasniva na Lencovom zakonu i Faradei – Neumann zakonu. Sve zaštite intervenišu na važan način (smanjenje uznemiravanja čak do 99%) na vrlo širokom spektru frekvencija i mogu se primeniti na različitim sistemima kako za vreme spavanja, tako i preko dana u radu, vožnji, odmaranju ili kretanju.

BioOffice

BioRelax

BioDrive

BioDispozitiv

Detekcija Zračenja

Osećate povremeno simptome vrtoglavice, glavobolje, nesanice, čestog noćnog buđenja, hronično ste umorni čak i posle dovoljno odmora, imate smanjenu koncentraciju, često ste depresivni ili osećate druge simptome koje ne možete da objasnite i dodatnim zdravstvenim pregledima. 

Mnoge simptome možete da uklonite detekcijom zračenja u vašem kućnom ili poslovnom prostoru.

GeniusGroup

Copyright © 2024 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Group je ovlašćeni distributer za Full Point Technology & Bioriposo LifeStyle

Za dodatne informacije o proizvodima i uslugama posetite stranicu za kontakt.

Sva elektronska plaćanja zaštićena su bezbednim protokolima.

Predlažemo vam slušanje Genius Web Music

Celokupan materijal na ovom sajtu je potpuno zaštićen autorskim pravima.

Tehnička podrška ovih stranica je Genius Web Team

Genius Group, Inc. © All right reserved.

Genius Group Global Enterprise Network is an independent owner of this content and any copying is strictly prohibited and punishable by international law.